de ultieme Namenclaim

30 Nov

Beste leden van de Werkgroep Mahabharata en andere geadresseerden, Vrede zij met u Allen!

Bijgaand treft u aan het antwoord van de gemeente Brielle op mijn WOB-verzoek: het antwoord spreekt voor zichzelf.
Omdat de door mij opgevraagde stukken niet voorhanden zijn, luidt het antwoord zeer stellig: Krishnānanda (mijn geestelijke Naam, ontvangen van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Śrī Krishna) is ingevolge de Auteurswet de Ware Eigenaar van het © Auteursrecht op zijn Eigen Naam: Dirk; behorende tot de familie: Van den Engel. De kogel is, zoals dat heet, nu eindelijk door de kerk. Ik mag daarom bepalen dat mijn Namen (zowel voornaam als achter- of familienaam) niet wederrechtelijk mogen worden gebruikt omdat ze zijn beschermd krachtens artikel 8 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie en krachtens de Auteurswet zelf.

De Afdeling Publiekszaken van de gemeente Rotterdam kan beamen dat op mijn geboorteakte slechts mijn Eigen Naam: Dirk; voorkomt zonder dat direct daarachter: van den Engel, is geschreven op deze wijze: Dirk van den Engel. Als dat nu zo is en er staat slechts: Dirk, in mijn geboorteakte, dan hoef ik mijn geboorteakte niet te laten wijzigen omdat ik geen enkele andere schrijfwijze heb gekozen dan gewoon: Dirk, zoals ik door mijn Aardse ouders ben genoemd. Ik handhaaf dus mijn vier letters zoals ze voorkomen in mijn geboorteakte. Maar op grond van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, het voornoemde artikel 8 van het handvest, juncto de Auteurswet zelf, mag ik zelf bepalen Hoe mijn Namen dienen te worden geschreven, rechtdoende aan hetgeen op mijn geboorteakte is opgetekend: Dirk.
Als ik zodoende de schrijfwijze en het feit in het Basis Register Personen Wil laten verankeren, dat de schrijfwijze van mijn Namen is: Dirk; otf van den Engel, en dat Krishnānanda daarvan de Eigenaar is conform de Auteurswet, dan dient toch het volgende in het bedoelde register te worden opgenomen: Dirk; otf van den Engel (© juni 1955, Eigendom van Krishnānanda)! Hier is toch geen speld tussen te krijgen? Ik verander zelfs niet eens mijn achter- of familienaam, want otf is de afkorting van het Engelse of the family en betekent – hetgeen zo is – van de familie.
Ook in de Wet basisregistratie personen heb ik geen bepaling kunnen ontdekken dat de schrijfwijze perse moet zijn: Dirk van den Engel. Als dan in de geboorteakte slechts staat opgetekend: Dirk, dan begrijp ik niet dat mijn twee verschillende verzoeken: het eerste conform internationaal recht; het tweede als minister van ASHA van de ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, welke Natie bovendien is ge-Aard in het Spirituele District EuroStaete, dat derhalve als een zogenaamd buitenland dient te worden beschouwd, op grond van de Wet basisregistratie personen zelf, worden afgewezen.
Het College van burgemeester en wethouders van Brielle heeft mij geen wettelijke bepaling(en) laten zien op grond waarvan mijn twee van elkaar verschillende verzoeken zijn afgewezen. Het enige antwoord dat ik heb ontvangen is dat het college niet bevoegd is de inschrijving volgens de Wet basisregistratie personen te wijzigen zonder wijziging van mijn geboorteakte; zoals we bovenstaand hebben gezien, is er ook geen wijziging nodig: Dirk blijft gewoon: Dirk! En mijn familienaam blijft ook zoals het is: otf van den Engel.

Aan de burgemeester heb ik ooit geschreven: ik vraag geen onmogelijke dingen van u, en dit was Waarheid. Maar uit onwil zijn mijn verzoeken als onmogelijk verdraaid en behandeld: willekeur en détournement de pouvoir. Twee grote zonden in het zogenaamde rechtssysteem dat op zichzelf beschouwd niet eens voldoet aan artikel 6 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden. Er is geen onafhankelijke rechtspraak in wat men wel noemt: “Nederland”. Dat heb ik gemerkt ten aanzien van mijn eerste verzoek op grond van internationaal recht: de rechter kronkelde zich zonder mijn aanwezigheid in allerlei bochten om mijn beroep niet-ontvankelijk te kunnen verklaren waarbij zelfs de Eigen procedure werd getart. Genoemde natie is daarom geen rechtsstaat.

Op grond van het bovenstaande zal ik het college voornoemd om herziening van zijn beslissing verzoeken op grond van het bijgevoegde besluit en van deze e-mail opdat geen verdere procedures meer hoeven te worden gevoerd. Want zinloze procedures geven zinloze kosten.

Het goede nieuws is tevens dat ook zonder Namenclaim eenieder in wat wel wordt genoemd: “Nederland”, de Eigenares / Eigenaar is van haar of zijn Eigen Naam en familienaam en daarom bescherming van deze Namen mag vragen en zo nodig kan afdwingen. Mij heeft het veel moeite gekost, en het is nog niet helemaal rond, maar het komt wel goed.
Er zijn geen wettelijke gronden om in het Basis Register Personen te laten opnemen dat mensen Eigenaar van de Eigen Naam en familienaam zijn te weigeren, dus: doe uw best!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Kris, uw Aller dienaar

AntwWOBrielle.pdf

Advertenties

Wilt u reageren? Schrijf dan alstublieft een reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: