repareren belastingwetgeving en belastingwetenschap en aanpassen van deze wetgeving aan Europese wetgeving / vrouwelijke dienstplicht!!!

8 Jun

Geachte leden van de Staten-Generaal en ingekopiëerden, Vrede zij met u Allen!

Bijgaand zend ik u toe het document: Br02052017.pdf, waarmee ik per fax ben teruggekomen op de brief van Rechtbank Den Haag van 2 mei 2017.
In deze brief is geschreven dat de Mens Krishnānanda als Eigenaar van het © Auteursrecht op zijn Eigen Naam: D.; behorende tot de familie(s): Van den Engel (/ Goudriaan) de rechtbank heeft verboden zijn Eigen Naam en familienaam (familienamen) te gebruiken zonder zijn toestemming daartoe. De rechtbank schreef daarop: “De rechtbank kan echter uw beroep enkel onder uw eigennaam en familienaam in behandeling nemen omdat de aanslag op die naam is afgegeven. In het belastingrecht staat alleen beroep open voor degene op wiens naam de aanslag of de beschikking staat. We noemen dit in de praktijk het gesloten stelsel van rechtsmiddelen.” Volgt ondertekenkrabbel van een voor mij nog steeds anonieme griffier. Aldus kunt u mijn brief in de juiste context plaatsen.

Als bijlagen bij deze brief (Br02052017.pdf) die ik per fax van 6 juni jl. heb gezonden aan Rechtbank Den Haag en in afschrift aan de Hoge Raad der Nederlanden (belastingrecht) heb ik gevoegd de brieven van de Mens Krishnānanda van 4 maart 2013 en 24 februari 2014. Deze brieven waren gericht aan de inspecteur van de Belastingdienst en op deze brieven heb ik tot heden geen serieus inhoudelijk antwoord mogen ontvangen.

Voor zover hier van belang, want deze brieven maken nu onderdeel uit van de procedure, heeft de Mens Krishnānanda op 4 maart 2013 de inspecteur voornoemd op grond van de Auteurswet verboden om in het vervolg zijn Namen te gebruiken zonder zijn voorafgaande uitdrukkelijke toestemming daartoe. Verder heeft hij op 24 februari 2014 de inspecteur voornoemd meegedeeld dat de door hem aangeschreven juridische entiteit onder geheimhouding is gevestigd op het adres: Postbus 101, 3230 AC Brielle. Daarom heeft de Mens Krishnānanda de inspecteur voornoemd verboden om zijn Namen of een vorm daarvan te combineren met zijn geheime woonadres. De inspecteur is in deze brief vriendelijk verzocht om de Mens Krishnānanda te benaderen op het in het briefhoofd gestelde postadres (ook wel briefadres genoemd) van Community of Peace, t.a.v. Krishnānanda. Aan dit verzoek wordt nog steeds – behoudens in de bezwaarschriftprocedure – geen gevolg gegeven! Dit betekent dat de Eigen Naam D. en zijn ene familienaam: Van den Engel, nog steeds zonder de Krachtens de Auteurswet vereiste toestemming daartoe wordt gebruikt door de Belastingdienst hetgeen in strijd is met de Auteurswet. De belastingwetgeving dient derhalve te worden gerepareerd door de zogenaamde: “praktijk van het gesloten stelsel van rechtsmiddelen”, in het vervolg ongedaan te maken opdat een rechtbank zich in het vervolg niet óók schuldig hoeft te maken aan het overtreden van wetten indien de Belastingdienst zich daaraan blijft schuldig maken.

Vervolgens heeft de Mens Krishnānanda uw Staten-Generaal al in het jaar 2012 verzocht de belastingwetgeving aan te passen aan de Europese wetgeving, met name het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie voornoemd omdat hij bezwaard is van Geweten om nog langer belasting te betalen. Aan dit verzoek hebt u tot heden geen gevolg gegeven, waardoor Mensenrechten worden vertreden zoals ik in de bijgevoegde brief heb gesteld, en in wezen de slavernij nimmer is afgeschaft; eerder is zij toegenomen! Op grond hiervan verzoek ik u dringend, doch nog steeds beleefd, om onder het toeziend oog van de Hoge Raad der Nederlanden de aanpassing van de belastingwetgeving en de belastingwetenschap als geheel nu spoedig ter hand te nemen, waardoor aan bezwaardheden des Gewetens van Alle Mensen tegemoet kan worden gekomen.

Tenslotte verzoek ik u dringend, doch beleefd, aan de geconstateerde identiteitsfraude een einde te maken. Want criminele Mensen die zich hieraan schuldig maken, worden bestraft, maar dat wat u noemt: “het Rijk”, dat zich hieraan eveneens schuldig maakt, blijft ongestraft. Desalniettemin blijft identiteitsfraude identiteitsfraude! Ik kan er geen andere draai aan geven.

Buiten dit alles heb ik vernomen dat er volgend jaar een dienstplicht komt voor vrouwen en meisjes! Ik heb hierover zelf nog niets via de reguliere media vernomen!!! Deze vrouwelijke dienstplicht zou worden ingesteld op basis van gelijkheid van vrouwen en mannen. Dit begrijp ik niet. Want ik kan als man nog steeds geen baby’s krijgen ook al zou ik dat Willen! En ik kan als man ook nog steeds geen melk geven. Daarnaast menstrueer ik niet. Hoe zit het met die gelijkheid? Kunt u niet beter over gelijkwaardigheid spreken dan over gelijkheid? Vrouwen kunnen daarom niet gelijk worden behandeld als mannen! En meisjes kunnen niet gelijk worden behandeld als jongens.
Bovendien dienen volgens de Vedische schriften, waaronder óók de Bijbel en de Koran zijn begrepen, vrouwen, meisjes en kinderen te worden beschermd. En daarom mogen zij niet worden opgeroepen voor de één of andere militaire dienstplicht. En zéker niet vlakbij de Russische grens!

Als Universeel Predikant / Ācārya protesteer ik hiertegen zeer Krachtig omdat deze vrouwelijke dienstplicht in strijd is met de door God ingestelde natuurwetten Daarom is het uw plicht ervoor zorg te dragen dat dit walgelijke plan geen meerderheid krijgt in uw Staten-Generaal!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, Universeel Predikant / Ācārya en minister van ASHA van de ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, uw Aller dienaar

Br02052017.pdf

Advertenties

Wilt u reageren? Schrijf dan alstublieft een reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: