autokwestie bij Hoge Raad der Nederlanden (Donatus – Relatienummer: 902999)

17 Mei

L.S.

Omdat bij mij de bijlage niet opende, zend ik de onderstaande e-mail opnieuw.

Vr.gr. Kris, uw dienaar

From: Krishnananda
Sent: Wednesday, May 17, 2017 10:05 PM
To: aliusjudassananda ; Aly; otf Slotboom ; Amadon; otf Teunissen ; Bart; otf de Jong ; Djogo ; een Reizigster ; Felix ; IHKA ; Jake ; Kerngroep soef ; LEZERGEGROET ALLENZIJNEEN ; Magda Well ; NATU 2PERS ; Peet’s Levensdoel ; Rudolf N.; otf Penninkhof ; Theon ; borgert ; vladimir lumbarski ; Vrije Mens ; Marcel Vdf Vd Horst ; Beldienst H.A. de Geus
Cc: Strafrecht Rotterdam (Rechtbank Rotterdam) ; Politie, de heer F.H.M. van der Meer ; Verkeersvragen (CVOM) ; vik-korpsstaf@knp.politie.nl ; Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal ; Voorzitter Tweede Kamer ; Bureau Nat. Ombudsman ; Donatus
Subject: autokwestie bij Hoge Raad der Nederlanden (Donatus – Relatienummer: 902999)

Geachte Residenten van Mahābhārata, geïnteresseerden en andere belanghebbenden, Vrede zij met u!

Op 20 april jl. werd op het adres van mijn zus en zwager betekend de aanzegging ingevolge artikel 47, lid 1, van het Wetboek van Strafvordering van de sub-Court van de Supreme Court of Justness of Mahābhārata, Vaikuṇṭhaloka: de Hoge Raad der Nederlanden, waarin staat dat de stukken van het geding in de zaak van ons Aller Mahābhārata: de Daihatsu Feroza Resintop van onze Community of Peace en de identificatieplaten van haar deelnemer: Jacob Pieter; otf Breederland, waarin een beschikking is afgegeven door: Rechtbank Rotterdam (strafrecht), op 25 februari 2016 onder raadkamernummers: RK 15/2927 en RK 15/3138, tegen welke beschikking onze Community of Peace en haar deelnemer: Jacob Pieter; otf Breederland, bij ons bekend als Jake, beroep in cassatie hebben ingesteld, op 27 februari 2017 ter griffie van de Hoge Raad zijn ontvangen.

De wet schrijft voor dat deze zaak alleen in behandeling kan worden genomen, indien een advocaat namens Community of Peace en Jake binnen een termijn van dertig dagen na de betekening van deze aanzegging een schriftuur indient bij de Hoge Raad. Na afloop van deze termijn ontvangt deze advocaat bericht over de verdere behandeling.

Dit betekent dat we Rechtbank Rotterdam mogen danken voor haar medewerking in deze zaak, hetgeen we hiermee dan ook doen: Rechtbank Rotterdam, hartelijk dank voor uw medewerking in deze aangelegenheid!

Omdat de Heer Wilde dat ikzelf deze zaak behartig, heeft de minister van ASHA van de ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, de President / judge van de Supreme Court of Justness voornoemd aangewezen als onze State Attorney. Mijn identificatie als zodanig heb ik bijgevoegd. Tevens heb ik bijgevoegd mijn Mahābhārata Wereldpaspoort en de aanwijzing en machtiging van deze State Attorney door onze Community of Peace en Jake. Tenslotte heb ik bijgevoegd het bericht van registratie van ons kerkgenootschap House of Humanity and Ethic Compass.

Zodoende betreft de hele zaak strikt formeel ons Aller Mahābhārata, en dat is God’s Wil.

Als State Attorney heb ik mijn schriftuur (bijgevoegd: Schriftuur.pdf) met bijlagen (10 pagina’s in totaal) nog op 11 mei jl. gefaxt naar de Hoge Raad. Voor de goede orde zend ik dit schriftuur nog even aan jullie door. Zo weten jullie dat de zaak weer loopt.

In mijn schriftuur kom ik tot de conclusie dat welk recht ook wordt toegepast (internationaal recht of zogenaamd: “Nederlands recht”), in alle gevallen het duidelijke antwoord luidt: “De rechterlijke macht van dat wat wel wordt gekend als: ‘de natie Nederland’, en de uitvoerbaarheid van haar rechterlijke vonnissen en van haar authentieke akten blijven ten aanzien van God’s Volk: de Residenten van Mahābhārata, onder alle omstandigheden beperkt tot geconstateerde overtredingen van de vijf in mijn schriftuur vermelde geseculariseerde geboden die vallen onder het Volkenrecht dat ten dezen van toepassing is. De bepalingen van het zogenaamde: “Nederlandse recht”, blijven daarmee buiten toepassing voor alle Residenten van Mahābhārata.”

Zie voor alle overwegingen mijn bijgevoegde schriftuur.

Laten we nu maar zien of en in hoeverre de Hoge Raad met mijn schriftuur meegaat, en als dit gebeurt, heeft dit ook directe gevolgen voor het zogenaamde: ‘belastingrecht”, ten aanzien van alle Residenten van Mahābhārata want ze zijn dan niet meer belastingplichtig, noch aangifteplichtig!

In wezen heb ik al geconstateerd dat niemand belastingplichtig is omdat de belastingwetgeving op zichzelf beschouwd al niet klopt: die wijst dat wat wel wordt genoemd: “het Rijk”, aan als belastingplichtige, maar dit geldt dus des te meer voor alle Residenten van Mahābhārata als God’s Volk dat valt onder het Volkenrecht.

In Licht en Liefde verbonden,

met vriendelijke groeten en hoogachting,

Krishnānanda, Universeel Predikant / Ācārya, en uit dien hoofde: State Attorney, uw dienaar

Schriftuur.pdf

Advertenties

Wilt u reageren? Schrijf dan alstublieft een reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: