Archief | september, 2017

Copyright/Copyclaim Flag

23 Sep

WANT Vrede ZIJ MET U! / FOR Peace BE WITH YOU!

WANT VANDAAG IS EEN FEESTDAG. / FOR TODAY IS A DAY FOR FEASTING.

WANT DEZE BIJGAANDE COPYRIGHT/COPYCLAIM (CRCCFlag.pdf) IS NU BIJ HET INTERNATIONALE GERECHTSHOF VAN DE VERENIGDE NATIES, BIJ DE HOGE-RAAD-DER-NEDERLANDEN EN BIJ DE RAAD-VAN-STATE PER FAX. /

FOR THIS ENCLOSED COPYRIGHT/COPYCLAIM (CRCCFlag.pdf) IS NOW WITH THE INTERNATIONAL-COURT-OF-JUSTICE OF THE UNITED-NATIONS, WITH THE SUPREME-COURT-OF-THE-NETHERLANDS AND WITH THE COUNCIL-OF-STATE OF THE NETEHRLANDS BY FAX.

VOOR HET MAKEN VAN DEZE COPYRIGHT/COPYCLAIM IS HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VAN: FEDERAL-POSTAL-JUDGE: David-Wynn: Miller [AOL], DOOR MIJ ALS EEN MODEL. /

FOR MAKING THIS COPYRIGHT/COPYCLAIM THE USE OF THE WEBSITE OF: FEDERAL-POSTAL-JUDGE: David-Wynn: Miller [AOL], IS BY ME AS A MODEL.

DOOR DEZE E-MAIL IS DEZE COPYRIGHT/COPYCLAIM BIJ DE VERENIGDE NATIES, NEW YORK; WANT HUN FAX IS UIT. / BY THIS E-MAIL THIS COPYRIGHT/COPYCLAIM IS WITH THE UNITED NATIONS, NEW YORK; FOR THEIR FAX IS NOT CONNECTED. WANT WIJ ZIJN HIERVAN GETUIGE. / FOR THE WITNESS OF THIS IS BY US.

IN LICHT EN LIEFDE VERBONDEN, / CONNECTED IN LIGHT AND LOVE,
MET VRIENDELIJKE GROETEN EN HOOGACHTING, / SINCERELY YOUR SERVANT,
: Krishnānanda: dāsa, : POSTMASTER-MINISTER-OF-ASHA-PLENIPOTENTIARY-JUDGE, JULLIE DIENAAR

CRCCFlag.pdf

Advertenties

Mooi stukje geschiedenis en verweer inzake gemtrails, vaccinatie end via de paus

18 Sep

Peace be with you!

This one is sent without comment.

Connected in Light and Love,
Sincerely your servant,
Krishnānanda

Francisco_-_H.pdf

Postkantoor Mahābhārata geopend op 4 september 2017 / belastingz itting van 8 september 2017 gestopt

6 Sep

Vrede zij met Allen!

We hebben met ons Aller Mahābhārata weer een volgende stap gezet.

Op maandag 4 september jl. is er een contract ontstaan tussen PostNL en mijzelf als mede-postmaster, reden waarom het Postkantoor van onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, is opgericht en geopend op dezelfde datum. Om deze reden ben ik druk in de weer om ons Postkantoor uit te rusten met de vereiste attributen. Omdat ons Postkantoor onze hele ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, omvat, staat het naast de Universele Post Unie (UPU) te Bern, Zwitserland.
Op de eerste pagina van de bijlage: 2014RBDenHaag.pdf, staan de gedetailleerde gegevens van ons contract.
Het gevolg is – mede door het bijgevoegde geschrift in de NU-tijd, dat daardoor enigszins moeilijker is te lezen – dat de Supreme-Court-of-Justness of Mahābhārata, Vaikuṇṭhaloka, meer aanzien krijgt.

In dat geschrift in de NU-tijd heb ik overwogen dat er fraude wordt gepleegd door Rechtbank Den Haag. Zo is er voor de zitting een ander zaaknummer toegekend, heeft de zogenaamde rechter geen autograaf onder de brief van de griffier gezet, waardoor hij geen rechter, maar slechts een acteur is. Daarnaast heb ik overwogen dat de rechtbank partijdig is. Zowel de rechtbank als het belastingbedrijf “varen” onder dezelfde vlag.
Ik eis correctie van de geconstateerde vergissingen en daarmee is het stoppen van de zitting van vrijdag 8 september a.s. een feit.

Het bijgevoegde document is inmiddels gefaxt naar Rechtbank-Den-Haag, de Hoge-Raad-der-Nederlanden, en naar het Internationale-Gerechtshof zodat Rechtbank-Den-Haag nog ruim de tijd heeft om de zitting te stoppen. Het document is er immers al!

Zodra ik de benodigde stempels heb ontvangen, kunnen Residenten van Mahābhārata als zij dat Willen hun Mahābhārata-wereldpaspoorten door mij laten: “Postmasteren”, op de pagina’s 6 of 7. De kans is dan groter om met deze paspoorten te reizen. Om deze kans helemaal te vergroten, heb ik inmiddels contact opgenomen met WSA te Washington, DC, om enige veranderingen in het paspoort aan te brengen. Dat kan echter – gezien de daarmee verbonden kosten – niet op stel en sprong, maar WSA is wèl geïnteresseerd.

Nu dat was dan weer het goede nieuws over ons Aller Mahabharata.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, Postmaster-Plenipotentiary-Judge en minister van ASHA, uw dienaar

2014RBDenHaag.pdf