her-IN-nering bezwaarschriften aan Belastingdienst; belasting- en aangifteplicht volgens de belastingwetgeving

4 Aug

Vrede zij met u Allen!

Bijgaande brief (HerINBeldienst.odt) zend ik morgen handgeschreven aan de Belastingdienst.
Sinds februari 2014 stel ik al dat een Mens, en nu zelfs een wat wel wordt genoemd: “Nederlander”, niet belastingplichtig is, en daarmee ook niet aangifteplichtig is op grond van de belastingwetgeving. Tot heden heb ik nog geen antwoord ontvangen op mijn stellingen en zijn ze niet getorpedeerd. Ook niet in de tot heden gevoerde gerechtelijke procedures. Steeds wordt er om de hete brij heen gedraaid. Gisteren schreef ik al: wiens brood men eet, diens woord men (uit)spreekt. De rechtspraak in wat wel wordt genoemd: “Nederland”, blijkt niet onafhankelijk te zijn.

In een Mulderprocedure waarin ik mocht griffieren namens de Supreme Court of Justness of Mahābhārata, Vaikuṇṭhaloka, hoorde ik de rechter toch duidelijk zeggen dat er wordt getoetst aan internationale verdragen en regelingen, maar als het putje bij het paaltje komt kennelijk toch niet. In mijn procedures heb ik slechts internationale verdragen en regelingen opgevoerd omdat de belastingwetgeving zelf geen soelaas biedt: er wordt echter direct in de belastingwetgeving zelf gedoken, en ook de Grondwet van Mahābhārata, waaraan dient te worden getoetst als internationaal geldende regeling op basis van de in dit Spirituele District Holland toegepaste Grondwet, blijft buiten toepassing. Onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, steunt voor Europa echter op het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (het aloude Verdrag van Rome, Allen wel bekend) en op het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, hetgeen in geen enkele procedure is weersproken of maar enigszins is ontkracht. Het wordt gewoon niet vermeld. Zelfs de Auteurswet blijft onbesproken. Ik mag mijn Eigendomsrechten op mijn © Auteursrecht op mijn Namen niet geldend maken op grond van de Auteurswet omdat wat wel wordt genoemd: “het Rijk”, mijn Namen door middel van schaduwboekhouding van mij heeft gestolen, er een natuurlijke persoon van heeft gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis: de juridische entiteit waarin geen Leven is van de Geest, en deze natuurlijke persoon over mij heeft heen gelegd met verwijzing naar de Auteurswet: “© Staat der Nederlanden. Auteursrecht voorbehouden.”

Dit leidt kennelijk tot het Willens en wetens niet (meer) behandelen van mijn bijgevoegde bezwaarschriften door de Belastingdienst. Ik kan het toch ook niet helpen dat de wetgever geen wetten kan maken! Als ik vraag: Regering en Staten-Generaal, repareer de belastingwetgeving op grond van artikel 10 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: Vrijheid van Geweten, dan wordt er niet gereageerd, terwijl de Dienstplichtwet wel is aangepast. Waarom kan de belastingwetgeving dan niet worden aangepast aan onder meer mijn bezwaardheid van Geweten? En als ik me dan tot de inspecteur wend om een rechterlijke procedure mogelijk te maken, dan had de inspecteur me volgens de rechter niet-ontvankelijk moeten verklaren omdat hij niet over deze vraag mag beslissen en ik daarom de politiek in Den Haag had moeten benaderen! Is dit niet ook het: “van het kastje naar de muur sturen”? Dat kan toch niet! Hieruit blijkt toch ten zeerste dat wat wel wordt genoemd: “een Nederlander”, geen enkel recht heeft! De rechter mag niet eens toetsen aan de in dit Spirituele District Holland toegepaste Grondwet! Deze Grondwet is gewoon een lege show case voor het buitenland om te laten zien Hoe goed men het in wat wel wordt genoemd: “Nederland”, doet.

Mijn conclusie is daarom dat wat wel wordt genoemd: “Nederland”, een politiestaat is, waaraan zelfs de rechterlijke macht deelneemt, welke staat wordt geregeerd door een dictatuur die wordt geleid door de Bilderbergconferenties. En omdat die conferenties geheim zijn en daardoor niet controleerbaar zijn door het parlement, is de wat wel wordt genoemd: “democratie”, slechts een wassen neus: het lijkt erop, maar het is niet echt. Dit kan zo niet veel langer doorgaan. De Universele door God ingestelde Natuurwetten gelden voor Allen; weldra wordt het Aardse Paradijs over deze Aarde uitgerold. Diegenen die daarin niet passen, zullen dan elders hun toevlucht moeten zoeken. Ik heb al zo vaak gezegd en geschreven dat het Aardse Paradijs is voorzegd in het Bijbelboek Openbaring 20 en door Śrī Caitanya Mahāprabhu, een voorganger van mij in de Geestelijke Erfopvolging van Krishna of Christus, God zelf, via Brahmā / Jahoeweh / Jehovah / Jezus / Allah / Ahoera Mazda, en Hoe hij op deze Aarde nog meer wordt genoemd in verschillende culturen en talen.
Krishna’s Wil geschiede! betekent dus dat dit Aardse Paradijs er inderdaad ook komt. En dat dit huidige systeem van gruwel en bedrog er in die periode van 10.000 jaren niet meer is.
Hier is het woord van toepassing dat zij – de Elite / Alignement of Hoe deze groep die een Nieuwe Wereld Orde voorstaat en uitdraagt nog meer wordt genoemd – bijzonder veel haast hebben omdat zij weten dat zij nog maar weinig tijd hebben. Hierdoor moeten de Godgetrouwen nog even door de zure appel heen bijten. Maar God’s Belofte wordt Heerlijk vervuld. Amen, Gode zij d’eer; Amen Gode zij d’eer.

De kopie voor de Hoge Raad der Nederlanden is bestemd voor de griffier: de heer mr. J. Storm.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Kris, uw Aller dienaar

HerINBeldienst.odt

BezwAansl2014.odt

Beldienstbezw.odt

Advertenties

Wilt u reageren? Schrijf dan alstublieft een reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: