uitnodiging voor het bijwonen van de voor ons Openbare Terechtzi tting als bedoeld in artikel 15 van de Grondwet van Mahābhārata

31 Aug

Vrede zij met u Allen!

Vandaag, 31 augustus 2016, heb ik de bijgevoegde brief met de daarin vermelde bijlagen aan het Gerechtshof Den Haag per aangetekende post verzonden.

Hierbij nodig ik eenieder uit voor de Openbare Terechtzitting als bedoeld in artikel 15 van de Grondwet van Mahābhārata.
De (voor ons) Openbare Terechtzitting wordt gehouden op maandag 12 september 2016 om 11.00 uur in het gerechtsgebouw / het Huis des Heren op het adres: Mahābhārata, Spiritual District of Holland, Prins Clauslaan 60, 2595 AJ ‘s-Gravenhage.

Voor het Gerechtshof Den Haag is dit een gewone belastingprocedure die wordt behandeld door een enkelvoudige kamer van Team Belastingrecht. Omdat de Belastingdienst de openbaarheid van deze zitting kan dwarsbomen, verzoek ik eenieder die onze openbare zitting wil bijwonen zich per e-mail op te geven met vermelding van Naam en woonplaats. Uiterlijk een week voor de dag van de zitting (5 september) moet ik u als getuigen-deskundigen meedelen aan het gerechtshof en de Belastingdienst.

Let op: het gerechtshof heeft ons verboden beeld- en geluidopnamen te maken van deze zitting. Wij houden ons aan dit verbod. Onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, is immers een voorbeeldnatie! Om deze reden verzoek ik eenieder schrijfgerei en papier mee te nemen om schriftelijk verslag te doen van deze terechtzitting.

Ondanks het feit dat de zitting in principe een belastingzitting is, zullen wij zoveel mogelijk proberen ook mijn Namenclaim daarbij te betrekken. Wellicht is het verstandig dat het College van burgemeester en wethouders van Brielle ook een afvaardiging zendt naar deze zitting. Geef uw Naam en woonplaats maar door per e-mail. Dan zorg ik ervoor dat ook u kan worden gehoord als getuige-deskundige. U kunt nimmer weten Hoe Krishna “de bal laat rollen”!

Op zichzelf beschouwd had dit een mooie inhoudelijke zaak kunnen zijn, maar tot heden hebben de rechters hun kans gemist. In deze zaak komt aan de orde het verschil tussen persoon en Mens en door voortschrijdend IN-zicht heb ik thans ook ingebracht het verschil tussen natuurlijk persoon en Mens.
In het kort: een natuurlijk persoon is niet meer dan een dood object: een juridische entiteit waarin geen Leven is van de Geest. Als dan in de Wet inkomstenbelasting 2001 staat: belastingplichtig voor de inkomstenbelasting zijn natuurlijke personen die in Nederland wonen, dan zal er niet veel belastinggeld inkomen. Een dood object kan namelijk geen belasting betalen, noch aangifte doen. Maar spelen we het spel iets verder mee, dan blijkt dat dode object Rijkseigendom te zijn! Dus zo er al iemand belasting moet betalen en aangifte moet doen, dan is dat wat wordt genoemd: “het Rijk”, zelf!

De Mens wordt in de belastingwetgeving niet als belastingplichtig aangemerkt! Dat kan ook niet omdat de Mens is geschapen als Vrouw en Man door onze Moeder-Vader God: Rādhā-Krishna, naar hun beeld en gelijkenis (Genesis 1). Volgens Genesis 2 blies God hem de Levensadem door de neus. Alzo werd de Mens een Levend wezen.
Omgekeerd analoog hieraan schiep wat u noemt: “het Rijk”, de natuurlijke persoon uit van de Mens door schaduwboekhouding gestolen Namen naar zijn beeld en gelijkenis als een juridische entiteit waarin geen Leven is van de Geest. Alzo werd de natuurlijke persoon een dood object. Het woord: natuurlijk, maakt een natuurlijk persoon niet levend!

De conclusie moet daarom luiden dat Mensen niet belastingplichtig (kunnen) zijn en daarom ook geen aangifte hoeven te doen. Een voorbeeld van wetgeving onder de maat.

Maar, Lieve Mensen, en daarom moet in feite eenieder haar of zijn Namen claimen: als wat u noemt: “het Rijk”, door schaduwboekhouding uw Namen heeft gestolen, dan betekent dat in wezen dat “het Rijk” via uw gestolen Namen Eigenaar is van alles dat u op Naam hebt gekocht. U hebt geen geld en u hebt geen Eigendommen. Dat wat u noemt: “het Rijk”, kan alles van u opeisen: zonder handtekening.
En weet u wat nu het vreemde is? Als er iets van u is gestolen, probeert men met man en Macht u het gestolene terug te bezorgen. Maar als het uw Eigen Namen betreft, dan probeert men u met list en bedrog te slim af te zijn! Ik heb de “procedure” omtrent mijn Namenclaim “verloren” zonder dat ik één rechter in Rotterdam in de ogen heb mogen kijken! … Maar ik heb er wel mooie toepasbare jurisprudentie aan overgehouden! Die gaan we toepassen in deze zaak: het is nog niet verloren.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, uw dienaar

Nadere stukkenGerDH.odt

Advertenties

Wilt u reageren? Schrijf dan alstublieft een reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: