afschrift van bezwaarschrift aan het Belastingbedrijf, genaamd: “de ontvanger”

25 Apr

Hallo Allen; Vrede zij met jullie!

Het hierbij gevoegde bezwaarschrift: “KrisAanmBelbedr.pdf”, heb ik op 20 april jl. gezonden aan het Belastingbedrijf, genaamd: “de ontvanger”.

Het bezwaarschrift zelf is geschreven onder~7. Het rechtsvermoeden van de voorlopige aanslag. Deze voorlopige aanslag is – zo blijkt uit het voorgaande – wederrechtelijk opgelegd en hiermee zijn ook de Aanmaningskosten wederrechtelijk aan deze voorlopige aanslag toegevoegd.
Met dit geschrift heb ik voor de tweede maal alle betaling opgeschort omdat ook het private Belastingbedrijf – dat niet meer is dan een ANBI-instelling als: de Zonnebloem en: het Wereld Natuurfonds en noem dergelijke instellingen maar op – zich aan de van hogerhand vastgestelde bedrijfsregels dient te houden! Want met de privatisering van het publieke domein is het private Belastingbedrijf de jurisdictie over geestelijk-morele-wezens, hetgeen Mensen toch zijn, geheel kwijt.
Bovendien is het private Belastingbedrijf een business-unit van het eveneens private bedrijf: Ministerie-van-Financiën, dat zijn hoofdkantoor heeft in het bedrijf: Movares-Nederland-B.-V., gevestigd aan het Daalseplein 100 in Utrecht. Duidelijker kan het niet worden vermeld. Een privaat bedrijf mag niet in het publiekrecht treden: er is om deze reden geen sprake van een bestuursorgaan, maar van een privaatrechtelijke corporatie die van het privaatrecht gebruik dient te maken.

Omdat dit geschrift is opgesteld “for the court of public record”, wordt dit eveneens getwitterd en op Facebook geplaatst. Tevens zend ik nog afschrift per fax aan Gerechtshof-Den-Haag en per e-mail aan de Staten-Generaal, evenwel geblanct.

Omdat onze Namen zijn gestolen door de ene zogenaamde: “Rijksoverheid”, waarvan de bewijzen eveneens liggen bij het Gerechtshof-Den-Haag, is het zo dat alle op Naam gestelde bezittingen in wezen toebehoren aan deze ene zogenaamde: “Rijksoverheid”. Houd hiermee ter dege rekening, want dit geeft haar Macht via personen / zaken / dingen over Mensen. Want de zogenaamde: “natuurlijke persoon”, is niet hetzelfde als de Levende Mens! Zo ook is legitimeren niet hetzelfde als identificeren. Legitimeren doet iemand als persoon / zaak / ding; identificeren doet iemand als Levende Mens. Het is belangrijk dit te weten en ook dit onderscheid te maken.
Dientengevolge heb ik al één ding in mijn bezit: mijn mobile telefoon. Het contract hiervoor staat op Naam van: Krishnananda: dasa. (Inderdaad: zonder streepjes op de a, want die kon de WSA niet op mijn Mahābhārata-Wereldpaspoort afdrukken.)

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Kris, jullie dienaar

KrisAanmBelbedr.pdf

Advertenties

Wilt u reageren? Schrijf dan alstublieft een reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: