Mahābhārata pasjes

19 Mei

Vrede zij met Allen!

Lees in de onderstaande Naamloos gemaakte e-mail mijn antwoorden in Krishna blauw:

Het zogenaamde: “Nederlandse rijbewijs” is een bewijs om in nederland te kunnen mogen rijden zegt niks over het rijden, het behalen van een diploma door een examen af te leggen zegt ook niet dat je hier in dit land mag rijden. het is ook heel raar dat het tonen van je diploma niet voldoende is daar het roze papier nooit zonder dat kan worden verkregen.
een agent heeft de strijd opgegeven en mij om die reden ook de weg laten vervolgen na dat hij geinformeert had of meneer wel een rijbewijs had schijnt er nog te zijn. hangt aan de natuurlijk persoon (ooo wat een lol) dus neem diploma mee. en geboorte akte het zijn je geloofsbrieven mogelijk ben jij de ambassadeur van de natuurlijk persoon. Slechts als je dat Wilt. De zogenaamde: “natuurlijke persoon”, is gecreëerd door dat wat wel wordt genoemd: “het Rijk”, op basis van identiteitsfraude. Om die reden Wil ik er niets meer mee te maken hebben. Als IHKA en Felix even tijd hebben om nog een filmpje te maken, dan ga ik dat stukje plastic inleveren bij gemeente Brielle, houder / bewaarder van “’s Rijks Eigendom: zijn natuurlijke persoon”. Dan zal ik dat wat wel wordt genoemd: “het Rijk”, zijn Eigendom teruggeven.

nederlands natuurlijk persoon daar heb je net als een erkenning voor arts, gasfitter of elektricien een rij (erkenning) bewijs voor, dat betaal je aan de staat en is rijkseigendom … het huurcontract wordt hiermee omzeild … voor die vakmensen dat was vroeger ook. nu is die erkenning niet meer nodig en heb zij een KvK inschrijving waar mee een leek vakwerk zegt te kunnen doen. zzp zelfstandige zonder papieren. zo heb je ook een NP zonder rijbewijs want dommeganzen de NP rijd helemaal niet is onmogelijk. Hierin heb je gelijk: een zogenaamd: “natuurlijk persoon”, is door dat wat wel wordt genoemd: “het Rijk”, gemaakt op basis van de van een Mens gestolen Namen (geen toestemming daarvoor Krachtens de Auteurswet verleend) naar zijn beeld en gelijkenis als een juridische entiteit waarin geen Leven is van de Geest; het is daarmee een dood object dat niets kan doen, en dus ook geen belasting kan betalen. In wezen heeft dat wat wel wordt genoemd: “het Rijk”, een zogenaamd: “persoon”, gecreëerd, dat door identiteitsfraude als “natuurlijk persoon” over de Mens Wiens Namen zijn gestolen wordt heen gelegd. Kijk maar op Van Dale.nl: het juridische begrip: “natuurlijk persoon”, betekent: Mens. Ik ben in rechte bezig dit begrip onderuit te halen, en ben benieuwd of er nog trucjes zijn, dan wel welke trucjes worden toegepast om dit tegen te gaan.

desondanks dat er vele een roze papiertje hebben betaald, maar ook al een diploma hebben geeft het roze nog zeker geen vaardigheid hier mee alleen in het systeem een mogelijkheid voor de NP En die is Eigendom van dat wat wel wordt genoemd: “het Rijk”. Door identiteitsfraude met misleiding tot de dikke Van Dale toe en daarbij horende wetgeving wordt het huurcontract van dat roze stukje plastic omzeild.

ik rij al jaren zonder en het levert alleen een heel soms notavicatie CJIB op wat weer een anbi is. maar vaak is het niet legitimeren een erger vergrijp. autos met valse kentekens laten ze ook gewoon om die reden door rijden zonder hij die zich niet legitimeert. Uitzondering op het door jou gestelde zijn de motorrijtuigen van onze Community of Peace die zijn uitgerust met de identificatieplaten van haar deelnemers. Die moesten vrijwel vanaf den beginne van ‘s Heren wegen in onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, worden verwijderd.

Waar we ook mee rekening dienen te houden, is dat in het geografische gebied, gekend als: “Nederland”, legitimatie en identificatie naast elkaar en door elkaar worden gebruikt. Dit geografische gebied kent slecht de legitimatie en heeft er een wettelijke plicht van gemaakt. Als iemand dood is, proberen de autoriteiten de identiteit van een Mens te achterhalen, maar dit lukt ze nooit omdat ze met de naam van de een of andere: “natuurlijke persoon”, op de proppen komen. Dit geografische gebied kent geen Mensen; het kent slechts: “natuurlijke personen”, en daarom is er de legitimatieplicht als juridische entiteit waarin geen Leven is van de Geest. Laten we ons er niet meer mee vereenzelvigen! Reeds om deze reden hebben we de Mahābhārata pasjes nodig! Want ons Aller Mahābhārata kent slechts Mensen en geen juridische entiteiten in de vorm van: “natuurlijke personen”. Dit hebben we nog eens duidelijk door de notaris laten vastleggen in de statuten van ons kerkgenootschap House of Humanity and Ethic Compass. Eigenlijk hoeft dat kerkgenootschap niet veel te doen: het belang ervan ligt verankerd in de statuten! En die heb ik mogen gebruiken in onze auto en identificatieplaten zaak bij de Hoge Raad der Nederlanden.

dus Kris ik zou dat roze kaartje ook niet meer gaan betalen maar vragen of dat ze hun rijkseigendom jou NP er een willen sturen om dat je hem anders niet mee in de auto kan krijgen. lol zeg Als jullie het bovenstaande hebben gelezen en goed tot jullie hebben laten doordringen, dan lever ik mijn oude roze stukje plastic in en vraag ik er helemaal niets voor terug! Want ik accepteer niet langer “’s Rijks Eigendom” als ware het mijn legitimatiebewijs; dit is in strijd met de Grondwet van Mahābhārata en het wezen van onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, die beide hecht verankerd liggen in de statuten van ons kerkgenootschap en daarmee hecht verankerd liggen voor de wat wel wordt genoemd: “Nederlandse wet”. De Wet algemene bepalingen van 1829 is ook hierop van toepassing: het Volkenrecht geldt! Dát is het belang van ons kerkgenootschap.

als je op school je verkeers diploma behaald heb heb je ook geen fiets bewijs nodig en dan ben jij toch ook een verkeersdeelnemer met diploma en afgelegd examen.

daarnaast zou ik eerst maar eens zorgen de met matig onrecht ingevorderde auto`s terugkomen eerder heeft het MBh rijkaartje geen zin Gelet op het bovenstaande hebben Eigen Mahābhārata bewijzen wèl zin. Nogmaals: wij zijn Mensen en geen zogenaamde: “natuurlijke personen”, waarin geen Leven is van de Geest. De ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, dient die kaartjes te hebben en de minister van ASHA zal ze uitgeven aan de Residenten van Mahābhārata. Met betrekking tot onze Wereldpaspoorten werken wij nu samen met WSA (World Service Authority) te Washington DC. Dat is in wezen ook mooi, want een ander regeringsorgaan overseas geeft nu onze Mahābhārata Wereldpaspoorten uit. Wie een gewoon Wereldpaspoort Wil hebben, kan dit via mij aanvragen. Maar alleen Residenten van Mahābhārata kunnen Mahābhārata Wereldpaspoorten via de minister van ASHA aanvragen. Beide paspoorten kan ik in dit Samenwerkingsverband aanvragen en leveren.

lullig wel een MBh rijkaartje met een hele reeks symbolen van wat kan rijden er op, maar geen identificatieplaten op MBh rijtuigen. die op de weg kunnen blijven. en geen MBh verzekering zo dat op groen papier de 0 een 1 wordt. dus heeft dat MBh kaartje een status van zonder waarde. Op beide fronten is er actie! Onze State Attorney heeft zijn schriftuur op 11 mei jl. via de fax ingediend bij de Hoge Raad der Nederlanden. IHKA heeft via contact met onze Kerkelijke onderlinge verzekeringsmaatschappij Donatus contact gezocht met onderlinge herverzekeraar SOM. Want Donatus werkt slechts voor het geografische gebied, gekend als: “Nederland”. Wat onze identificatieplaten betreft: al langer geleden is de eerste bestelling identificatieplaten geleverd door een gerenommeerd bedrijf. We vallen ook voor de zogenaamde: “Nederlandse wet”, onder het Volkenrecht (Wet algemene bepalingen van 1829) en daarom gaan we – zeker als het arrest van de Hoge Raad gunstig voor ons uitvalt en de zaak voor gehele behandeling wordt terugverwezen naar een hof – gewoon met onze Eigen identificatieplaten op de auto’s van Community of Peace rijden op ‘s Heren Wegen in ons Aller Mahābhārata. Ons MBh-kaartje heeft daarmee nu al grote waarde!

maar ja je kan maken wat je wil net als Catootje op de boter markt en ik, ik maakte een laven paspoort en het werk ;adrianus johannes: is een feit al reeds gebruikt in de rechtbank.

en daar naast tonen is al voldoende dus afgeven al helemaal nooit. hoe lang je tonen moet staat niet in de wet. …uit. soms zit je een dag je op een politie bureau maar dat wordt ook steeds korter ben in de staat van bekende van de politie te worden heb knip kaart gemaakt. In wezen is die zogenaamde: “Nederlandse wet en wetgeving”, niet van toepassing op ons Aller Mahābhārata door die wet van 1829. Op ons Aller Mahābhārata is Volkenrecht van toepassing. Ik hoop vurig dat de politie dat in haar opleiding meeneemt: dat scheelt een hoop gedoe en uiteindelijk ook schadevergoeding. Die Wet algemene bepalingen van 1829 is per 01-01-2012 weer van Kracht geworden. Ik heb haar voor de snelheid op mijn computer gedownload. De behandeling die we indertijd van het Bureau nationale ombudsman hebben gehad, was ook niet in overeenstemming met zijn instructies want: “Nederlandse wetgeving”, was niet van toepassing. Derhalve was de zogenaamde: “inbeslagname”, onterecht gebeurd en was er inderdaad sprake van diefstal. Daaruit vloeit schadevergoeding voort omdat de auto’s al zijn vernietigd. Ook het vonnis van de Haagse politierechter is foutief uitgesproken; hiertegen is al hoger beroep ingesteld. Met andere woorden: wat zijn de statuten van ons kerkgenootschap en in verband hiermee de wet van 1829 belangrijk! De rechtsmacht van de rechter en de uitvoering van zijn vonnissen en authentieke akten zijn beperkt door de uitzonderingen van het Volkenrecht (artikel 13a).

maar nu even zakelijk Kris! Zorg dat die MBh identificatieplaten terug komen die hebben niks met inbeslagname auto`s te maken of vice versa … daarover heeft de rechter van de Raadkamer van Rechtbank Rotterdam al overeenkomstige uitspraak gedaan; die oude identificatieplaten hoeven we ook niet meer terug omdat in den beginne we inderdaad zelf platen hebben gemaakt. Nu ligt de situatie ook daarin anders dat wij onze platen door een gerenommeerd bedrijf hebben laten vervaardigen in sets van drie identificatieplaten. Daarbij zijn wij zover gegaan dat we een nieuwe mal met een kleine letter: “h”, hebben laten maken, zodat onze platen er nu aldus uitzien: natievlag met AUM-symbool, waarnaast het nummer, bijvoorbeeld: 0 – MBh – 01, is ingedrukt. Elke plaat heeft een Eigen uniek nummer meegekregen, zodat de oude plaat gemakkelijk kan worden herkend en getraceerd bij vermissing of diefstal. Deze identificatieplaten worden uitgegeven door de minister van ASHA … daar eerst afmaken. dan pas MBh rijerkenning pasjes. waardeloos zijn zij tot dan. om nuchter te blijven mogelijk komen er dan helemaal geen. Dat is niet de bedoeling zoals ik hierboven al heb uitgelegd. Mahābhārata pasjes zijn nodig en worden uitgegeven door de minister van ASHA.

oja een top tip voor wat op het pasje komt als hele reeks symbolen van wat kan rijden er op.

enkel en alleen waar jij een diploma voor heb komt op jou MBh rijerkenning en als dat een paard is, een paard het is. denk dat jaap oud minister van transport etc. het nuchter met me eens kan zijn!
zorg dat jij kan aantonen dat jij er alles voor, door examen kan en zal doen, om een mede mens geen schade aan te brengen, maar zal altijd verzekerd zijn want de god zijn wegen zijn niet altijd de beste. Dan ken jij God niet, maar dat is een ander verhaal. Daarnaast heeft ons Aller Mahābhārata al een (ervaren) rij-instructeur. Voor alle symbolen op dat pasje met betrekking tot auto’s kun je bij hem les nemen, en zodoende het pasje actief maken.

wanneer dan alles in MBh gaat rollen kunnen we ook als eersten met een een auto of jou eigen auto omgebouwde motor op elektro rijden het project waar machel en sander al in de eind fase komen,
dus Kris: zorg dat de weg de goede kant op loopt. Laat ze dan maar opschieten, want we kunnen en mogen die techniek nu al toepassen! Het Volkenrecht is immers van toepassing.

:adrianus johannes:
VN ambassadeur inclusie IVRPH

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, minister van ASHA, uw Aller dienaar

was het interessant, help me, inspireer me, complimenteer me, bekritiseer me. verras me, verbeter me, wijs me, drijf me, veel reacties = veel zin in het schrijven van vervolg stukjes.
op bovenstaande tekst rust dus wettig autersrecht het is daarom dat jij dit nooit mag reproduceren zonder het verwittigen van de auteur en het noemen van de bron. mijn zegen heb je.

Advertenties

Wilt u reageren? Schrijf dan alstublieft een reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: