zijn de MBh-auto`s niet onrechtmatig opgespoord?

2 Aug

Beste Allen, Vrede zij met u!
Hoge Raad der Nederlanden t.a.v. de griffier: de heer mr. J Storm (uw brief van 10 mei 2016, kenmerk: UIT-G/2016/786)

Dank, Aad; voor deze jurisprudentie! Ook ik zal hiervan dankbaar gebruik maken, al ligt onze zaak met betrekking tot de Mahābhārata-auto’s (MBh-auto’s) iets anders.
Pauluz was ook aanwezig bij het beklag dat we hebben aangespannen tegen het onbevoegd wegslepen van onze MBh-Daihatsu Feroza. De zaak met betrekking tot de weggesleepte MBh-auto’s in de politiezone Den Haag is krek hetzelfde. Uit onze zaak had jurisprudentie moeten voortvloeien, maar de autoriteiten, inclusief de Rechtspraak en zelfs de Hoge Raad der Nederlanden, traineren de zaak (zie hiervoor ook mijn e-mail van 20 mei 2016 gericht aan de Hoge Raad, t.a.v. de griffier: de heer mr. J. Storm, waarop we tot heden geen antwoord mochten ontvangen).
Mijn conclusie is daarom dat er in ons geval sprake is van détournement de pouvoir, oftewel misbruik van macht: gebruik van macht voor een ander doel dan waarvoor die macht is gegeven. Immers: als we inderdaad tegen de wet hadden gezondigd met het op ‘s Heren wegen brengen van onze MBh-auto’s, dan zou er een strafprocedure tegen ons moeten worden opgestart! Dit is nimmer het geval geweest! We mogen daarom stellen dat het slechts de bedoeling was om de MBh-auto’s van de openbare weg – zoals dat in de volksmond heet – te verwijderen. En alle officiële instanties, inclusief de Nationale ombudsman, kijken weg. Want de wat wel wordt genoemd: “Nederlandse wet- en regelgeving”, zijn van toepassing. Daarop zeggen wij: “Pas die dan alstublieft toe!” Maar dat gebeurt niet! Dit is hypocriet!
Wat wel wordt genoemd: “het Rijk”, steelt onze auto’s waarmee we legaal op ‘s Heren wegen rijden, hetgeen we zelfs officieel hebben gemeld aan het Hoofd van Holland, Inc., in de volksmond ook wel: “Koning van het Koninkrijk der Nederlanden”, genoemd en zijn regeringsploeg van zijn wegen, en we kunnen nergens verhaal halen omdat juist die “Nederlandse wet- en regelgevingniet worden toegepast. Daarom moeten wij nu gaan bedelen of er alstublieft een strafprocedure wegens het onrechtmatig gebruik van ‘s Heren wegen door bestuurders van MBh-auto’s wordt ingesteld: de omgekeerde wereld! Want alles dat we doen en hebben gedaan, is gemeld en strikt legaal! Het uitroepen van onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, op 15 mei 2014 al weer bij de Verenigde Naties te New York is zelfs nog gepubliceerd bij het Presscenter. Tot heden zijn er nog steeds geen officiële bezwaren tegen ingekomen en daarom zijn de handelingen die vanwege wat wel wordt genoemd: “het Rijk”, tegen ons en onze ver-Enigde Wereldwijde Natie worden ondernomen puur achterbaks.

Weliswaar zijn agenten in onze gevallen willekeurig bezig geweest: détournement de pouvoir, maar de rechter heeft in ons geval uitgesproken dat zij de strafvervolging die niet komt niet in de weg wil staan. Daarom is ons beklag ongegrond verklaard. Men zou hier al van corruptie kunnen spreken! Dit is namelijk geen onafhankelijke rechtspraak, maar een zaak van wiens brood men eet, diens woord men (uit)spreekt. Daarom hebben wij beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden, maar dat beroep ligt – Hoe kan het ook anders! – compleet stil. Deze situatie is in eerste instantie veroorzaakt doordat wij niet per fax hoger beroep bij het Gerechtshof en bij de Hoge Raad der Nederlanden mogen / kunnen instellen. Ons faxapparaat functioneert tot de rechtbanken en daarmee is het gedaan. Punt uit! Ons faxnummer is dus geblokkeerd bij het Gerechtshof en bij de Hoge Raad. Leuk onderwerp voor Tros Radar, de Consumentenbond en NOS/Nieuwsuur.
In de tweede plaats heeft de Hoge Raad de ontvangst van ons papieren beroep in cassatie niet bevestigd. Daarom heeft Pauluz ons volledige beroep in cassatie, inclusief de uitspraak van de rechter van de raadkamer van Rechtbank Rotterdam, gefaxt naar de Hoge Raad. De Hoge Raad zond dit beroep in cassatie door aan het dienstdoende Gerechtshof om te bekijken of er een akte van cassatie kan worden opgesteld; en van dit Gerechtshof hebben wij tot heden niets vernomen. Vervolgens zond de griffier van de Hoge Raad: de heer mr. J. Storm, zijn brief van 10 mei 2016, kenmerk: UIT-G/2016/786, waaruit wij konden opmaken dat ons papieren beroep in cassatie tòch was aangekomen. Wij hebben ons hele verhaal per e-mail van 20 mei 2016 uitgelegd en toegelicht, en vervolgens werd het heel stil!

Maar er is nog meer te schrijven over deze zaak, want de heer Van der Meer van Politie Den Haag had ons aangeraden om contact op te nemen met officier van justitie: Mr Drs Albert Hazelhoff die kantoor houdt te Utrecht, maar deze officier heeft via Nieuwsuur laten weten dat hij op de goede weg is, en weigert om met ons in contact te treden. Ook zou hij ons een brief dan wel e-mail sturen, maar die brief of e-mail hebben wij nimmer mogen ontvangen. Met andere woorden: inderdaad worden wat wel wordt genoemd: “de Nederlandse wet- en regelgeving”, in onze zaak niet toegepast en is er sprake van détournement de pouvoir oftewel in gewoon duidelijk Nederlands: het stelen van MBh-auto’s van ‘s Heren wegen.

Omdat de Nationale ombudsman ons heeft toegezegd in actie te komen als ons contact met de officier van justitie: Mr Drs Albert Hazelhoff, niet lukt, verzoeken wij hem bij deze zijn woord gestand te doen en contact op te nemen met ons Aller Albert die van mening was dat hij op de goede weg is. Als achterbaksheid de goede weg is, dan Wil ik wel eens heel diep in zijn ogen kijken! Beste Nationale ombudsman, kunt u voor vanaf september (i.v.m. vakantie) een afspraak voor de Toezichthouder van Mahābhārata: Johan Peter; otf Teunissen en mij als President van de Supreme Court of Justness of Mahābhārata, Vaikuṇṭhaloka, met hem regelen? Bij voorbaat onze hartelijke dank!
En vergeet één ding niet, beste Nationale ombudsman: volgens de in het Spirituele District Holland, dat bij u bekend is als Nederland, toegepaste Grondwet blijven uw “Nederlandse wet- en regelgeving” buiten toepassing indien er strijd is met de Grondwet van Mahābhārata omdat onze ver-Enigde Wereldwijde Natie steunt op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, en voor Europa ook op het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (het aloude Verdrag van Rome, u wel bekend) en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie! In geen enkele rechterlijke uitspraak tot heden is deze argumentatie om zeep geholpen, omdat het zo is!

Leuk voor de onderzoeks- en nieuwsprogramma’s is nog de wetenschap dat de oude Grondwet (Oprichtingswet) van de Bataafse Republiek nimmer is ingetrokken of anderszins ongeldig is verklaard. Ik heb deze Grondwet ter informatie doorgezonden aan de Hoge Raad der Nederlanden met de vraag: wat geldt er nu eigenlijk voor wat u noemt: “Nederland”? De oudere Grondwet van de Bataafse Republiek of de latere Grondwet die in dit Spirituele District Holland wordt toegepast? Ook hierop heb ik nog geen antwoord ontvangen. Laten we dan de Grondwet van Mahābhārata maar toepassen, vindt u niet? Op deze wijze kan er eindelijk ware Vrede op deze Aarde komen.

Ook nog een weetje is dat de Napoleontische oorlog roet in het eten van de Bataafse Republiek en haar Grondwet heeft gegooid. Bij het Vredesverdrag werden de Lage Landen toebedeeld aan het Vaticaan. Uw staatshoofd heet dus niet Willem van Oranje en / of Nassau – voor zover dat al als Waarheid mocht worden beschouwd – maar Paus Fransiscus I van Vaticaanstad. En het leuke hiervan is dat de paus in september van het jaar 2013 zijn Motu Proprio heeft uitgesproken voor zijn hele grondgebied! Dit betekent dat vanaf die datum iedereen persoonlijk verantwoordelijk is voor zijn denken, woorden en daden en dat daarom niemand zich meer achter een ander kan verschuilen, zelfs niet achter zijn hoogste baas. Befehl ist nicht mehr Befehl! De paus vindt daarom ook dat het hoog tijd is voor iets als de Grondwet van Mahābhārata, en niets meer! Dat is pas echt deregulering: de opmaat naar het Aardse Paradijs dat is voorzegd in het Bijbelboek Openbaring! (Originele fragmenten zijn van de hand van Joannes de Doper; bewerkt door zijn zwager: Lazarus, de Vriend van Jezus die door hem is IN-gewijd.)

Op de keper beschouwd zijn de “Nederlandse wet- en regelgeving” helemaal niet van toepassing en hebben zij nimmer bestaan! Deze wet- en regelgeving zijn derhalve niet geldig, maar worden geldend gemaakt, onder middelen van dwang gehandhaafd. De meeste wat wel wordt genoemd: “mensen”, zien dit niet omdat zij zich met de hun verplicht opgelegde natuurlijke persoon, hun dode juridische entiteit waarin geen Leven is van de Geest, identificeren. Wanneer hun Krishna-, Christus- of Godbewustzijn wordt opgewekt en zij opstaan uit de dood van de hun opgelegde natuurlijke persoon, dan worden zij weer Mens zoals het in den beginne was bedoeld en zullen zij dit IN-zien. Dit In-zien zal de grote gewenste verandering bewerkstelligen, waardoor het Aardse Paradijs als het ware wordt uitgerold. Ons Aller Mahābhārata is een hulpmiddel hiertoe. Niemand hoeft daarom bang te zijn van ons Aller Mahābhārata!

Daarom sluit ik af met: “Hartelijk Welkom in ons Aller Mahābhārata!”

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Kris, uw Aller dienaar

From: Aad
Sent: Saturday, July 23, 2016 1:05 PM
To: Krishnananda ; <a title="bubbutje ; 'j.p.van.den.berg' ; <a title="peetslevensdoel ; aad ; Bart
Subject: zijn de MBh auto`s niet onrechtmatig opgespoord

hai krishna

is dit niet een ingang voor de MBh kentekens.

Advertenties

Wilt u reageren? Schrijf dan alstublieft een reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: