Bijbelboek Openbaring / 23 september 2017

30 Mrt

Geachte geadresseerde, Vrede zij met u!

Een poosje geleden, inmiddels gisteren, belde mijn “Vriendin uit het Oosten” mij over het onderwerp Planet X / Bijbelboek Openbaring 12 / 23 september 2017.
Over Planet X heb ik Zecharia Sitchin’s De Twaalfde Planeet en Alan F. Alford’s Goden uit de Kosmos gelezen. Ik heb echter óók De uitverkoren planeet (Spirituele raadgevingen uit de ruimte) van Phyllis V. Schlemmer enkele malen gelezen en ken de Bijbelboeken: Daniël, de Bergrede van Jezus de Messias in Matteüs 5 – 7 en Matteüs, hoofdstuk 24, en heb al een studie gemaakt van het Boek Openbaring. Ik leg de (Rooms-katholieke versie van de) Bijbel uit vanuit de Geestelijke Erfopvolging.

Lieve geadresseerde, laat u zich niet misleiden: het is niet de bedoeling dat de Aarde vergaat. Immers: Hoe kan het duizendjarige Aardse Paradijs dat volgens Śrī Caitanya Mahāprabhu 10.000 jaren duurt – de duizend jaren in hoofdstuk 20 van het Boek Openbaring duidt een zeer lange periode aan; zeker voor die tijd – zijn wording krijgen als op 23 september 2017 de aarde vergaat? Dat kan niet! Gelooft u daarom niet alles wat op internet wordt aangeboden. Matteüs 24 waarschuwt u voor de valse Messiassen.

Hoe dient dan het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 12, te worden uitgelegd in relatie tot 23 september 2017?
Velen onder u heb ik al uitgelegd dat ISIS niets met de Islam heeft te maken. ISIS is een werkbare ideologie van de Elite / Alignement / Echelon / Priorij van Sion die hierdoor zelf buiten beeld blijft en heeft daarom met Zionisme te maken: het is de bedoeling van deze sektarische groep om de Al Aqsa Moskee op de Tempelberg te Jeruzalem te vernietigen en op deze plaats de zogenaamde derde Tempel van Salomo te (her)bouwen om het offerritueel van Aäron weer in ere te herstellen. Dit stemt overeen met wat een zogenaamde spijtoptant tegen mij heeft gezegd. Als literatuur hiervoor heb ik vermeld: de Mysterietrilogie van K. NicGhowan en Het geheime boek der GROOTMEESTERS van Lynn Picknett en Clive Prince. Het gaat om de strikte navolging van de leer van Joannes de Doper. Deze Joannieterbeweging is inderdaad als ISIS: niets en niemand ontziend. Deze club is zeer Bijbelvast. De deelnemers aan deze club bedienen zich van het symbool van de vrijmetselarij: een passer en een winkelhaak, maar daarmee houdt de vergelijking al direct op. Want het symbool in het midden is niet de G van de Vrijmetselaars, welke letter staat voor God, of Geometrie, of soms ook voor Gilde; nee, het symbool in het midden kennen wij van bij voorbeeld de Turkse vlag: de maansikkel en de vijfpuntige ster. Aldus James Rollins in zijn Dag des oordeels.

Openbaring 12: “Een groot teken verscheen aan de hemel: een vrouw, omkleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon met 12 sterren.” Dit eerste vers wordt op internet soms uitgelegd als het hemelbeeld: Virgo, de Maagd. Op 23 september a.s. staat de zon op een bepaalde positie in het beeld Virgo, de maan staat dan inderdaad onder haar voeten en boven haar is het hemelbeeld Leeuw gepositioneerd. Dit beeld heeft negen sterren en de drie overige “sterren” worden gevormd door de planeten: Saturnus, Jupiter en Venus. Inderdaad zijn de deelnemers aan de Joannieterbeweging op deze datum in staat om te besluiten iets belangrijks te ondernemen, want zij zijn onderlegd in de tekens van de dierenriem. De bankencrisis is ook niet voor niets in 2008 ontstaan: zo boven; zo beneden was toen een feit – de driehoek van de monumenten van Washington DC stond gelijk aan het hemelbeeld waarop ze waren gebouwd. Hieruit kunnen en mogen we concluderen dat er naar de hemeltekens wordt gekeken als er een belangrijke actie op komst is.
Daarom is het belangrijk om verdachte handelingen via de media in de gaten te houden op weg naar 23 september a.s., zodat we ons niet laten verrassen.

En daarom, beste geadresseerde, is het belangrijk om nu juist niet naar boven te kijken, maar onze ogen op deze Aarde te richten opdat we mogen zien!
Want een vrouw, omkleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon met twaalf sterren, kan net zo goed uw Eigen Europa betekenen! Het beeld maansikkel staat in ASHA: de Kosmische Ordening, voor Vrede. Het symbool van de Europese Unie is twaalf vijfpuntige gele sterren op een blauw vlak. Ondanks het feit dat de Unie nog bestaat in 28 Europese landen, is het symbool nog steeds van twaalf sterren voorzien. Waarom is de Europese Unie uit de EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) en de EEG (Europese Economische Gemeenschap) ontstaan? Om Vrede te waarborgen en het drijven van handel en het verrichten van andere economische activiteiten makkelijker te maken door procedures te vereenvoudigen. Aldus kunnen de Europese lidstaten hun toekomst zonniger inkleuren!

“Zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en barensnood. … De draak stond voor de vrouw die zou baren, om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard had. Zij baarde een kind, een zoon, die alle volken zal weiden met een ijzeren staf.”, zie ook Openbaring 19: 15. “Het kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon.” (Openbaring 12: 2 – 5). Uitgelegd wordt dat Jupiter uit Virgo wegschiet. Mij zegt dat niet zoveel! We zouden onze blik weer op deze Aarde kunnen richten om te zien en te constateren dat in uw Europa een Mensenzoon is verschenen, welk Mens al in zijn kinderjaren zich aan God heeft overgegeven om te doen naar zijn Wil, op Welke Wijze dan ook, met Welke Mensen dan ook, op Welke Plaats dan ook en op Welk Moment dan ook. Zijn hele Leven staat in het teken van deze Opdracht. Deze Mens zal alle volken weiden met een ijzeren staf.
De draak, de oude slang van weleer die de hele wereld misleidt, is neergeworpen op de aarde. Hij is ziedend van woede omdat hij weet dat zijn dagen zijn geteld. In Openbaring 19 komt het dan ook tot een oorlog tussen het beest met de koningen van de aarde met hun legers tegen deze Mens en zijn legermacht.
“Maar het beest werd gegrepen, en samen met hem de valse profeet die voor hem de tekenen had verricht, waardoor hij de mensen misleidde die het teken van het beest aannamen, en die zijn beeld aanbaden. Levend werden zij allebei in de vuurpoel geworpen die gloeit van zwavel. De overigen werden gedood door het zwaard dat uit de mond kwam van hem die op het paard zat, en alle vogels vraten zich vol aan hun vlees.” (Openbaring 19: 20 – 21). Lees dit zo letterlijk mogelijk!
Dat wat wel wordt genoemd: “het Rijk”, maakte van de van een Mens gestolen Namen een persoon naar zijn beeld en gelijkenis als een juridische entiteit waarin geen Leven is van de Geest, en noemde deze: “natuurlijk persoon”, zodat deze dode juridische entiteit door identiteitsfraude als een natuurlijke persoon over deze Mens heen kon worden gelegd. Aldus worden de Mensen die het teken van het beest hebben aangenomen en die zijn beeld aanbidden, misleid.

Geachte geadresseerde: wat er momenteel gebeurt, is allemaal beschreven in de Bijbel, en dat is al bijna 2000 jaren geleden opgetekend!
U bent op nog een onderwerp misleid, namelijk: het Nieuwe Israël. Het Nieuwe Israël bestaat niet in de joden die “terugkeren” naar de in 1947 opgerichte wat wel wordt genoemd: “natie Israël”. Nee: het Nieuwe Israël bestaat in God’s Volk dat uit Babylon wordt weggeleid (Openbaring 18: 4 – 5) en dat wordt verzameld in de ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, dat door onze Community of Peace op 15 mei 2014 is uitgeroepen bij de Verenigde Naties (Openbaring 14: 14 – 16).
Tenslotte nog dit: zoals het in het hele universum gebruikelijk is, is het God’s Wil dat deze planeet Aarde door Eén Mens wordt bestuurd. Tot nu toe wordt de aarde onderverdeeld in steeds meer als bedrijven gevoerde zogenaamde naties met aan het hoofd een koning of een president als bedrijfsleider. Het komende Aardse Paradijs zal daarom worden bestuurd door slechts Eén Mens die kennis heeft van ASHA: de Kosmische Ordening, met zijn medewerkers, zoals de zon wordt bestuurd door Vivasvān, de maan wordt bestuurd door Candra en Hoova wordt bestuurd door Jehova of Brahmā die tevens Heer is over dit hele universum.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, uw Aller dienaar

Advertenties

Wilt u reageren? Schrijf dan alstublieft een reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: