Archief | mei, 2016

Seat of and the division of powers within the Government of Mahābhārata (Seat: MBh-14711 EuroStaete) 11 mei 2016

16 Mei

Vrede zij met u Allen!

Gisteren, 15 mei 2016, toen wij de Verschijningsdag van Jezus de Messias vierden (15 mei van het jaar 7 voor Chr. om 15:15 uur, dus niet midden in de winternacht van 24 december), is de bijgaande taakverdeling binnen de regering van Mahābhārata, Vaikuṇṭhaloka, een feit geworden.

Onze Community of Peace heeft onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, op 15 mei 2014 uitgeroepen bij de Verenigde Naties te New York en wel met name op grond van artikel 20 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en voor Europa ook op grond van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en op grond van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, die alle soortgelijke bepalingen bevatten. Daarom hebben de Verenigde Naties ons Mahābhārata stilzwijgend erkend op grond van hun Eigen Universele Verklaring voornoemd. Ons Mahābhārata is eveneens stilzwijgend erkend door wat wel wordt genoemd: “de Koning van het Koninkrijk der Nederlanden”, en zijn regering, waarvan afschrift is gezonden aan de Staten-Generaal en aan de sub-Court van de Supreme Court of Justness of Mahābhārata, Vaikuṇṭhaloka: de Hoge Raad der Nederlanden. Er zijn dan ook tot heden geen (rechterlijke) bezwaren tegen ingekomen. Daarom is ons Aller Mahābhārata strikt legaal en functioneert zij ten volle.

Ons Aller Mahābhārata is ge-Aard in het Spirituele District EuroStaete en daarom heeft onze regering haar zetel in MBh-14711 EuroStaete, Mahābhārata, Vaikuṇṭhaloka. Aldaar is dan ook ons document opgemaakt en ondertekend. Omdat ons Mahābhārata een ver-Enigde Wereldwijde Natie is en ik als minister van ASHA in de gemeente Brielle, begrepen in het Spirituele District Holland, woonachtig ben, is ons correspondentie-adres: Mahābhārata, Spiritual District of Holland, Postbus 47, 3230 AA Brielle. Deze adressering is afgesproken met PostNL.

Omdat onze Community of Peace het uitroepen van onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, voor eenieder had bekend gemaakt bij het Presscenter, zijn wij voornemens ook onze taakverdeling voor eenieder bekend te maken bij het Presscenter, zodat iedereen ervan op de hoogte kan zijn. Ook zal zo snel mogelijk de website van Community of Peace hierop worden aangepast. Voor wie onze website nu al Wil bezoeken, geef ik hieronder de betreffende links vooruitlopend op de algehele herziening daarvan al vast door.

Ons Mahābhārata:

 • heeft

  een regering – deze pagina zal worden gewijzigd;

 • heeft

  een Grondwet;

 • heeft een Juistheidssysteem in Liefde;
 • reikt diploma’s uit om motorrijtuigen te mogen besturen en de daaraan gekoppelde identificatiedocumenten;
 • heeft een Eigen verzekeringssysteem: het Community Shared Risks Management dat is ondergebracht bij Cartabana te MBh-14711 EuroStaete, Mahābhārata, Vaikuṇṭhaloka – ook deze pagina zal worden gewijzigd;
 • heeft een Eigen Opleidingsinstituut: onze World University of Peace;
 • kent instructies om te worden toegelaten in onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, en ook deze pagina zal grondige wijziging ondervinden.

Afschrift hiervan is tevens gezonden aan mijn Preek van de Week Blogsite bij WordPress.com.

In Licht en Liefde met Allen verbonden,

met vriendelijke groeten en hoogachting,

Krishnānanda, minister van ASHA, uw Aller dienaar

16-05-2016 00;03;09.pdf

Advertenties