achternaam

12 Jan

Vrede zij met Allen!

Aad; (aliusjudassananda) heeft hieronder een leuke studie uitgevoerd over de achternaam.

Inmiddels is bekend dat geen enkele overheidsinstantie beschikt over documenten waaruit blijkt dat een Mens niet de Eigenaar is van de aan haar of hem bij geboorteakte overgedragen Eigen Naam en de aan haar of hem ex lege toebedeelde familienaam – in wezen dus beide familienamen: die van de moeder en die van de vader. De achter- of familienaam slaat op het lichaam waarop het betrekking heeft. Zodoende maakt het deel uit van de totale Naam Die aan een Menselijk lichaam is gegeven. Met deze totale Naam wordt zodoende een bepaald Mens aangeduid.
Volgens Volkenrecht en ook internationaal recht, bij voorbeeld artikel 8 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie geniet de Mens het Recht op de bescherming van haar of zijn persoon(-lijkheid = als een persoon). Hieronder valt derhalve ook de bescherming van de Namen van die persoon(-lijkheid) die overigens ook onder de intellectuele bescherming vallen. Dit is geregeld in de Auteurswet. Krachtens de Auteurswet is de Mens daarom de Eigenaar van het © Auteursrecht op haar of zijn Eigen Naam en op haar of zijn familienaam.

Vervolgens is bekend geworden dat gemeenten ook niet beschikken over documenten waaruit blijkt dat zij tegen het Volkenrecht, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Grondwet van Mahābhārata in, alsmede tegen internationaal recht, zoals bij voorbeeld het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (het aloude Verdrag van Rome) en het voornoemde handvest, in, in strijd met de Auteurswet over de aan de Mens toebehorende Namen vrijelijk mag beschikken, zoals gemeenten en andere overheidsinstanties doen. Dit vrijelijk gebruik van jullie Namen is strafbaar gesteld in de Auteurswet. Sommige inbreuken op jullie © Auteursrecht worden zelfs gekwalificeerd als een misdrijf.

Op grond van deze Auteurswet is het daarom toegestaan om gebruiksregels voor jullie Namen vast te stellen zoals ik heb gedaan voor voorlopig de gemeente Brielle en Rechtbank Rotterdam, en in feite heb ik dat langer geleden ook al gedaan voor de Belastingdienst, maar toen waren de bovenstaande feiten nog niet boven tafel gehaald. Nu sta ik ook daarin sterker, zeker nu Rudolf mij heeft gewezen op het arrest van de Hoge Raad der Nederlanden, inhoudende dat aantekenaars van de cassatie daartoe bij de algemeen nut beogende Belastingdienst geen belang hadden, en daarom ook uit dát oogpunt niet belastingplichtig kunnen zijn. Overtreding van de door jullie vast te stellen gebruiksregels dient strafbaar te worden gesteld. Van overtreding kan dan aangifte worden gedaan opdat de overtreder strafrechtelijk wordt vervolgd.

Los hiervan is er nog privacywetgeving voor dit Spirituele District Holland waaraan de overheid moet voldoen.

Ik hoop jullie hiermee naar genoegen te hebben IN-gelicht.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Kris, jullie dienaar

From: Aad@desoevereinemens.org
Sent: Thursday, June 16, 2016 8:21 PM
To: Marco van ; Krishnananda ; Jaap; otf Breederland (Jake B) ; ‘j.p.van.den.berg’ ; peetslevensdoel@gmail.com
Subject: achternaam

Tot 1811 waren het de kerken die aantekeningen maakten van geboorten, huwelijken en overlijden, maar in 1811 veranderde dit definitief door de invoering van het burgerlijk wetboek. Voor 1811 hadden doorgaans alleen de rijke en voorname mensen een familienaam. Achternamen worden in de regel doorgegeven door de vader, maar in sommige gevallen ook door de moeder. Hierbij kan het gaan om situaties wanneer de vader onbekend is of het kind weigert te erkennen of wanneer de moeder erkenning door de vader wil tegenhouden. Gehuwde vrouwen voeren doorgaans de achternaam van hun echtgenoot, maar zij houdt wel haar meisjesnaam waaronder zij bijvoorbeeld staat ingeschreven bij instanties. Ook kan het een bewuste keuze zijn om als gehuwde vrouw de eigen ‘meisjesnaam’ te blijven gebruiken in plaats die van haar echtgenoot.

Globaal kunnen de achternamen in de volgende groepen worden onderverdeeld:

Afstammingsnamen. Zij kunnen worden onderverdeeld in de volgende subgroepen: Vadersnamen (patroniem): de naam vader. Voorbeelden hiervan zijn: Pietersen (zoon van Pieter), Janssen (zoon van Jan), Willemsen (zoon van Willem) Dit zijn de meest voorkomende achternamen. Moedernaam (metroniem): Ontstaan uit de voornaam van de moeder en overige verwantsnamen. (Ooms, De Neef)

Geografische namen. Deze namen duiden plaats of streek van herkomst aan, de boerderij waar men woonde, maar ook wel de achternaam van de heer die men vroeger diende. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: van Tlburg, van Brussel, van Velzen, van Groningen.

Beroepsnamen. Deze namen duiden de naam van het beroep aan wat men uitoefende. Bekende voorbeelden hiervan zijn: Smid, Bakker, Mulder, Visser, Kuiper, de Boer.

Eigenschapsnamen. Zij duiden bepaalde lichamelijke of geestelijke kenmerken aan en ook diernamen behoren tot deze namengroep. Voorbeelden zijn: De Lange, De Groot, de Kleine, de Vos, de Leeuw, de Hond, Kat.

De 10 meest voorkomende achternamen in Nederland zijn: De Jong, Jansen, De Vries, van de Berg, Bakker, van Dijk, Janssen, Visser, Smit en De Boer.

In totaal komen er circa 200.000 achternamen voor in Nederland en door immigratie van onder andere Italianen, Spanjaarden, Turken, Marokkanen en andere bevolkingsgroepen is Nederland de laatste decennia verrijkt met vele verschillende achternamen. Daarvoor waren er al tal van Nederlanders met een van oorsprong Franse achternaam, die afkomstig is van een Hugenootse afkomst. Aanhangers van het protestantisme (Hugenoten) werden in de zestiende en zeventiende eeuw bloedig vervolgd in het Katholieke Frankrijk en velen van hun moesten vluchten. Zodoende kwam een aantal van de Hugenoten terecht in Nederland waar zij zich vestigden. Enkele voorbeelden van deze van origine Franse achternamen zijn: Tokkie (Toquet), Petit, de Jeu (du Jeu), Le Grand, Plessius (Du Plessis).

De achternaam staat vast en kan in principe niet gewijzigd worden. Er zijn echter wel situaties waarbij de achternaam gewijzigd kan worden, maar dit is een kostbare en langdurige geschiedenis. Situaties waarbij de achternaam gewijzigd kan worden zijn bijvoorbeeld wanneer de ouder of verzorger het kind zijn of haar achternaam wil geven, bij een onjuiste spelling of een bespottelijke achternaam. Voor wijziging van de achternaam moet een schriftelijk verzoek ingediend worden bij de Koningin, en de uitvoering van de naamswijziging geschiedt door het Ministerie van Justitie. Hetzelfde geldt in principe voor het wijzigen van de voornaam, maar daarvoor moet het wijzigingsverzoek ingediend worden bij de rechtbank.

Bronnen:

www.naamkunde.net

www.nl.wikipedia.org

www.tresoar.nl

Advertenties

Wilt u reageren? Schrijf dan alstublieft een reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: