reactie minister van ASHA op stukken van Rechtbank Rotterdam

6 Feb

Geachte aangeschrevenen, Vrede zij met u!

Onder toeziend oog van de Hoge Raad der Nederlanden zend ik ook afschrift van deze e-mail met bijlage aan de Staten-Generaal.
De inhoud laat ik weer voor zichzelf spreken.

Dat gebeurt er nu als Rechtbank Rotterdam wederom subjectieve partijdigheid vertoont. Want: ik pik het niet meer!

Ik heb de Staten-Generaal al eerder geschreven dat de Rechtspraak niet aan artikel 6 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden voldoet en dit is dus het gevolg ervan: er is nauwelijks nog recht te vinden op het grondgebied van het Spirituele District Holland van onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata.

In de eerste plaats heeft dat wat velen nog steeds noemen: “Nederland”, zijn wetten niet op orde; ik heb de Hoge Raad ooit eens een exemplaar van de nog steeds geldende Grondwet of Oprichtingswet van de Bataafse Republiek toegezonden. Er kunnen niet twee grondwetten voor één zogenaamde natie gelden! De oudste gaat voor en daarom is de hele wat wel wordt genoemd: “Nederlandse wetgeving”, niet geldig, en daarom wordt ze op dit grondgebied geldend gemaakt, dus met dwang en geweld toegepast.

In de tweede plaats zijn de Lage Landen nà de Napoleontische oorlog bij verdrag toegekend aan het Vaticaan, zodat deze gebieden Vaticaans grondgebied zijn. Dat het Vaticaan niet ingrijpt zolang er niet wordt gepiept, is de paus te prijzen, maar Hoe lang er nog steeds geen klachten over deze situatie naar de paus gaan, is u een raadsel. Indien ik daartoe word ge-IN-spireerd, zal ik de Staten-Generaal zoals te doen gebruikelijk daarvan in kennis stellen.

In de derde plaats is er onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, met haar Grondwet van Mahābhārata waaraan iedereen dient te voldoen omdat ze een uitdrukking is van voor iedereen geldende Universele door God ingestelde Natuurwetten. Wie de beschikking over een dergelijke grondwet heeft, hoeft geen wetten meer te maken. Wat een deregulering.
Daarnaast is het voor Europa zo dat ons Aller Mahābhārata, naast de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, eveneens steunt op het reeds vermelde Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, waardoor zij op grond van artikel 94 van de in dit Spirituele District Holland toegepaste grondwet als internationaal recht dient te worden gerespecteerd en ook daarom dienen de wetten van wat wel wordt genoemd: “Nederland”, te worden aangepast aan de Grondwet van Mahābhārata.
Wat dat betreft is het zo, dat ik als minister van ASHA in elk geval niet accepteer dat er bekeuringen worden uitgedeeld en veroordelingen worden uitgesproken op basis van computergegevens en elektronisch gestuurde foto’s van de zogenaamde flitspalen. Dit is namelijk tegen God’s wetten omdat de Mens hierbij ondergeschikt wordt gemaakt aan een apparaat.

Vervolgens is het met betrekking tot de Rechtspraak (en dat geldt daarom in feite ook voor de Hoge Raad der Nederlanden) zo, dat er geen Trias Politica is en dat de rechters (en raadsheren) daarom ondergeschikt zijn aan de toch al clandestiene wetgeving op het grondgebied van ons Spirituele District Holland. Dat is er de reden van dat de Rechtspraak wel subjectief partijdig moet zijn. Want wie is de wetgever van wat wel wordt genoemd: “Nederland”? Juist: de Koning met zijn ministersploeg en de Staten-Generaal. En wie is de uitvoerder van deze wetten? Ook weer juist geantwoord: de Koning met zijn ministersploeg en de onder hem ressorterende instellingen van diverse soort en de bedrijfsmedewerkers, militaire ambtenaren, politie ambtenaren en de ambtenaren van de rechterlijke macht. Aan wie hebben de rechters (en raadsheren) de eed of belofte van trouw afgelegd? Wederom juist geantwoord: aan hun Koning, die (mede) wetgever en wetuitvoerder is. Aldus dienen zij trouw te zijn aan de wat wel wordt genoemd: “Nederlandse wetgeving”, die toch al clandestien is, Hoe je het ook wend of keert.

In plaats van ons dankbaar te zijn dat wij in deze duistere wereld weer wat Licht laten schijnen doordat onze Community of Peace op 15 mei 2014 bij de toch al nimmer Verenigde Naties waarbij eerder meer vlaggen verschijnen dan verdwijnen, onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, heeft uitgeroepen, trekt dat wat wel wordt genoemd: “de Staat der Nederlanden”, en zijn organen zich helemaal niets aan van de bovenbeschreven en eerder gemelde misstanden, en gaat gewoon weer: “over tot de orde van de dag!” Daarbij laat hij bedrijven en militaire ambtenaren chemtrails over onze hoofden uitspuiten waardoor Mensen ziek worden, sterven en de atmosfeer in mijlen afneemt: nu al méér dan zes mijlen, waardoor de lucht veel te ijl is voor dit gebied op zeeniveau – we zijn al een aardig eind de Alpen ingeklommen zonder ook maar een stap omhoog te hebben gedaan. Ik merk het al aan mijn ademhaling, en ik ben niet de enige!
En de zogenaamde Koning, ministers en leden van de Staten-Generaal blijven maar achter onze ruggen om afspraken maken in die Bilderbergconferenties waarin wij in feite tot de dood zijn veroordeeld. Het maakt niet eens uit dat ik schrijf dat zij moordenaars zijn! Zelfs dat mag ik schrijven in een: “vrije democratie met vrijheid van meningsuiting – een groot goed”. Hou er alstublieft rekening mee dat ik mijn rascal mening aan de hoogste boom heb gehangen: ik hecht daaraan geen enkele waarde meer. Wat ik schrijf, komt van God. Laat de bezoekers van die Bilderbergconferenties zèlf maar bewijzen dat ze geen moordenaars zijn! Als er achter onze rug om geen controleerbare afspraken worden gemaakt, terwijl vliegtuigen gif en ook ziektekiemen over onze hoofden blijven uitstrooien, moet de bewijslast maar eens worden omgedraaid. Dat lijkt mij een juist voorstel: wie achterbaks doet, moet het tegendeel bewijzen.
Ik hoop dat het op deze Wijze allemaal snel achter de rug is. Want het Leven is op deze manier toch niet leuk om te worden geleefd!

Daarom heeft ons Aller Mahābhārata haar bestaansrecht verworven tot eer en meerdere glorie van God. Zijn Volk verlaat Babylon overeenkomstig het vermelde in het Bijbelboek Openbaring 18: 4 – 5, en wordt opgevangen in ons Aller Mahābhārata overeenkomstig het vermelde in hetzelfde Boek Openbaring 14: 14 – 16. Wie oren heeft om te horen, hore wat de Geest tot ulieden zegt.

Amen!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, Universeel Predikant / Ācārya en minister van ASHA, uw Aller dienaar

ReaminASHA.pdf

Advertenties

Wilt u reageren? Schrijf dan alstublieft een reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: