wraking raadsheer van Hof Den Haag

14 Sep

Vrede zij met u Allen!

Met betrekking tot de partijdigheid van met name bestuurs- en strafrechters in bestuurs- en strafzaken, deel ik u het volgende mee:
het is simpel te begrijpen dat een bestuurs- en strafrechter wel partijdig moeten zijn! Zij kunnen en mogen niet anders.
Want Wie maken de wetten? De koning en zijn ministersploeg in samenwerking met de Staten-Generaal.
Wie voeren de wetten uit? De koning en zijn ministersploeg.
Aan Wie heeft een rechter of bij het Hof: raadsheer, trouw gezworen? Aan de koning en aan de Grondwet.
Mijn conclusie luidt daarom dat een rechter of raadsheer de wet op Koninklijke Wijze dient uit te leggen en toe te passen. Hij kan en mag niet anders doen.

Het probleem bij het rechtssysteem in dit Spirituele District Holland van onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, is namelijk dat er geen Trias Politica is. Trias Politica, zoals dit in de Grondwet of Oprichtingswet van de Bataafse Republiek is vormgegeven en feitelijk ook thans nog geldig is (wederom uitgeroepen begin 1800; kijkt u het precieze jaartal zelf maar na; niet al te lang geleden heb ik er de Hoge Raad der Nederlanden per e-mail een exemplaar van toegezonden), houdt in dat de wetgevende Macht ligt bij de Staten-Generaal, de uitvoerende Macht ligt bij de Regering en de Rechtsprekende Macht ligt bij een onafhankelijke Rechtspraak. Alles los van elkaar en geen vermenging van bevoegdheden. In deze Grondwet of Oprichtingswet van de Bataafse Republiek die in elk geval thans nog geldt omdat zij niet is ontbonden, noch is ingetrokken (de oudste Grondwet gaat voor!) ligt derhalve de oplossing van dit probleem.

Onze voorvaderen waren best pienter; meer nog dan diegenen die dit gedrocht-systeem hebben bedacht en ingevoerd: een rechter kàn in dit systeem niet eens rechtspreken. De onderhavige wraking van de betreffende raadsheer van Hof Den Haag is gedaan in mijn Eigen procedure aangaande belastingrecht, maar tegelijkertijd neem ik het tòch voor hem op: ik heb de Staten-Generaal er al meermalen op gewezen dat zij en de regering van Holland, Inc., geen wetten kunnen maken. In elk geval geen goede: zij zijn in strijd met elkaar en in strijd met hogere internationale (inclusief Europese) wettelijke regelgeving. Wat moet een rechter nu doen als er twee wetten strijden met elkaar? In mijn zaak past hij de ene wet toe, terwijl hij de andere wet (dan maar) buiten toepassing laat. En wel op Koninklijke Wijze. Hij heeft immers trouw beloofd aan zijn koning en aan de Grondwet (die in feite niet eens geldig is!). Het is wetstechnisch gewoon een zootje in dit Spirituele District Holland. Ik schrijf het maar zoals het is!
Weet en begrijp daarom dat ik de betreffende raadsheer niets kwalijk neem: het probleem is veroorzaakt door de wetgever in Den Haag.
Ik hoop dan ook dat deze analyse duidelijk is voor iedereen zodat er iets aan kan worden gedaan!

Wat ons betreft: wij van Community of Peace hebben niet voor niets op 15 mei 2014 onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, uitgeroepen bij de niet-Verenigde Naties te New York. Als alle landen die wij Spirituele Districten noemen hun wetgeving nu eens zouden aanpassen aan de Grondwet van Mahābhārata dan zou het Leven al veel aangenamer zijn omdat zij steunt op de Universele door God ingestelde Natuurwetten waaraan eenieder hetzij bewust, hetzij onbewust tòch voldoet. Eenieder kent deze wetten. Daarover is geen twijfel mogelijk.
Bovendien is het ook juridisch juist om dit te doen omdat onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, is gefundeerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die in dit Spirituele District Holland niet wordt toegepast ook al is die verklaring tweemaal Willens en Wetens gedaan (Millenniumverklaring)! Dan zeggen wij: verklaar dan niets! Want wat heb je aan een verklaring waaraan je tòch geen gevolg geeft. Helemaal niets!
Maar ook steunt onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, voor Europa op het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden: het aloude Verdrag van Rome, en zeker ook op het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Op grond van artikel 94 van de in dit Spirituele District Holland toegepaste Grondwet – die dus eigenlijk niet eens geldig is – dienen plaatselijke wetten en verordeningen buiten toepassing te blijven indien zij strijdig zijn met internationale verdragen en besluiten. De Grondwet van Mahābhārata nu steunt op deze internationale verdragen en besluiten en daarom maakt zij daarvan deel uit. Daarom zouden alle Spirituele Districten in de Europese Unie hun wetten dus aan de Grondwet van Mahābhārata dienen aan te passen.

Deze oplossing hebben wij voor het bovenbeschreven probleem al aangedragen en het Spirituele District Holland zou daarvan zonder problemen gebruik kunnen maken. Waarom het zijn gedrocht-systeem wenst te handhaven is ons een raadsel. Het brengt Mensen en rechters / raadsheren in problemen.

Op basis hiervan stelt onze Supreme Court of Justness of Mahābhārata, Vaikuṇṭhaloka, wederom voor om alle wetten binnen dit Spirituele District Holland aan te passen aan de Grondwet van Mahābhārata, en haar Juistheidssysteem in Liefde te incorporeren in dit Spirituele District. Op deze wijze staan de organen van het Spirituele District Holland achter de Mensen die het systeem dienen uit te voeren. Want op dit moment laat de wat wordt genoemd: “Nederlandse overheid”, haar medewerkers vallen als een baksteen en dat is niet eerlijk.

Op grond van het bovenstaande stel ik de Staten-Generaal voor de gewone werkzaamheden te staken en dit geschrift met voorstel eens grondig te bestuderen. En besluit dan niet met het hoofd, maar met uw Hart. Want in uw Aller Hart staat de Wet geschreven, aldus Jezus de Messias. Daarom luidt mijn zegswijze: “Begint eer ge u bezint.”
Amen!

Jah Lives, Children, and reigns I ‘n’ I itinually, ever faithfull, ever shure! Jah Rastafari!
Hare Krishna!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, Universeel Predikant / Ācārya van Community of Peace en uit dien hoofde: President / judge van de Supreme Court of Justness voornoemd, uw dienaar

From: Aad@desoevereinemens.org
Sent: Tuesday, September 13, 2016 10:22 PM
To: Sander van der Smit ; Krishnananda ; Johan Peter; otf Teunissen
Cc: Jaap; otf Breederland (Jake B) ; Jan P.; otf van den Berg ; Peet’s Levensdoel ; m.modderkolk@outlook.com ; Bart ; aad@desoevereinemens.org
Subject: Re: uitspraak Rechtbank Rotterdam (zaaknummer: ROT 16/838); op deze e-mail was mijn verzet bij Rechtbank Rotterdam behandeld

hai sander, en salut lezers,

sander in onze optieken was het een zeer bevredigend resultaat danwel uiterst bevredigend het pseudoniem rechter die uit zijn comfort zone schiet. zegt dat hij de wet niet hoeft te kennen, toch in beoordeling treed van die wet, voorbeelden geeft die niet ter zaken doende zijn, de reikwijdte van de wet ter plaatse bepaalt, een verkeerde interpretatie van art 94 geeft, er zijn ons nog nooit deze wrakingsgronden aangereikt.
ook begrijpen wij dat er door het recht anders gesproken en gedacht wordt. maar dat komt onder de noemer koker visie, bedrijfsblindheid en daardoor vooringenomen. daar komen ze nooit meer mee weg. behalve in een bananen republiek en wij laten jou zien waar wij in wonen.
het na leven van de wetten en regels in een democratische samenleving geeft aan hoe beschaaft deze is. dus wat denk je dat er gaat gebeuren!.

beste allen het volgende voor nog een wrakingsgrond. de rechter stelde dat art.13 15mei 1829 hier buiten de reikwijdte is. hier treed de rechter in beoordeling van de wet mag hij dat art 11 algemene wet en 120 GW kennende. of zijn die hier ook buiten de reikwijdte. en door wie.
schijnbaar kan naar behoefte de wet in en uit geschakeld worden zeg maar knipperen. dan stel ik als er iets gaat knipperen dan is dat door een defect en zal dit gerepareerd dienen te worden. het levert in ieder geval heel wat stof tot WOB verzoeken.
bart wil je deze ook in de wraking mail zetten.
tot zo ver.

espavo,
adrianus johannes, toekomstig mahabataan(als ik dat zo goed schrijf)

Op 13-9-2016 om 9:31 schreef Sander van der Smit:

Beste allen,

Gisteren, ondanks het niet bevredigend resultaat van de zitting, was het toch een mooi en nuttige dag. Michel en ik hebben persoonlijk kennis met jullie kunnen maken en gaan een opzet maken ‘hoe de Nederlandse staat aansprakelijk te stellen’. Nu jullie Michel Modderkolk hebben leren kennen, is mijn vraag of jullie hem in de mailing willen opnemen? Zo ja, zijn mailadres is als volgt: m.modderkolk@outlook.com Alvast bedankt.

Vriendelijke groet,

Sander van der Smit
Student HBO-Rechten

Tel: 06 27885991
sl.vandersmit@student.han.nl

S.L. van der Smit |Student-assistent onderzoeker: Lectoraat Juridische Consequenties Privatisering Overheidstaken | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Advertenties

Wilt u reageren? Schrijf dan alstublieft een reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: