Mahābhārata

26 Feb

Beste Felix, IHKA en Theon; Vrede zij met jullie!

In de eerste plaats hecht ik eraan om Theon mee te delen dat het gedeelte van mijn stuk over het sluiten van verdragen met dat wat wel wordt genoemd: “Nederland”, met betrekking tot de identiteitsfraude volgt uit twee verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur aan de gemeente Brielle.
Ik zal twee stukken bijsluiten waaruit dat blijkt: deze stukken zend ik ook mee met mijn belastingberoep.

Uit die stukken, die wat mij betreft mogen worden meegezonden naar het Hoger Beroep bij het Gerechtshof Den Haag inzake het stelen van de auto’s van Community of Peace van ‘s Heren wegen, blijkt eveneens de ingekorte geschiedenis van het tot stand komen van onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata.

Geschiedenis puntsgewijs:

 1. Onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, is bij de Verenigde Naties uitgeroepen op 15 mei 2014.
 2. Voor de wereld steunt zij op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, op de Millenniumverklaring: A/RES/55/2, en op het rapport van de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties: “In larger Freedom: towards development, security and human rights for all”, A/59/2005.
 3. Op 21 mei 2015 heeft onze Community of Peace de Verenigde Naties gedankt voor hun erkenning van onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata.
 4. Voor Europa steunt zij op het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en ook op het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie dat soortgelijke bepalingen bevat.
 5. Dat wat wel wordt genoemd: “Nederland”, is daaraan gebonden op grond van artikel 94 van de tweede grondwet.
 6. Ons Aller Mahābhārata is op 22 juli 2014 gemeld bij hem die wel wordt genoemd: “Koning van het Koninkrijk der Nederlanden” (geen reactie ontvangen).
 7. Daarom is die persoon en zijn regeringsploeg op 15 januari 2015 de wettelijke termijn van zes weken gegund om ons Aller Mahābhārata te erkennen en onze Grondwet te eerbiedigen (geen reactie ontvangen).
 8. Afschrift van deze brief is gezonden aan Staten-Generaal en aan sub-Court: Hoge Raad der Nederlanden, de laatste vergezeld van de Grondwet van Mahābhārata en bijhorende stukken: Hoge Raad heeft de kennisgeving van onze Community of Peace bij brief van 22 januari 2015, onder kenmerk: 004.15.1/JS/ds, als zodanig geaccepteerd; er zijn tot heden geen rechterlijke bezwaren tegen ingebracht.
 9. Op 3 maart 2015 heeft onze Community of Peace de achter 6. vermelde persoon en zijn regeringsploeg gedankt voor de stilzwijgende erkenning van ons Aller Mahābhārata en voor het eerbiedigen van onze Grondwet. Want een uitdrukkelijke Wilsverklaring tot tweemaal toe (zie achter 2.) heeft de ambassadeur bij de Verenigde Naties niet voor niets gedaan namens die persoon en zijn regeringsploeg: die bindt hen aan zijn verklaring die als zodanig als een hogere internationale wettelijke regeling geldt, nog versterkt door het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens voornoemd en het Handvest voornoemd. Als zogenaamde verdachten aan hun verklaringen worden gehouden en daarom soms ten onrechte de bak indraaien, dan moeten hem die wel wordt genoemd: “Koning van het Koninkrijk der Nederlanden”, en zijn regeringsploeg het Juiste voorbeeld geven door zich aan hun verklaringen te houden. Op grond daarvan is in elk geval het bestaansrecht van ons Aller Mahābhārata een feit.
 10. Op grond van het bovenstaande bestaat ons Aller Mahābhārata naar de constitutieve opvatting.
 11. Ons Aller Mahābhārata bestaat ook volgens de declaratieve opvatting, want zij heeft een: Regering, een Grondwet, een Juistheidssysteem in Liefde, zij geeft diploma’s en identificatiedocumenten uit, zij heeft een Community Shared Risks Management, zij heeft een Eigen opleidingsinstituut, een Eigen grondgebied, namelijk ‘s Heren Aarde, een Eigen vlag en een Volk, namelijk God’s Volk (zie het Bijbelboek Openbaring 18: 4 – 5 en Openbaring 14: 14 – 16). Hierdoor kan zij geheel zelfstandig functioneren en dat doet ze ook.
 12. Rechtbank Rotterdam heeft op 16 augustus 2016, zaaknummer: ROT 16/838, uitgesproken dat alles dat niet is weersproken, vaststaat. Ons Aller Mahābhārata is nog steeds niet weersproken en er zijn nog steeds geen (rechterlijke) bezwaren tegen ingekomen.
 13. Ook Rechtbank Den Haag heeft op woensdag 8 februari jl. in haar mondelinge uitspraak vermeld dat ons Aller Mahābhārata bestaat.

Op grond van de bovenstaande feiten kom ik als minister van ASHA tot de conclusie dat ons Aller Mahābhārata zo vaststaat als een Huis op een Rots waarmee thans rekening dient te worden gehouden. Dit houdt in dat het Volk dat in het Register van Residenten van Mahābhārata is opgenomen niet meer onder de reikwijdte van wat wel wordt genoemd: “de Nederlandse wetgeving”, valt.

Amen!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, minister van ASHA, uw aller dienaar

BeldienstA2016.pdf

BeldienstMacht.pdf

Advertenties

Wilt u reageren? Schrijf dan alstublieft een reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: