vijftal video”s

10 Aug

Geachte leden van de Staten-Generaal, heer De Geus van het Belastingbedrijf en andere aangeschrevenen, Vrede zij met u!

Hieronder treft u aan links naar You-tube filmpjes en films over zogenaamde: “persisting contrails”, oftewel chemtrails.

In de eerste film spreekt Rosalind Petersen in de Verenigde Naties; zij gebruikt daar de term: “persisting contrails”.
Zij spreekt haar bezorgdheid uit over met name agriculture, de landbouw. Ze benoemt speciaal het spuiten met waarover ik u al eerder heb geschreven: Aluminium, Barium en Strontium en oxiden.
In andere films wordt het verschil tussen feitelijke contrails en chemtrails getoond en wordt dat ook uitgelegd.
In diverse films wordt het interieur van zo’n vliegtuig getoond met allemaal tanks waaruit al dat spul over u en de mensen achter uw zogenaamde: “natuurlijke personen”, wordt gespoten. In één film wordt ook duidelijk gemaakt dat dat spul allemaal ook rustig aan naar beneden komt, en daarom luidt de conclusie dat u en de mensen achter uw zogenaamde: “natuurlijke personen”, dat spul ook daadwerkelijk inademen en daardoor ziek kunnen en uiteindelijk ook worden.
In één film wordt over de combinatie van HAARP en chemtrails gesproken en wordt ook getoond wat HAARP doet.

Het beste houden we voor het lest en daarin spreken twee klokkenluiders: een vrouw die bij de VS-luchtmacht heeft gewerkt en een man die bij de CIA heeft gewerkt, vrijuit. De man heeft het ook nog over het verband tussen injecties en Autisme!

Chemtrails worden niet alleen in de Verenigde Staten over mensen uitgespoten, maar ook in Europa: ik heb ze gezien boven Groot Brittannië, boven Duitsland, boven België en waarom zouden ze dan niet ook boven uw zogenaamde: “Nederland”, worden uitgespoten? Dat gebeurt bijna dagelijks! Ook zie ik het soms ‘s nachts gebeuren als ik nog even een rondje loop. En weet u: de film toont zo mooi dat op de ene dag zoveel vliegtuigen vliegen en op de andere dag bijna niet! De ene dag zijn er dan veel chemtrails terwijl de andere dag niet wordt gespoten. Ook wordt u al vast gewaarschuwd dat de mensdieren die achter het zogenaamde: “weather modification programm” zitten nu spul aan het ontwikkelen zijn, welk spul u niet meer kunt zien.
Er hoeft nu geen petitie meer te worden gehouden: de vele bewijzen worden nu duidelijk aan u getoond: outside en inside!
En ik schrijf u nu dat u net zoveel weet van wat er zich allemaal afspeelt als het Congres in de Verenigde Staten, namelijk helemaal niets! Het is allemaal geheim!
Het is aan de dappere mensen als deze klokkenluiders dat de wereld nu enigszins bekend is met de fenomenen HAARP en chemtrails.
En laten we ook niet vergeten: de verspreiders van deze films, waardoor u niet langer om deze fenomenen heen kunt: deze films vormen de duidelijke bewijzen.

Kijkt u nu eerst naar wat Rosalind Petersen de Verenigde Naties en de wereld heeft te vertellen:

https://www.youtube.com/watch?v=L5is16A8pfw
https://m.youtube.com/watch?v=lZaD-H_j3pU
https://www.youtube.com/watch?v=oYoRTNiHZlo#t=349.986563
https://www.youtube.com/watch?v=jHm0XhtDyZA#t=5.264354
https://www.youtube.com/watch?v=Nl5NW9KcMt0#t=3.886313

Als u al deze filmbewijzen hebt bekeken, verzoek ik u op grond van artikel 5, nee: eis ik van u op grond van de artikelen 11, 20, 21, en 22, lid 1, van de Grondwet dat u een einde maakt aan de levensbedreigende chemtrails, in elk geval boven uw zogenaamde: “Nederland”, voor zover dat althans nog bestaat. Want het hoofdkantoor van alle banken in Zwitserland, het vanuit Nederland opgerichte BIS, en ook London-City en een bepaald gedeelte van Washington, DC, en het Vaticaan worden als naties beschouwd en de diverse daaronder gerangschikte zogenaamde: “naties”, worden als bedrijven beschouwd; precies omgedraaid als u het pleegt voor te stellen.
Onlangs heb ik u ook meegedeeld wie uw werkelijke bazen zijn: https://www.illuminatiofficial.org/.

En nu deel ik u mee, onder toeziend oog van de Hoge Raad der Nederlanden en de Raad van State dat ik geen belasting wens te betalen ter verrijking van die enkele tienduizenden die onder meer Illuminati worden genoemd, welke club vanuit het BIS in Zwitserland alle opdrachten geeft om het geld naar zich toe te laten vloeien en haar gif boven ons Aller hoofden, dus ook uw hoofden, uit laat spuiten. Want u bent – zeker Universeel gezien – medeplichtig aan moord, waaraan ik niet langer wens deel te nemen! Als u zich niet meer aan uw Grondwet houdt als sociaal contract met de mensen achter uw zogenaamde: “natuurlijke personen” die uw Eigendom zijn (in strijd met internationale regelingen, waaronder artikel 4 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden), dan hebt uzelf dit sociale contract verbroken en hoeft niemand meer, dus ook ik niet, belasting te betalen.
Dit is de keuze waarvoor ik u nu stel en ik zal deze e-mail na verzending uitprinten, ondertekenen en dit aan Rechtbank Den Haag faxen als stuk in mijn belastingprocedure. In deze procedure heb ik toch al uitgebreid betoogd waarom niemand belastingplichtig is behalve dat wat wordt genoemd: “het Rijk”, zelf als Eigenaar van + 17 miljoen zogenaamde: “natuurlijke personen”, die in uw zogenaamde: “Nederland”, wonen en die u daarom: “Nederlanders”, hebt genoemd.

Ik hoop dat u het nu hebt begrepen: òf u houdt zich aan de Grondwet, òf niemand, in elk geval ik niet, betaalt nog belasting. Want u kunt niet alles maken: uw hele wetgeving steunt op identiteitsfraude en u hebt daaraan niets gedaan. Nu moet iedereen het maar eens weten!

Hoe ook: we blijven te allen tijde in Licht en Liefde met elkaar verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Kris, Universeel Predikant / Ācārya, uw Aller dienaar

Advertenties

Wilt u reageren? Schrijf dan alstublieft een reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: