Archief | mei, 2017

rapport omtrent de Plas van Heenvliet

25 Mei

Geachte leden van de Staten-Generaal, Vrede zij met u en met Allen!

Hieronder schreef ik: “Nu weet u dat ik uw Premier / Kamerlid: Mark Rutte, en uw Kamerlid: Alexander Pechtold, niet vertrouw omdat zij bij de Bilderbergconferentie(s) zijn geweest, en wat wil nu het geval? Beiden werpen ze blokkades op om maar (nog) niet te komen tot een regering. Meestal komt de Bilderberggroep begin juni bijeen om de voortgang van zaken te bespreken. Er zijn Mensen die zeggen dat ik de Bilderberggroep niet moet overschatten, maar in elk geval ONDERschat ik haar niet. Daarom moeten de kleine partijen die nog schoon zijn, Samen met de PVV, het heft in de handen pakken en gaan onderhandelen met elkaar om tot een regering te komen, anders komt er wéér meer van hetzelfde en gaat de criminaliteit van dat wat wordt genoemd: “het Rijk”, gewoon door. Laten deze partijen ervoor zorgen dat het zogenaamde: “motorblok”, buiten spel wordt gezet. Dat is belangrijk.”

Zoals ik vlak na de verkiezingen schreef, is het belangrijk om evenwicht in uw Godshuis: de Staten-Generaal, te brengen. Al het Leven in de materie bestaat in een Vader en een Moeder. Want Krishna (of Christus, dat is Dezelfde), God, heeft zich niet voor niets geëxpandeerd in óók een Moeder: Rādhā of Harā, genaamd; vandaar de chant: Hare Krishna, onze Moeder-Vader God, zoals dat óók in het Bijbelboek Genesis 1 is vermeld. Zo dient dat dan ook in uw Godshuis te zijn: er dient een Vader en een Moeder te zijn om de gewenste balans te verkrijgen.
In mijn eerdere e-mail van vlak na de verkiezingen stelde ik voor dat alle 150 leden van de Tweede Kamer gaan Samen Werken onder als Vader: de heer Kees van der Staaij (omdat hij zich het dichts bij de oorspronkelijke Vedische Wijsheid bevindt, en dat heeft niets met conservatief te maken!) en als Moeder: mevrouw Marianne Thieme (omdat zij zich het meest bekommert om de minerale, planten- en dierenwereld). De nieuwe regering wordt samengesteld vanuit uw Tweede Kamer en als uw Tweede Kamer in balans is, is zodoende ook uw regering in balans. De taak van de Vader en de Moeder is het om die balans te bewaken en haar zodoende in stand te houden.

Uw Staten-Generaal en met name uw Tweede Kamer heeft niet voor deze optie gekozen en ervoor gekozen om meer van hetzelfde te realiseren: dat wat de meerderheid van uw kiezers juist niet Wil. Samen met de media zet u uw Eigen kiezers in hun hemd. En nu zit u met een vastgelopen motorblok. Dat heeft zichzelf al buiten spel gezet. Dat maakt het iets makkelijker voor u.

Alles ligt zodoende open voor: Forum voor Democratie (2), Denk (3), 50 + (4), PVV (20), SGP (3), Christen Unie (5), PvdA (9), SP (14), GroenLinks (14), en PvdD (5), om met elkaar Samen te Werken en zodoende een meerderheidsregering te vormen: ze hebben dan een meerderheid van 79 zetels. Bovendien kan deze combinatie – als zij dat Wil – alsnog de balans in uw Tweede Kamer terugbrengen. Want de heer Kees van der Staaij kan alsnog als Vader en mevrouw Marianne Thieme kan alsnog als Moeder worden gekozen en benoemd. Ik adviseer u daarom om naar uw Kamervoorzitter te gaan om deze meerderheidscombinatie met haar te bespreken. Er is geen enkele reden om te dralen want God Zelf roept u hiertoe op. God is de Goeroe IN u, en ik mag u daarop Wijzen!

Voor uw Samen Werken kunt u uit twee opties kiezen: òf u legt uw programma’s naast elkaar en voert uit hetgeen overeenkomstig is, òf u gaat Samen Werken op God’s Programma voor een Aards Paradijs dat er sowieso tòch komt. Want: waarom maakt u plannen voor de toekomst terwijl God’s Plan allang klaarligt? Dat is toch overbodige moeite!
Maak één grote fractie en overleg met elkaar onder leiding van uw Pa en Ma, en als er iets niet duidelijk is, laat uw Pa het dan vragen aan het Hoofd – de hersenen – in de geestelijke erfopvolging van Krishna, God. Dan hoeft de geschiedenis zich niet langer te herhalen en is het zó dat op de langere duur succes voor uw regering niet meer te voorkómen is; uw succes zal steeds duidelijker gaan blijken; dat is ook mijn ervaring.

Ik wens u sterkte in uw keuze en alle Wijsheid toe!

Er moet mij nog één ding van het hart: het woord: seculier, wordt door u Allen verkeerd gebruikt. Het betekent niet: de wereld betreffende, zonder God of godsdienst; het betekent juist dat de regering erop dient toe te zien dat moslims hun vieringen, dat christenen hun vieringen, dat boeddhisten hun vieringen, dat joden hun vieringen, dat hindoestanen hun vieringen, kortweg dat alle vieringen op de juiste Wijze plaatsvinden. Dát is het kenmerk van een seculiere regering! En als uw regering deze taak op de juiste Wijze uitvoert, dan is de dreiging van terrorisme al een heel stuk minder, want een seculiere regering grijpt direct in als er bij een viering iets misgaat. Een seculiere regering tracht dus te voorkomen hetgeen beter is dan te genezen, want in dat geval zijn er al aanslagen gepleegd.
In wezen hebt u niet eens geheime diensten nodig om terrorisme te voorkomen: het is een legitieme taak van een seculiere regering!
Uw eerste taak is daarom om een seculiere regering te vormen, welke combinatie u ook uiteindelijk kiest.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, Universeel Predikant / Ācārya, uw Aller dienaar

From: Krishnananda
Sent: Tuesday, May 23, 2017 3:07 AM
To: Eerste Kamer der Staten-Generaal ; Fractie 50Plus ; Fractie CDA ; Fractie CU ; Fractie D66 ; Fractie Denk ; Fractie Forum voor Democratie ; Fractie GroenLinks ; Fractie PvdA ; Fractie PvdD ; Fractie PVV ; Fractie SGP ; Fractie SP ; Fractie VVD ; Fractie2 VVD ; Fractievz. 50Plus ; Fractievz. CDA ; Fractievz. CU ; Fractievz. D66 ; Fractievz. Denk ; Fractievz. Forum voor Democratie ; Fractievz. GroenLinks ; Fractievz. PvdD ; Fractievz. PVV ; Fractievz. SGP ; Fractievz. SP ; Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal ; Voorzitter Tweede Kamer
Cc: Burgemeester ; Gemeentesecretaris ; Hoge Raad der Nederlanden ; Kerngroep soef ; LEZERGEGROET ALLENZIJNEEN ; NATU 2PERS ; Vrije Mens ; Wethouder (2) ; Wethouder (3) ; Wijnand Duyvendak ; Jesse Klaver ; Wethouder (1) ; Politie, de heer F.H.M. van der Meer ; Publiekszaken Gemeente Rotterdam ; Verkeersvragen (CVOM) ; vik-korpsstaf@knp.politie.nl
Subject: Fw: rapport omtrent de Plas van Heenvliet

Geachte leden van de Staten-Generaal, Vrede zij met u!

Hieronder zend ik u toe mijn e-mail aan de gemeente Brielle betreffende mijn rapport omtrent het schoonhouden van de Plas van Heenvliet.

In dat rapport maak ik duidelijk waarom het mij niet meer lukt om al het afval rondom de hele plas op te ruimen voor de gemeente. Ik verzoek u dit rapport te lezen en dit serieus te nemen. Want niet alleen mijn lichaam lijdt eronder, maar ook vele andere lichamen, of de betreffende Mensen zich hiervan bewust zijn of niet.

U weet inmiddels ruimschoots dat ik zeer weinig vertrouwen heb in uw wat wel wordt genoemd: “politiek”, omdat alles uit de kast wordt gehaald om van personen het economische productiemiddel: arbeid, te maken. Iedereen moet maar meedoen! Want weet u: studie heeft uitgewezen dat hetgeen u noemt: “Nederland”, geen Mensenvolk meer kent, als het dat vanaf den beginne ook al heeft gekend! Dat durf ik me zelfs ook af te vragen.

In het verleden heb ik u al meegedeeld dat wat u noemt: “het Rijk”, – als ik mezelf als voorbeeld mag stellen – van de van mij gestolen Namen een persoon heeft gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis als een juridische entiteit waarin geen Leven is van de Geest. Die Namen zijn van mij gestolen omdat ik dat wat u noemt: “het Rijk”, voor dat doel geen toestemming Krachtens de Auteurswet heb gegeven. Deze Namen worden dan als het in diverse wetten beschreven begrip: “natuurlijke persoon”, weer aan mij teruggegeven als ware ik die zogenaamde: “natuurlijke persoon”. Alsof het misbruikte woord: “natuurlijk”, dat dode object plotsklaps tot Leven kan wekken: zelfs in de dikke Van Dale is het juridische begrip: natuurlijk, verklaard met: 6. een natuurlijk persoon; levend mens. Ook het juridische begrip: persoon, is beschreven als: 2. mens of organisatie met rechten en plichten; er zijn natuurlijke personen (mensen) en rechtspersonen. Die rechten en plichten zijn dingen waarvan ik mij niet kan her-IN-neren dat ik daarom in vroeger tijd heb gevraagd. In elk geval heeft studie uitgewezen dat het stelen van Namen en het daarna als een dode juridische entiteit weer teruggeven van die Namen is: dat waar veel voor wordt gewaarschuwd: identiteitsfraude! Met andere woorden: dat wat u noemt: “Nederland”, wordt geregeerd via identiteitsfraude. Zogenaamde: “Nederlanders”, moeten aan uw wetten voldoen door het verplicht accepteren van die identiteitsfraude: er is immers een wettelijke legitimatieplicht! En voor het voldoen aan die verplichting moet nog grof voor worden betaald ook!
Conclusie: het wat u noemt: “Nederlandse volk”, bestaat niet; u kent slechts: “personen”, of: “natuurlijke personen”, als productiemiddel arbeid en als dat productiemiddel niet goed kan meekomen, dan moet daarin niet (al te) veel geld worden gestoken. Dat is uw (meerderheids)beleid.

Het vreemde is echter dat u – gelet op mijn onderstaande mail – alles uit de kast haalt om dat productiemiddel arbeid juist voor dat doel ongeschikt te maken. Want u werkt mee aan het verwijderen van nu al 6 1/2 (Britse) mijlen atmosferische druk. De lucht is niet slechts ijl, maar veel té ijl, en daar kunnen lichamen die gewend zijn aan 29 mijlen atmosferische druk op zeeniveau op den duur niet tegen. Misschien wel voor korte tijd: mensen gaan met vakantie vaak naar de bergen, maar komen dan terug in hun Eigen atmosferische druk. Bovendien beschermt de atmosferische druk de Mens tegen teveel zonneschijn; deze bescherming helpt u mee te verwijderen. En daarop komt nog eens dat u met het klimaatakkoord van Parijs en met de CO2 reductie hetzij water naar de zee draagt, hetzij dweilt met een open kraan omdat juist dat afnemen van die atmosferische druk de grootste veroorzaker is van klimaatverandering en daarmee het opwarmen van de aarde.

Door personen te zien als productiemiddel in plaats van te erkennen dat er Mensen zijn, bent u bezig om dit stukje aarde te vernietigen. Dit geeft mijn aangetrouwde neef en nicht als arts wel veel werk al wordt het hun zelfs wel eens te veel.

Nu weet u dat ik uw Premier / Kamerlid: Mark Rutte, en uw Kamerlid: Alexander Pechtold, niet vertrouw omdat zij bij de Bilderbergconferentie(s) zijn geweest, en wat wil nu het geval? Beiden werpen ze blokkades op om maar (nog) niet te komen tot een regering. Meestal komt de Bilderberggroep begin juni bijeen om de voortgang van zaken te bespreken. Er zijn Mensen die zeggen dat ik de Bilderberggroep niet moet overschatten, maar in elk geval ONDERschat ik haar niet. Daarom moeten de kleine partijen die nog schoon zijn, Samen met de PVV, het heft in de handen pakken en gaan onderhandelen met elkaar om tot een regering te komen, anders komt er wéér meer van hetzelfde en gaat de criminaliteit van dat wat wordt genoemd: “het Rijk”, gewoon door. Laten deze partijen ervoor zorgen dat het zogenaamde: “motorblok”, buiten spel wordt gezet. Dat is belangrijk.

Als: Forum voor Democratie (2), Denk (3), 50 + (4), PVV (20), SGP (3), Christen Unie (5), PvdA (9), SP (14), GroenLinks (14), en PvdD (5) Samen kunnen Werken met elkaar is er zelfs een meerderheidsregering mogelijk: ze hebben dan een meerderheid van 79 zetels. Dat is een ruime meerderheid. Vergelijk uw programma’s met elkaar en voer overeenkomstige punten uit. Besteed aan de verschilpunten geen aandacht. Zo komt u ongeveer uit op wat het Volk als Mens Wil. Dat is democratie. Sluit u nu eens de criminaliteit van meer van hetzelfde uit en wordt weer Mens!

Want weet u: op dit moment is niemand van u geschikt om een zogenaamde: “natie”, te besturen. Om goed Samen te kunnen Leven, dienen er vier klassen van Mensen te zijn: de hoogste klasse wordt gevormd door het hoofd – de hersenen, dat zijn de geestelijke Mensen; de tweede klasse wordt gevormd door de armen, dat zijn zij die geschikt zijn om Mensen te beschermen en om te besturen; de derde klasse wordt gevormd door de buik, dat zijn zij die met behulp van onze Vaders, de stieren, voedsel verbouwen en melk van onze Moeders, de koeien, afnemen en deze verhandelen om hun kinderen: de Mensen, te voeden; de vierde klasse wordt gevormd door de benen, dat zijn de werkers. Juist de eerste drie klassen van Mensen hebben een opleiding nodig; de werkers mogen gewoon uitvoeren wat hun wordt gezegd. Alle vier de geledingen zijn nodig en dienen Samen te Werken om Vrede op Aarde te bewerkstelligen.
Vandaag de dag zijn er slechts benen: werkers die gewoon horen uit te voeren wat hun wordt gezegd en wellicht hier en daar nog wat buiken: Mensen die met behulp van onze Vaders, de stieren, voedsel verbouwen en melk van onze Moeders, de koeien, afnemen, om hun kinderen: de Mensen, te voeden.

We zitten nu opgescheept met een onthoofd en ontarmd Lichaam, terwijl vele buiken daarvan niet juist functioneren en dat kan niet Leven: dat is dood! En daarom blijft u haken in het oude vertrouwde financieel-economische systeem van indoctrinatie, angst en strijd. En daarom zijn er wat u noemt: terroristen, waartegen u zo nodig moet strijden, maar u weet niet Hoe. En u weet ook niet wat het vragende voornaamwoord Hoe betekent. En daarom worden er teveel Mensen gedood (vermoord). En daarom wordt er oorlog gevoerd. En daarmee wordt ‘s Heren Aarde vernietigd.
Om deze reden leg ik u nu uit wat het vragende voornaamwoord Hoe inhoudt. Het komt uit het Sanskriet en betekent: Heer. Vraagt u zich daarmee in het vervolg af: “Hoe”, dan weet u direct het antwoord: “God, de Heer!”
Als werkers die geen opleiding nodig hebben, bent u niet gekwalificeerd om uw zogenaamde: “natie”, te besturen. Daarvoor dient u te worden opgeleid door Mensen die in het beschermen van Mensen en in het besturen van een zeker gebied ruime kennis en een ruime ervaring hebben, en die zijn er niet meer. Daarmee is al uw werk in feite ijdel, wat u ook doet.

Nu heeft mijn geestelijk leraar: Zijne Goddelijke Genade Śrī Śrīmad A.C. Bhaktivedanta Swami, kortweg Śrīla Prabhupāda genaamd, ervoor gezorgd dat de hierboven vermelde Vedische Wijsheid in het Engels beschikbaar is voor de ontheemde Mensen Die hun Lichamen niet langer Willen misbruiken voor het nastreven van hun Eigen pleziertjes, maar erachter zijn gekomen dat hun plezier juist is gelegen in het dienen van hun Heer, Krishna (of Christus, dat is hetzelfde), hun God. In dat Licht leidt onze World University of Peace Mensen op in ASHA, de Kosmische Ordening. Want Wie weet Hoe de Krachten van het Licht op elkaar inwerken en elkaar kunnen versterken, Die is ook in staat om Mensen te beschermen en een zeker gebied namens de Heer te besturen. Aldus kunnen Mensen weer in het bezit van deze hun ontbrekende kennis komen en kunnen zij met deze kennis weer ervaring opdoen, zodat zij deze kennis met hun ervaring ook weer kunnen doorgeven.
Aldus zal het Aardse Paradijs dat is beloofd in het Bijbelboek Openbaring 20 en is voorzegd door Śrī Caitanya Mahāprabhu die in dezelfde geestelijke erfopvolging staat als Śrīla Prabhupāda Zichtbaar worden voor Alle Mensen, die daardoor Krishna, hun God, en met hem Alles en Iedereen om hen heen Lief gaan hebben, en zodoende de Weg van de Liefde terug naar Huis, terug naar God mogen gaan.

Wilt u hieraan meewerken, laat u zich dan opleiden in ASHA, de Kosmische Ordening van de Heer.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, Universeel Predikant / Ācārya, uw dienaar

From: Krishnananda
Sent: Monday, May 22, 2017 8:14 PM
To: gemeente Brielle, mevr. R.
Cc: Wethouder (2) ; Wethouder (3)
Subject: rapport omtrent de Plas van Heenvliet

Geachte mevrouw R.; Vrede zij met u!

Vandaag schrijf ik u alweer mijn vijfde rapportje omtrent mijn schoonmaakactie rondom de Plas van Heenvliet.

Afgelopen zondag heb ik weer eens mijn Solvitur Ambulando rond de Plas van Heenvliet mogen wandelen. Er lag weer een hoop afval langs de weg, met name langs de Wieldijk. Ik heb dat dit maal keurig laten liggen, want als ik al moeite heb om die volledige ronde te voltooien, dan wil dat zeggen dat het afval verwijderen me teveel energie kost.

Wat houdt dat in?
Dat betekent dat ik gewoon de zuidkant van de Plas van Heenvliet zo schoon mogelijk blijf houden. Ik kan immers uitrusten “op de bult”! De Wieldijk en langs het kanaal kan ik in deze omstandigheden niet meer doen. Bij tijd en wijle is het wellicht mogelijk om op de plaats waar veel automobilisten stoppen en vuilnis achterlaten (daar waar de Bernissedijk Wieldijk wordt) nog wat vuilnis op te ruimen, maar verder is het mij niet meer mogelijk, althans in deze omstandigheden.

Dit heeft niets te maken met het feit dat mijn lichaam is ziek geweest: die heerlijke buikgriep heeft mijn lichaam weer helemaal schoon gemaakt. Daarvoor ben ik zelfs zeer dankbaar!
Nee, u mag weten, en ik heb hierover al veel aan het college van Brielle en aan de Staten-Generaal geschreven – hetgeen ik hierna weer zal doen – dat we hier aan de zeekant exact 6 1/2 (Britse) mijlen aan atmosferische druk kwijt zijn, met andere woorden: de lucht is hier veel te ijl geworden. Om u enig inzicht te geven: de atmosferische druk op de halve hoogte van de Alpen is zo’n 22 mijlen. Onze atmosferische druk is thans 22,5 mijlen. Relatief gezien zijn we dus al bijna op de halve hoogte van de Alpen, terwijl we nog geen stap hebben geklommen!
Dit kan niet veel langer goed gaan, mevrouw R.! Want de atmosferische druk beschermt onze lichamen ook tegen té sterke zonneschijn.

Hebt u ook via de media vernomen dat huidkanker weer toeneemt? Dan kent u nu de oorzaak daarvan! Mijn vriendin in het oosten (bij Nijmegen) is ook van een melanoom afgeholpen. Hoewel zij thans schoon is, is zij – net als ik – moe in de middag. Zij neemt wisselbaden als ze opstaat; ik douche gewoon koud om de dufheid en dat zware gevoel van me te verwijderen. Deze middag voelde ik me weer weeïg in mijn buik. Wat ze in de lucht uitspuiten weet ik niet exact – vaak zit er Aluminium en Barium bij, welke chemische combinatie verantwoordelijk is voor de wolkjes, en soms ook nog virussen – maar mijn lichaam heeft daarvan flinke hinder ondervonden. Ook heb ik steeds meer problemen met ademen.

Natuurlijk kan ik de hele Plas van Heenvliet weer rondgaan en schoonmaken met een zuurstoffles op de rug, dan ben ik in vier weken weer genezen. Dat heb ik al eens gemerkt in de bossen van British Columbia (Canada) en in de Canadese Rockies. Ook in de Ardennen genees ik nog steeds, en in de Duitse Eifel. Zelfs op onze Veluwe word ik nauwelijks moe en kan ik kilometers lopen! Maar hier niet meer, laat staan: schoonmaken.

Nee, mevrouw R., CO2 is weliswaar een mede boosdoener, maar dé grote boosdoener van onze klimaatverandering is het verwijderen van onze atmosferische druk met nu al 6 1/2 mijlen! Dat zorgt voornamelijk voor de opwarming van de aarde, reden waarom ik de zon op mijn hoofd voel prikken als ik mijn pet niet op heb. Dat houdt feitelijk in dat we worden voorgelogen! Naarstig moeten we onze CO2 productie afbouwen, maar aan de andere kant doen regering en parlement niets aan het verwijderen van onze atmosferische druk, waardoor het afbouwen van de CO2 productie en trouwens het hele klimaatakkoord van Parijs gelijk staat aan water naar de zee dragen, of dweilen met de kraan open: klimaatverandering wordt hiermee niet voorkomen als regering en parlement niets doen aan het verwijderen van onze atmosferische druk! Dát is wat er aan de hand is, en waarom ik niet langer de hele Plas van Heenvliet kan schoonmaken.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, uw dienaar

Advertenties

rapport omtrent de Plas van Heenvliet

23 Mei

Geachte leden van de Staten-Generaal, Vrede zij met u!

Hieronder zend ik u toe mijn e-mail aan de gemeente Brielle betreffende mijn rapport omtrent het schoonhouden van de Plas van Heenvliet.

In dat rapport maak ik duidelijk waarom het mij niet meer lukt om al het afval rondom de hele plas op te ruimen voor de gemeente. Ik verzoek u dit rapport te lezen en dit serieus te nemen. Want niet alleen mijn lichaam lijdt eronder, maar ook vele andere lichamen, of de betreffende Mensen zich hiervan bewust zijn of niet.

U weet inmiddels ruimschoots dat ik zeer weinig vertrouwen heb in uw wat wel wordt genoemd: “politiek”, omdat alles uit de kast wordt gehaald om van personen het economische productiemiddel: arbeid, te maken. Iedereen moet maar meedoen! Want weet u: studie heeft uitgewezen dat hetgeen u noemt: “Nederland”, geen Mensenvolk meer kent, als het dat vanaf den beginne ook al heeft gekend! Dat durf ik me zelfs ook af te vragen.

In het verleden heb ik u al meegedeeld dat wat u noemt: “het Rijk”, – als ik mezelf als voorbeeld mag stellen – van de van mij gestolen Namen een persoon heeft gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis als een juridische entiteit waarin geen Leven is van de Geest. Die Namen zijn van mij gestolen omdat ik dat wat u noemt: “het Rijk”, voor dat doel geen toestemming Krachtens de Auteurswet heb gegeven. Deze Namen worden dan als het in diverse wetten beschreven begrip: “natuurlijke persoon”, weer aan mij teruggegeven als ware ik die zogenaamde: “natuurlijke persoon”. Alsof het misbruikte woord: “natuurlijk”, dat dode object plotsklaps tot Leven kan wekken: zelfs in de dikke Van Dale is het juridische begrip: natuurlijk, verklaard met: 6. een natuurlijk persoon; levend mens. Ook het juridische begrip: persoon, is beschreven als: 2. mens of organisatie met rechten en plichten; er zijn natuurlijke personen (mensen) en rechtspersonen. Die rechten en plichten zijn dingen waarvan ik mij niet kan her-IN-neren dat ik daarom in vroeger tijd heb gevraagd. In elk geval heeft studie uitgewezen dat het stelen van Namen en het daarna als een dode juridische entiteit weer teruggeven van die Namen is: dat waar veel voor wordt gewaarschuwd: identiteitsfraude! Met andere woorden: dat wat u noemt: “Nederland”, wordt geregeerd via identiteitsfraude. Zogenaamde: “Nederlanders”, moeten aan uw wetten voldoen door het verplicht accepteren van die identiteitsfraude: er is immers een wettelijke legitimatieplicht! En voor het voldoen aan die verplichting moet nog grof voor worden betaald ook!
Conclusie: het wat u noemt: “Nederlandse volk”, bestaat niet; u kent slechts: “personen”, of: “natuurlijke personen”, als productiemiddel arbeid en als dat productiemiddel niet goed kan meekomen, dan moet daarin niet (al te) veel geld worden gestoken. Dat is uw (meerderheids)beleid.

Het vreemde is echter dat u – gelet op mijn onderstaande mail – alles uit de kast haalt om dat productiemiddel arbeid juist voor dat doel ongeschikt te maken. Want u werkt mee aan het verwijderen van nu al 6 1/2 (Britse) mijlen atmosferische druk. De lucht is niet slechts ijl, maar veel té ijl, en daar kunnen lichamen die gewend zijn aan 29 mijlen atmosferische druk op zeeniveau op den duur niet tegen. Misschien wel voor korte tijd: mensen gaan met vakantie vaak naar de bergen, maar komen dan terug in hun Eigen atmosferische druk. Bovendien beschermt de atmosferische druk de Mens tegen teveel zonneschijn; deze bescherming helpt u mee te verwijderen. En daarop komt nog eens dat u met het klimaatakkoord van Parijs en met de CO2 reductie hetzij water naar de zee draagt, hetzij dweilt met een open kraan omdat juist dat afnemen van die atmosferische druk de grootste veroorzaker is van klimaatverandering en daarmee het opwarmen van de aarde.

Door personen te zien als productiemiddel in plaats van te erkennen dat er Mensen zijn, bent u bezig om dit stukje aarde te vernietigen. Dit geeft mijn aangetrouwde neef en nicht als arts wel veel werk al wordt het hun zelfs wel eens te veel.

Nu weet u dat ik uw Premier / Kamerlid: Mark Rutte, en uw Kamerlid: Alexander Pechtold, niet vertrouw omdat zij bij de Bilderbergconferentie(s) zijn geweest, en wat wil nu het geval? Beiden werpen ze blokkades op om maar (nog) niet te komen tot een regering. Meestal komt de Bilderberggroep begin juni bijeen om de voortgang van zaken te bespreken. Er zijn Mensen die zeggen dat ik de Bilderberggroep niet moet overschatten, maar in elk geval ONDERschat ik haar niet. Daarom moeten de kleine partijen die nog schoon zijn, Samen met de PVV, het heft in de handen pakken en gaan onderhandelen met elkaar om tot een regering te komen, anders komt er wéér meer van hetzelfde en gaat de criminaliteit van dat wat wordt genoemd: “het Rijk”, gewoon door. Laten deze partijen ervoor zorgen dat het zogenaamde: “motorblok”, buiten spel wordt gezet. Dat is belangrijk.

Als: Forum voor Democratie (2), Denk (3), 50 + (4), PVV (20), SGP (3), Christen Unie (5), PvdA (9), SP (14), GroenLinks (14), en PvdD (5) Samen kunnen Werken met elkaar is er zelfs een meerderheidsregering mogelijk: ze hebben dan een meerderheid van 79 zetels. Dat is een ruime meerderheid. Vergelijk uw programma’s met elkaar en voer overeenkomstige punten uit. Besteed aan de verschilpunten geen aandacht. Zo komt u ongeveer uit op wat het Volk als Mens Wil. Dat is democratie. Sluit u nu eens de criminaliteit van meer van hetzelfde uit en wordt weer Mens!

Want weet u: op dit moment is niemand van u geschikt om een zogenaamde: “natie”, te besturen. Om goed Samen te kunnen Leven, dienen er vier klassen van Mensen te zijn: de hoogste klasse wordt gevormd door het hoofd – de hersenen, dat zijn de geestelijke Mensen; de tweede klasse wordt gevormd door de armen, dat zijn zij die geschikt zijn om Mensen te beschermen en om te besturen; de derde klasse wordt gevormd door de buik, dat zijn zij die met behulp van onze Vaders, de stieren, voedsel verbouwen en melk van onze Moeders, de koeien, afnemen en deze verhandelen om hun kinderen: de Mensen, te voeden; de vierde klasse wordt gevormd door de benen, dat zijn de werkers. Juist de eerste drie klassen van Mensen hebben een opleiding nodig; de werkers mogen gewoon uitvoeren wat hun wordt gezegd. Alle vier de geledingen zijn nodig en dienen Samen te Werken om Vrede op Aarde te bewerkstelligen.
Vandaag de dag zijn er slechts benen: werkers die gewoon horen uit te voeren wat hun wordt gezegd en wellicht hier en daar nog wat buiken: Mensen die met behulp van onze Vaders, de stieren, voedsel verbouwen en melk van onze Moeders, de koeien, afnemen, om hun kinderen: de Mensen, te voeden.

We zitten nu opgescheept met een onthoofd en ontarmd Lichaam, terwijl vele buiken daarvan niet juist functioneren en dat kan niet Leven: dat is dood! En daarom blijft u haken in het oude vertrouwde financieel-economische systeem van indoctrinatie, angst en strijd. En daarom zijn er wat u noemt: terroristen, waartegen u zo nodig moet strijden, maar u weet niet Hoe. En u weet ook niet wat het vragende voornaamwoord Hoe betekent. En daarom worden er teveel Mensen gedood (vermoord). En daarom wordt er oorlog gevoerd. En daarmee wordt ‘s Heren Aarde vernietigd.
Om deze reden leg ik u nu uit wat het vragende voornaamwoord Hoe inhoudt. Het komt uit het Sanskriet en betekent: Heer. Vraagt u zich daarmee in het vervolg af: “Hoe”, dan weet u direct het antwoord: “God, de Heer!”
Als werkers die geen opleiding nodig hebben, bent u niet gekwalificeerd om uw zogenaamde: “natie”, te besturen. Daarvoor dient u te worden opgeleid door Mensen die in het beschermen van Mensen en in het besturen van een zeker gebied ruime kennis en een ruime ervaring hebben, en die zijn er niet meer. Daarmee is al uw werk in feite ijdel, wat u ook doet.

Nu heeft mijn geestelijk leraar: Zijne Goddelijke Genade Śrī Śrīmad A.C. Bhaktivedanta Swami, kortweg Śrīla Prabhupāda genaamd, ervoor gezorgd dat de hierboven vermelde Vedische Wijsheid in het Engels beschikbaar is voor de ontheemde Mensen Die hun Lichamen niet langer Willen misbruiken voor het nastreven van hun Eigen pleziertjes, maar erachter zijn gekomen dat hun plezier juist is gelegen in het dienen van hun Heer, Krishna (of Christus, dat is hetzelfde), hun God. In dat Licht leidt onze World University of Peace Mensen op in ASHA, de Kosmische Ordening. Want Wie weet Hoe de Krachten van het Licht op elkaar inwerken en elkaar kunnen versterken, Die is ook in staat om Mensen te beschermen en een zeker gebied namens de Heer te besturen. Aldus kunnen Mensen weer in het bezit van deze hun ontbrekende kennis komen en kunnen zij met deze kennis weer ervaring opdoen, zodat zij deze kennis met hun ervaring ook weer kunnen doorgeven.
Aldus zal het Aardse Paradijs dat is beloofd in het Bijbelboek Openbaring 20 en is voorzegd door Śrī Caitanya Mahāprabhu die in dezelfde geestelijke erfopvolging staat als Śrīla Prabhupāda Zichtbaar worden voor Alle Mensen, die daardoor Krishna, hun God, en met hem Alles en Iedereen om hen heen Lief gaan hebben, en zodoende de Weg van de Liefde terug naar Huis, terug naar God mogen gaan.

Wilt u hieraan meewerken, laat u zich dan opleiden in ASHA, de Kosmische Ordening van de Heer.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, Universeel Predikant / Ācārya, uw dienaar

From: Krishnananda
Sent: Monday, May 22, 2017 8:14 PM
To: gemeente Brielle, mevr. R.
Cc: Wethouder (2) ; Wethouder (3)
Subject: rapport omtrent de Plas van Heenvliet

Geachte mevrouw R.; Vrede zij met u!

Vandaag schrijf ik u alweer mijn vijfde rapportje omtrent mijn schoonmaakactie rondom de Plas van Heenvliet.

Afgelopen zondag heb ik weer eens mijn Solvitur Ambulando rond de Plas van Heenvliet mogen wandelen. Er lag weer een hoop afval langs de weg, met name langs de Wieldijk. Ik heb dat dit maal keurig laten liggen, want als ik al moeite heb om die volledige ronde te voltooien, dan wil dat zeggen dat het afval verwijderen me teveel energie kost.

Wat houdt dat in?
Dat betekent dat ik gewoon de zuidkant van de Plas van Heenvliet zo schoon mogelijk blijf houden. Ik kan immers uitrusten “op de bult”! De Wieldijk en langs het kanaal kan ik in deze omstandigheden niet meer doen. Bij tijd en wijle is het wellicht mogelijk om op de plaats waar veel automobilisten stoppen en vuilnis achterlaten (daar waar de Bernissedijk Wieldijk wordt) nog wat vuilnis op te ruimen, maar verder is het mij niet meer mogelijk, althans in deze omstandigheden.

Dit heeft niets te maken met het feit dat mijn lichaam is ziek geweest: die heerlijke buikgriep heeft mijn lichaam weer helemaal schoon gemaakt. Daarvoor ben ik zelfs zeer dankbaar!
Nee, u mag weten, en ik heb hierover al veel aan het college van Brielle en aan de Staten-Generaal geschreven – hetgeen ik hierna weer zal doen – dat we hier aan de zeekant exact 6 1/2 (Britse) mijlen aan atmosferische druk kwijt zijn, met andere woorden: de lucht is hier veel te ijl geworden. Om u enig inzicht te geven: de atmosferische druk op de halve hoogte van de Alpen is zo’n 22 mijlen. Onze atmosferische druk is thans 22,5 mijlen. Relatief gezien zijn we dus al bijna op de halve hoogte van de Alpen, terwijl we nog geen stap hebben geklommen!
Dit kan niet veel langer goed gaan, mevrouw R.! Want de atmosferische druk beschermt onze lichamen ook tegen té sterke zonneschijn.

Hebt u ook via de media vernomen dat huidkanker weer toeneemt? Dan kent u nu de oorzaak daarvan! Mijn vriendin in het oosten (bij Nijmegen) is ook van een melanoom afgeholpen. Hoewel zij thans schoon is, is zij – net als ik – moe in de middag. Zij neemt wisselbaden als ze opstaat; ik douche gewoon koud om de dufheid en dat zware gevoel van me te verwijderen. Deze middag voelde ik me weer weeïg in mijn buik. Wat ze in de lucht uitspuiten weet ik niet exact – vaak zit er Aluminium en Barium bij, welke chemische combinatie verantwoordelijk is voor de wolkjes, en soms ook nog virussen – maar mijn lichaam heeft daarvan flinke hinder ondervonden. Ook heb ik steeds meer problemen met ademen.

Natuurlijk kan ik de hele Plas van Heenvliet weer rondgaan en schoonmaken met een zuurstoffles op de rug, dan ben ik in vier weken weer genezen. Dat heb ik al eens gemerkt in de bossen van British Columbia (Canada) en in de Canadese Rockies. Ook in de Ardennen genees ik nog steeds, en in de Duitse Eifel. Zelfs op onze Veluwe word ik nauwelijks moe en kan ik kilometers lopen! Maar hier niet meer, laat staan: schoonmaken.

Nee, mevrouw R., CO2 is weliswaar een mede boosdoener, maar dé grote boosdoener van onze klimaatverandering is het verwijderen van onze atmosferische druk met nu al 6 1/2 mijlen! Dat zorgt voornamelijk voor de opwarming van de aarde, reden waarom ik de zon op mijn hoofd voel prikken als ik mijn pet niet op heb. Dat houdt feitelijk in dat we worden voorgelogen! Naarstig moeten we onze CO2 productie afbouwen, maar aan de andere kant doen regering en parlement niets aan het verwijderen van onze atmosferische druk, waardoor het afbouwen van de CO2 productie en trouwens het hele klimaatakkoord van Parijs gelijk staat aan water naar de zee dragen, of dweilen met de kraan open: klimaatverandering wordt hiermee niet voorkomen als regering en parlement niets doen aan het verwijderen van onze atmosferische druk! Dát is wat er aan de hand is, en waarom ik niet langer de hele Plas van Heenvliet kan schoonmaken.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, uw dienaar

Mahābhārata pasjes

19 Mei

Vrede zij met Allen!

Lees in de onderstaande Naamloos gemaakte e-mail mijn antwoorden in Krishna blauw:

Het zogenaamde: “Nederlandse rijbewijs” is een bewijs om in nederland te kunnen mogen rijden zegt niks over het rijden, het behalen van een diploma door een examen af te leggen zegt ook niet dat je hier in dit land mag rijden. het is ook heel raar dat het tonen van je diploma niet voldoende is daar het roze papier nooit zonder dat kan worden verkregen.
een agent heeft de strijd opgegeven en mij om die reden ook de weg laten vervolgen na dat hij geinformeert had of meneer wel een rijbewijs had schijnt er nog te zijn. hangt aan de natuurlijk persoon (ooo wat een lol) dus neem diploma mee. en geboorte akte het zijn je geloofsbrieven mogelijk ben jij de ambassadeur van de natuurlijk persoon. Slechts als je dat Wilt. De zogenaamde: “natuurlijke persoon”, is gecreëerd door dat wat wel wordt genoemd: “het Rijk”, op basis van identiteitsfraude. Om die reden Wil ik er niets meer mee te maken hebben. Als IHKA en Felix even tijd hebben om nog een filmpje te maken, dan ga ik dat stukje plastic inleveren bij gemeente Brielle, houder / bewaarder van “’s Rijks Eigendom: zijn natuurlijke persoon”. Dan zal ik dat wat wel wordt genoemd: “het Rijk”, zijn Eigendom teruggeven.

nederlands natuurlijk persoon daar heb je net als een erkenning voor arts, gasfitter of elektricien een rij (erkenning) bewijs voor, dat betaal je aan de staat en is rijkseigendom … het huurcontract wordt hiermee omzeild … voor die vakmensen dat was vroeger ook. nu is die erkenning niet meer nodig en heb zij een KvK inschrijving waar mee een leek vakwerk zegt te kunnen doen. zzp zelfstandige zonder papieren. zo heb je ook een NP zonder rijbewijs want dommeganzen de NP rijd helemaal niet is onmogelijk. Hierin heb je gelijk: een zogenaamd: “natuurlijk persoon”, is door dat wat wel wordt genoemd: “het Rijk”, gemaakt op basis van de van een Mens gestolen Namen (geen toestemming daarvoor Krachtens de Auteurswet verleend) naar zijn beeld en gelijkenis als een juridische entiteit waarin geen Leven is van de Geest; het is daarmee een dood object dat niets kan doen, en dus ook geen belasting kan betalen. In wezen heeft dat wat wel wordt genoemd: “het Rijk”, een zogenaamd: “persoon”, gecreëerd, dat door identiteitsfraude als “natuurlijk persoon” over de Mens Wiens Namen zijn gestolen wordt heen gelegd. Kijk maar op Van Dale.nl: het juridische begrip: “natuurlijk persoon”, betekent: Mens. Ik ben in rechte bezig dit begrip onderuit te halen, en ben benieuwd of er nog trucjes zijn, dan wel welke trucjes worden toegepast om dit tegen te gaan.

desondanks dat er vele een roze papiertje hebben betaald, maar ook al een diploma hebben geeft het roze nog zeker geen vaardigheid hier mee alleen in het systeem een mogelijkheid voor de NP En die is Eigendom van dat wat wel wordt genoemd: “het Rijk”. Door identiteitsfraude met misleiding tot de dikke Van Dale toe en daarbij horende wetgeving wordt het huurcontract van dat roze stukje plastic omzeild.

ik rij al jaren zonder en het levert alleen een heel soms notavicatie CJIB op wat weer een anbi is. maar vaak is het niet legitimeren een erger vergrijp. autos met valse kentekens laten ze ook gewoon om die reden door rijden zonder hij die zich niet legitimeert. Uitzondering op het door jou gestelde zijn de motorrijtuigen van onze Community of Peace die zijn uitgerust met de identificatieplaten van haar deelnemers. Die moesten vrijwel vanaf den beginne van ‘s Heren wegen in onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, worden verwijderd.

Waar we ook mee rekening dienen te houden, is dat in het geografische gebied, gekend als: “Nederland”, legitimatie en identificatie naast elkaar en door elkaar worden gebruikt. Dit geografische gebied kent slecht de legitimatie en heeft er een wettelijke plicht van gemaakt. Als iemand dood is, proberen de autoriteiten de identiteit van een Mens te achterhalen, maar dit lukt ze nooit omdat ze met de naam van de een of andere: “natuurlijke persoon”, op de proppen komen. Dit geografische gebied kent geen Mensen; het kent slechts: “natuurlijke personen”, en daarom is er de legitimatieplicht als juridische entiteit waarin geen Leven is van de Geest. Laten we ons er niet meer mee vereenzelvigen! Reeds om deze reden hebben we de Mahābhārata pasjes nodig! Want ons Aller Mahābhārata kent slechts Mensen en geen juridische entiteiten in de vorm van: “natuurlijke personen”. Dit hebben we nog eens duidelijk door de notaris laten vastleggen in de statuten van ons kerkgenootschap House of Humanity and Ethic Compass. Eigenlijk hoeft dat kerkgenootschap niet veel te doen: het belang ervan ligt verankerd in de statuten! En die heb ik mogen gebruiken in onze auto en identificatieplaten zaak bij de Hoge Raad der Nederlanden.

dus Kris ik zou dat roze kaartje ook niet meer gaan betalen maar vragen of dat ze hun rijkseigendom jou NP er een willen sturen om dat je hem anders niet mee in de auto kan krijgen. lol zeg Als jullie het bovenstaande hebben gelezen en goed tot jullie hebben laten doordringen, dan lever ik mijn oude roze stukje plastic in en vraag ik er helemaal niets voor terug! Want ik accepteer niet langer “’s Rijks Eigendom” als ware het mijn legitimatiebewijs; dit is in strijd met de Grondwet van Mahābhārata en het wezen van onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, die beide hecht verankerd liggen in de statuten van ons kerkgenootschap en daarmee hecht verankerd liggen voor de wat wel wordt genoemd: “Nederlandse wet”. De Wet algemene bepalingen van 1829 is ook hierop van toepassing: het Volkenrecht geldt! Dát is het belang van ons kerkgenootschap.

als je op school je verkeers diploma behaald heb heb je ook geen fiets bewijs nodig en dan ben jij toch ook een verkeersdeelnemer met diploma en afgelegd examen.

daarnaast zou ik eerst maar eens zorgen de met matig onrecht ingevorderde auto`s terugkomen eerder heeft het MBh rijkaartje geen zin Gelet op het bovenstaande hebben Eigen Mahābhārata bewijzen wèl zin. Nogmaals: wij zijn Mensen en geen zogenaamde: “natuurlijke personen”, waarin geen Leven is van de Geest. De ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, dient die kaartjes te hebben en de minister van ASHA zal ze uitgeven aan de Residenten van Mahābhārata. Met betrekking tot onze Wereldpaspoorten werken wij nu samen met WSA (World Service Authority) te Washington DC. Dat is in wezen ook mooi, want een ander regeringsorgaan overseas geeft nu onze Mahābhārata Wereldpaspoorten uit. Wie een gewoon Wereldpaspoort Wil hebben, kan dit via mij aanvragen. Maar alleen Residenten van Mahābhārata kunnen Mahābhārata Wereldpaspoorten via de minister van ASHA aanvragen. Beide paspoorten kan ik in dit Samenwerkingsverband aanvragen en leveren.

lullig wel een MBh rijkaartje met een hele reeks symbolen van wat kan rijden er op, maar geen identificatieplaten op MBh rijtuigen. die op de weg kunnen blijven. en geen MBh verzekering zo dat op groen papier de 0 een 1 wordt. dus heeft dat MBh kaartje een status van zonder waarde. Op beide fronten is er actie! Onze State Attorney heeft zijn schriftuur op 11 mei jl. via de fax ingediend bij de Hoge Raad der Nederlanden. IHKA heeft via contact met onze Kerkelijke onderlinge verzekeringsmaatschappij Donatus contact gezocht met onderlinge herverzekeraar SOM. Want Donatus werkt slechts voor het geografische gebied, gekend als: “Nederland”. Wat onze identificatieplaten betreft: al langer geleden is de eerste bestelling identificatieplaten geleverd door een gerenommeerd bedrijf. We vallen ook voor de zogenaamde: “Nederlandse wet”, onder het Volkenrecht (Wet algemene bepalingen van 1829) en daarom gaan we – zeker als het arrest van de Hoge Raad gunstig voor ons uitvalt en de zaak voor gehele behandeling wordt terugverwezen naar een hof – gewoon met onze Eigen identificatieplaten op de auto’s van Community of Peace rijden op ‘s Heren Wegen in ons Aller Mahābhārata. Ons MBh-kaartje heeft daarmee nu al grote waarde!

maar ja je kan maken wat je wil net als Catootje op de boter markt en ik, ik maakte een laven paspoort en het werk ;adrianus johannes: is een feit al reeds gebruikt in de rechtbank.

en daar naast tonen is al voldoende dus afgeven al helemaal nooit. hoe lang je tonen moet staat niet in de wet. …uit. soms zit je een dag je op een politie bureau maar dat wordt ook steeds korter ben in de staat van bekende van de politie te worden heb knip kaart gemaakt. In wezen is die zogenaamde: “Nederlandse wet en wetgeving”, niet van toepassing op ons Aller Mahābhārata door die wet van 1829. Op ons Aller Mahābhārata is Volkenrecht van toepassing. Ik hoop vurig dat de politie dat in haar opleiding meeneemt: dat scheelt een hoop gedoe en uiteindelijk ook schadevergoeding. Die Wet algemene bepalingen van 1829 is per 01-01-2012 weer van Kracht geworden. Ik heb haar voor de snelheid op mijn computer gedownload. De behandeling die we indertijd van het Bureau nationale ombudsman hebben gehad, was ook niet in overeenstemming met zijn instructies want: “Nederlandse wetgeving”, was niet van toepassing. Derhalve was de zogenaamde: “inbeslagname”, onterecht gebeurd en was er inderdaad sprake van diefstal. Daaruit vloeit schadevergoeding voort omdat de auto’s al zijn vernietigd. Ook het vonnis van de Haagse politierechter is foutief uitgesproken; hiertegen is al hoger beroep ingesteld. Met andere woorden: wat zijn de statuten van ons kerkgenootschap en in verband hiermee de wet van 1829 belangrijk! De rechtsmacht van de rechter en de uitvoering van zijn vonnissen en authentieke akten zijn beperkt door de uitzonderingen van het Volkenrecht (artikel 13a).

maar nu even zakelijk Kris! Zorg dat die MBh identificatieplaten terug komen die hebben niks met inbeslagname auto`s te maken of vice versa … daarover heeft de rechter van de Raadkamer van Rechtbank Rotterdam al overeenkomstige uitspraak gedaan; die oude identificatieplaten hoeven we ook niet meer terug omdat in den beginne we inderdaad zelf platen hebben gemaakt. Nu ligt de situatie ook daarin anders dat wij onze platen door een gerenommeerd bedrijf hebben laten vervaardigen in sets van drie identificatieplaten. Daarbij zijn wij zover gegaan dat we een nieuwe mal met een kleine letter: “h”, hebben laten maken, zodat onze platen er nu aldus uitzien: natievlag met AUM-symbool, waarnaast het nummer, bijvoorbeeld: 0 – MBh – 01, is ingedrukt. Elke plaat heeft een Eigen uniek nummer meegekregen, zodat de oude plaat gemakkelijk kan worden herkend en getraceerd bij vermissing of diefstal. Deze identificatieplaten worden uitgegeven door de minister van ASHA … daar eerst afmaken. dan pas MBh rijerkenning pasjes. waardeloos zijn zij tot dan. om nuchter te blijven mogelijk komen er dan helemaal geen. Dat is niet de bedoeling zoals ik hierboven al heb uitgelegd. Mahābhārata pasjes zijn nodig en worden uitgegeven door de minister van ASHA.

oja een top tip voor wat op het pasje komt als hele reeks symbolen van wat kan rijden er op.

enkel en alleen waar jij een diploma voor heb komt op jou MBh rijerkenning en als dat een paard is, een paard het is. denk dat jaap oud minister van transport etc. het nuchter met me eens kan zijn!
zorg dat jij kan aantonen dat jij er alles voor, door examen kan en zal doen, om een mede mens geen schade aan te brengen, maar zal altijd verzekerd zijn want de god zijn wegen zijn niet altijd de beste. Dan ken jij God niet, maar dat is een ander verhaal. Daarnaast heeft ons Aller Mahābhārata al een (ervaren) rij-instructeur. Voor alle symbolen op dat pasje met betrekking tot auto’s kun je bij hem les nemen, en zodoende het pasje actief maken.

wanneer dan alles in MBh gaat rollen kunnen we ook als eersten met een een auto of jou eigen auto omgebouwde motor op elektro rijden het project waar machel en sander al in de eind fase komen,
dus Kris: zorg dat de weg de goede kant op loopt. Laat ze dan maar opschieten, want we kunnen en mogen die techniek nu al toepassen! Het Volkenrecht is immers van toepassing.

:adrianus johannes:
VN ambassadeur inclusie IVRPH

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, minister van ASHA, uw Aller dienaar

was het interessant, help me, inspireer me, complimenteer me, bekritiseer me. verras me, verbeter me, wijs me, drijf me, veel reacties = veel zin in het schrijven van vervolg stukjes.
op bovenstaande tekst rust dus wettig autersrecht het is daarom dat jij dit nooit mag reproduceren zonder het verwittigen van de auteur en het noemen van de bron. mijn zegen heb je.

autokwestie bij Hoge Raad der Nederlanden (Donatus – Relatienummer: 902999)

17 Mei

L.S.

Omdat bij mij de bijlage niet opende, zend ik de onderstaande e-mail opnieuw.

Vr.gr. Kris, uw dienaar

From: Krishnananda
Sent: Wednesday, May 17, 2017 10:05 PM
To: aliusjudassananda ; Aly; otf Slotboom ; Amadon; otf Teunissen ; Bart; otf de Jong ; Djogo ; een Reizigster ; Felix ; IHKA ; Jake ; Kerngroep soef ; LEZERGEGROET ALLENZIJNEEN ; Magda Well ; NATU 2PERS ; Peet’s Levensdoel ; Rudolf N.; otf Penninkhof ; Theon ; borgert ; vladimir lumbarski ; Vrije Mens ; Marcel Vdf Vd Horst ; Beldienst H.A. de Geus
Cc: Strafrecht Rotterdam (Rechtbank Rotterdam) ; Politie, de heer F.H.M. van der Meer ; Verkeersvragen (CVOM) ; vik-korpsstaf@knp.politie.nl ; Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal ; Voorzitter Tweede Kamer ; Bureau Nat. Ombudsman ; Donatus
Subject: autokwestie bij Hoge Raad der Nederlanden (Donatus – Relatienummer: 902999)

Geachte Residenten van Mahābhārata, geïnteresseerden en andere belanghebbenden, Vrede zij met u!

Op 20 april jl. werd op het adres van mijn zus en zwager betekend de aanzegging ingevolge artikel 47, lid 1, van het Wetboek van Strafvordering van de sub-Court van de Supreme Court of Justness of Mahābhārata, Vaikuṇṭhaloka: de Hoge Raad der Nederlanden, waarin staat dat de stukken van het geding in de zaak van ons Aller Mahābhārata: de Daihatsu Feroza Resintop van onze Community of Peace en de identificatieplaten van haar deelnemer: Jacob Pieter; otf Breederland, waarin een beschikking is afgegeven door: Rechtbank Rotterdam (strafrecht), op 25 februari 2016 onder raadkamernummers: RK 15/2927 en RK 15/3138, tegen welke beschikking onze Community of Peace en haar deelnemer: Jacob Pieter; otf Breederland, bij ons bekend als Jake, beroep in cassatie hebben ingesteld, op 27 februari 2017 ter griffie van de Hoge Raad zijn ontvangen.

De wet schrijft voor dat deze zaak alleen in behandeling kan worden genomen, indien een advocaat namens Community of Peace en Jake binnen een termijn van dertig dagen na de betekening van deze aanzegging een schriftuur indient bij de Hoge Raad. Na afloop van deze termijn ontvangt deze advocaat bericht over de verdere behandeling.

Dit betekent dat we Rechtbank Rotterdam mogen danken voor haar medewerking in deze zaak, hetgeen we hiermee dan ook doen: Rechtbank Rotterdam, hartelijk dank voor uw medewerking in deze aangelegenheid!

Omdat de Heer Wilde dat ikzelf deze zaak behartig, heeft de minister van ASHA van de ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, de President / judge van de Supreme Court of Justness voornoemd aangewezen als onze State Attorney. Mijn identificatie als zodanig heb ik bijgevoegd. Tevens heb ik bijgevoegd mijn Mahābhārata Wereldpaspoort en de aanwijzing en machtiging van deze State Attorney door onze Community of Peace en Jake. Tenslotte heb ik bijgevoegd het bericht van registratie van ons kerkgenootschap House of Humanity and Ethic Compass.

Zodoende betreft de hele zaak strikt formeel ons Aller Mahābhārata, en dat is God’s Wil.

Als State Attorney heb ik mijn schriftuur (bijgevoegd: Schriftuur.pdf) met bijlagen (10 pagina’s in totaal) nog op 11 mei jl. gefaxt naar de Hoge Raad. Voor de goede orde zend ik dit schriftuur nog even aan jullie door. Zo weten jullie dat de zaak weer loopt.

In mijn schriftuur kom ik tot de conclusie dat welk recht ook wordt toegepast (internationaal recht of zogenaamd: “Nederlands recht”), in alle gevallen het duidelijke antwoord luidt: “De rechterlijke macht van dat wat wel wordt gekend als: ‘de natie Nederland’, en de uitvoerbaarheid van haar rechterlijke vonnissen en van haar authentieke akten blijven ten aanzien van God’s Volk: de Residenten van Mahābhārata, onder alle omstandigheden beperkt tot geconstateerde overtredingen van de vijf in mijn schriftuur vermelde geseculariseerde geboden die vallen onder het Volkenrecht dat ten dezen van toepassing is. De bepalingen van het zogenaamde: “Nederlandse recht”, blijven daarmee buiten toepassing voor alle Residenten van Mahābhārata.”

Zie voor alle overwegingen mijn bijgevoegde schriftuur.

Laten we nu maar zien of en in hoeverre de Hoge Raad met mijn schriftuur meegaat, en als dit gebeurt, heeft dit ook directe gevolgen voor het zogenaamde: ‘belastingrecht”, ten aanzien van alle Residenten van Mahābhārata want ze zijn dan niet meer belastingplichtig, noch aangifteplichtig!

In wezen heb ik al geconstateerd dat niemand belastingplichtig is omdat de belastingwetgeving op zichzelf beschouwd al niet klopt: die wijst dat wat wel wordt genoemd: “het Rijk”, aan als belastingplichtige, maar dit geldt dus des te meer voor alle Residenten van Mahābhārata als God’s Volk dat valt onder het Volkenrecht.

In Licht en Liefde verbonden,

met vriendelijke groeten en hoogachting,

Krishnānanda, Universeel Predikant / Ācārya, en uit dien hoofde: State Attorney, uw dienaar

Schriftuur.pdf

autokwestie bij Hoge Raad der Nederlanden (Donatus – Relatienummer: 902999)

17 Mei

Geachte Residenten van Mahābhārata, geïnteresseerden en andere belanghebbenden, Vrede zij met u!

Op 20 april jl. werd op het adres van mijn zus en zwager betekend de aanzegging ingevolge artikel 47, lid 1, van het Wetboek van Strafvordering van de sub-Court van de Supreme Court of Justness of Mahābhārata, Vaikuṇṭhaloka: de Hoge Raad der Nederlanden, waarin staat dat de stukken van het geding in de zaak van ons Aller Mahābhārata: de Daihatsu Feroza Resintop van onze Community of Peace en de identificatieplaten van haar deelnemer: Jacob Pieter; otf Breederland, waarin een beschikking is afgegeven door: Rechtbank Rotterdam (strafrecht), op 25 februari 2016 onder raadkamernummers: RK 15/2927 en RK 15/3138, tegen welke beschikking onze Community of Peace en haar deelnemer: Jacob Pieter; otf Breederland, bij ons bekend als Jake, beroep in cassatie hebben ingesteld, op 27 februari 2017 ter griffie van de Hoge Raad zijn ontvangen.

De wet schrijft voor dat deze zaak alleen in behandeling kan worden genomen, indien een advocaat namens Community of Peace en Jake binnen een termijn van dertig dagen na de betekening van deze aanzegging een schriftuur indient bij de Hoge Raad. Na afloop van deze termijn ontvangt deze advocaat bericht over de verdere behandeling.

Dit betekent dat we Rechtbank Rotterdam mogen danken voor haar medewerking in deze zaak, hetgeen we hiermee dan ook doen: Rechtbank Rotterdam, hartelijk dank voor uw medewerking in deze aangelegenheid!

Omdat de Heer Wilde dat ikzelf deze zaak behartig, heeft de minister van ASHA van de ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, de President / judge van de Supreme Court of Justness voornoemd aangewezen als onze State Attorney. Mijn identificatie als zodanig heb ik bijgevoegd. Tevens heb ik bijgevoegd mijn Mahābhārata Wereldpaspoort en de aanwijzing en machtiging van deze State Attorney door onze Community of Peace en Jake. Tenslotte heb ik bijgevoegd het bericht van registratie van ons kerkgenootschap House of Humanity and Ethic Compass.

Zodoende betreft de hele zaak strikt formeel ons Aller Mahābhārata, en dat is God’s Wil.

Als State Attorney heb ik mijn schriftuur (bijgevoegd: Schriftuur.pdf) met bijlagen (10 pagina’s in totaal) nog op 11 mei jl. gefaxt naar de Hoge Raad. Voor de goede orde zend ik dit schriftuur nog even aan jullie door. Zo weten jullie dat de zaak weer loopt.

In mijn schriftuur kom ik tot de conclusie dat welk recht ook wordt toegepast (internationaal recht of zogenaamd: “Nederlands recht”), in alle gevallen het duidelijke antwoord luidt: “De rechterlijke macht van dat wat wel wordt gekend als: ‘de natie Nederland’, en de uitvoerbaarheid van haar rechterlijke vonnissen en van haar authentieke akten blijven ten aanzien van God’s Volk: de Residenten van Mahābhārata, onder alle omstandigheden beperkt tot geconstateerde overtredingen van de vijf in mijn schriftuur vermelde geseculariseerde geboden die vallen onder het Volkenrecht dat ten dezen van toepassing is. De bepalingen van het zogenaamde: “Nederlandse recht”, blijven daarmee buiten toepassing voor alle Residenten van Mahābhārata.”

Zie voor alle overwegingen mijn bijgevoegde schriftuur.

Laten we nu maar zien of en in hoeverre de Hoge Raad met mijn schriftuur meegaat, en als dit gebeurt, heeft dit ook directe gevolgen voor het zogenaamde: ‘belastingrecht”, ten aanzien van alle Residenten van Mahābhārata want ze zijn dan niet meer belastingplichtig, noch aangifteplichtig!

In wezen heb ik al geconstateerd dat niemand belastingplichtig is omdat de belastingwetgeving op zichzelf beschouwd al niet klopt: die wijst dat wat wel wordt genoemd: “het Rijk”, aan als belastingplichtige, maar dit geldt dus des te meer voor alle Residenten van Mahābhārata als God’s Volk dat valt onder het Volkenrecht.

In Licht en Liefde verbonden,

met vriendelijke groeten en hoogachting,

Krishnānanda, Universeel Predikant / Ācārya, en uit dien hoofde: State Attorney, uw dienaar

Schriftuur.pdf