verschijningsdag van Jezus Messias

15 Mei

Vrede zij met U!

Dit is de begroeting van Jezus Messias toen hij zo’n 2.000 jaren geleden op aarde was. Jezus Messias is verschenen op 15 mei van het jaar zeven vóór de gewone tijdrekening. 15 = 6, zo boven, zo beneden: Liefde. 15 Bestaat in een 1: alles is Eén, God de Vader, en een 5: de Nieuwe Mens die Jezus Messias ons heeft voorgeleefd. Mei is de Vijfde Maand, herhaling van 5: uitdrukking van de Nieuwe Mens. Dit is daarom uiterst belangrijk: dat wij de Nieuwe Mens vorm geven. Een Mens is geen aan enige staat gebonden juridische entiteit in de vorm van een Natuurlijk Persoon; een Mens hoort soeverein en Vrij te zijn zoals God dit heeft bedoeld in met name het Bijbelboek Genesis, de hoofdstukken 1 en 2. Andere zaken als: onderdanig zijn aan het een of andere gezag berust op hersenspoeling.

Mens durf te Leven!

Onze Moeder-Vadergod: Radha-Krishna, heeft ons geschapen naar hun beeld en gelijkenis: vrouw en man schiepen zij ons. Zij hebben ons alle gereedschappen gegeven, welke gereedschappen wij nodig hebben en kunnen gebruiken om ook in deze materiële wereld gelukkig te zijn, want deze materiële wereld vormt slechts een kwart gedeelte van de Absolute Wereld, het geestelijke domein van onze Moeder-Vadergod: Radha-Krishna, en maakt daar dan ook deel van uit. Daarom zijn óók in deze materiële wereld alle energieën van Krishna aanwezig en kunnen zij vrijelijk door de mensheid, en zeker door de Nieuwe Mens die soeverein en Vrij is, worden gebruikt. Het is daarvoor in dit hele materiële universum aanwezig; dit hele universum is er van doordrongen. Daarom, mensen: sluit u aan op deze energieën, en laat u niet weerhouden door de een of andere som geld die ergens voor nodig zou zijn, want ook dát is indoctrinatie. Heeft niet Jezus Messias, wiens verschijningsdag wij vandaag vieren, zelf de tempel te Jeruzalem (Stad van Vrede?) schoongeveegd van de geldwisselaars? Onze aarde is ernstig verontreinigd en vergiftigd in verschillende vormen. En onze “Politiek” die ik met deze mail ook weer aanschrijf, klaagt steen en been over de rap stijgende zorgkosten die de pan rap te boven gaan.
Al tientallen keren heb ik haar erop gewezen dat die zorgkosten in een rap tempo omlaag kunnen als wij eerst beginnen met het stoppen met het vergiftigen van onszelf, onze lucht, onze aarde, ons water en ons milieu. Als we daarna ook zoveel mogelijk de aarde schoonmaken van alle vergiften en verontreiniging en de ether schoonmaken door gedachten van Liefde uit te zenden, dan zijn we al een aardig eind op Weg. Daarom heeft Jezus Messias zijn Leer ook genoemd: de Weg van de Liefde.
Houdt u daarom niet langer vast aan de indoctrinatie dat u het alleen toch niet kunt bewerkstelligen, want eenieder die zich aansluit op de energieën waarvan dit universum is doordrongen, die vermag alles te doen en te bewerkstelligen wat hij maar Wil; die vermag alles te bezitten wat hij maar Wil. Dit is tevens ook de valstrik, want het gaat erom Zelf- = God of Krishna = Christus-bewust te zijn, en niet om wat voor materie dan ook te verzamelen, want dat maakt u steeds gehechter aan die materie en zodoende worden veel zielen op deze aarde gerecycled. Het is de bedoeling dat u Liefde gaat Leven door alles en iedereen om u heen Lief te hebben. Dat houdt al in dat u de aarde, de lucht, het water en ook het vuur (van de zon) niet vergiftigt of vervuilt, want zo maakt u van het Aardse Paradijs, hetgeen God’s bedoeling voor de aarde nog steeds is, een bron van wanhoop. Kijk maar om u heen!

Namens Jezus Messias mag ik daarom, op zijn verschijningsdag, aankondigen dat het Aardse Paradijs zal worden verwezenlijkt, al in de nabije toekomst. We zijn al ver gevorderd op de tijdlijn van Matteüs 24, van het Bijbelboek Daniël en van het Bijbelboek Openbaring, waarvan ik een studie heb gemaakt. Reeds op 14 februari 1997 zijn we met onze aarde het Aquarius TIjdperk ingegaan. Dit is het tijdperk van Vrede, Liefde, Harmonie! onder alle mensen, dieren, planten en mineralen. De tegenbeweging die we op dit moment wellicht nog voelen, wordt veroorzaakt door wezens die zich soms: de Elite, soms de Alignement en soms de Nieuwe Wereld Orde noemen. Deze wezens proberen op achterbakse wijze, bij voorbeeld in de een of andere Bilderbergconferentie, die strikt geheim is, alles te handhaven zoals het is door zoveel mogelijk controle over alles en iedereen te hebben of te verkrijgen. Zij hebben duidelijk geen kennis van de materie, want in de materie blijft niets hetzelfde en verandert alles altijd. Wat u niet mag, mogen zij wel! Zij kunnen ongehinderd van het ene einde naar het andere einde van de aardbol reizen als dat nodig is; u wordt allerlei onnodige regels opgelegd om hetzelfde te kunnen doen. Ze proberen u in een vakje te stoppen; hoewel “De Politiek” zegt: “We moeten de mensen geen etiketten opplakken”, plakken ze u een etiket op om op de juiste wijze te kunnen waken over uw veiligheid = om u op de juiste wijze onder controle te kunnen houden. Mensen, wordt wakker!

Mens durf te Leven!

God heeft ons geschapen met de gereedschappen om ook in deze materiële wereld gelukkig te kunnen zijn, en binnenkort is het ook weer zo, aldus blijkt uit de Bijbel. Want het is de bedoeling dat het overkoepelende tijdperk van de Kali-yuga 432.000 jaren duurt, waarvan er nog geen 6.000 jaren zijn verstreken. Omdat het nu al zo’n enorme chaos is op aarde dat het erop lijkt dat we reeds bijna aan het einde van dit overkoepelende tijdperk zijn gekomen, is het nodig om in deze periode van Aquarius een periode van Vrede, Liefde, Harmonie!, het Aardse Paradijs te creëren. In onze Community of Peace treffen wij de voorbereidingen hiervoor. Omdat de mens van het begin af aan Lief wil hebben en Lief wil worden gehad, maar vanaf het begin der tijden alles wat in zijn vermogen ligt in het werk heeft gesteld om juist dát onmogelijk te maken. Want al in Genesis, hoofdstuk 3, is de mens het spoor kwijtgeraakt en leeft zij in onwetendheid van de door God ingestelde Natuurwetten die universeel zijn en daarom voor iedereen gelden. Daarom zijn er ook zoveel wetten op het land nodig: wie niet weet van de Universele Natuurwetten, moet eigen wetjes maken om de boel draaiend te houden.
De Nieuwe Mens in het Aardse Paradijs heeft deze vele wetten op het land niet meer nodig omdat hij zich de Universele Natuurwetten die in dit hele universum gelden, realiseert. Jezus Messias was het, die ons deze Kosmische Natuurwetten heeft voorgeleefd, en ook nu zijn er mensen die zich verbonden weten met deze Natuurwetten en ze voorleven.
Niet voor niets heeft Jezus in zijn Bergrede, gepubliceerd door Matteüs, gezegd: “Behandel anderen zoals je zelf door die anderen wilt worden behandeld. Hierin ligt de hele Wet, en de Profeten.” Dit is de Weg van de Liefde die Jezus en met en nà hem zijn Vrouwe, Maria Magdalena, hebben gepredikt. Ook Moeder Maria heeft met deze prediking meegedaan. Zowel Jezus, zijn Vrouwe, Maria Magdalena, en zijn Moeder Maria waren leiders der Nazareners. Het mag van de Kerk niet worden gezegd en geschreven en daarom maak ik het vandaag op de verschijningsdag van Jezus Messias maar bekend: de beide vrouwen droegen de rode sluier van hun leiderschap. Maria Magdalena was niet voor niets de Wachttoren over de Kudde als bedoeld in Micha 4: 8. Jezus Messias heeft tijdens zijn gevangenschap vlak voor zijn kruisiging aan zijn Vrouwe voorzegd dat de grootste koning nog moet komen uit haar jongste zoon: Yeshua = Jezus-David. Het lijdt geen twijfel dat deze grootste koning de koning is, welke koning over het Aardse Paradijs zal regeren overeenkomstig de door God ingestelde Kosmische wetten die in dit hele universum gelden.

Amen!

Met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnananda, uw aller dienaar

Advertenties

Wilt u reageren? Schrijf dan alstublieft een reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: