Haagse perikelen

17 Sep

Deze Preek van de Week heb ik per e-mail gezonden aan de fracties en voorzitters van de Oude Tweede Kamer.

Vrede zij met u!

In de eerste plaats feliciteren wij alle winnaars en gelijkblijvers in de laatstgehouden verkiezing. Maar wij haasten ons direct erbij te schrijven dat Nederland de verkiezing heeft verloren omdat niemand van u zoals dat zo mooi heet: over de schaduw van zijn of haar partij kon heenspringen. Wederom: het is zoals het is!

1. De aarde is ook van onze Community of Peace volgens de huidige campagne van Greenpeace, en wij vrezen dat schone lucht weer laaggeplaatst op de agenda zal komen te staan, als de Engel van de Lucht er überhaupt op wordt geplaatst. U hebt met levens gespeeld en u speelt nog steeds met levens. Wij zijn daarom niet zo bang voor de vergrijzing! Zullen er veel mensen zijn die de 67-jarige leeftijd nog zullen halen? Veel mensen sterven al op jonge leeftijd aan de een of andere ziekte als gevolg van vergiftigde lucht.
Maar er is hoop: de fractie van de Christen-Unie, die gelijk is gebleven, heeft onze e-mail over MCS naar waarde geschat, en heeft de nieuwsbrief van de MCS-Zelfhulpgroep opgevraagd. Dat is een voorzichtig begin! Weet en begrijp dat MCS hier te lande nog steeds niet wordt gediagnosticeerd! En daarom zitten veel artsen met onverklaarbare klachten bij patiënten die naar ik persoonlijk weet voornamelijk op MCS zijn terug te voeren. Dat weet ik omdat ik deze ziekte al ruim 14 jaren bewust onderga (vanaf maart 1998).

2. Er is nog iets dat wij niet begrijpen en dat niet door de verkiezingen wordt opgelost. Er zijn in uw midden regelmatig twee heren die een vorm van het woord democratie in hun partijnaam hebben staan, en dat zijn de heer Pechtold van voluit: Democraten 66, en de heer Rutte van de voluit: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Democratie betekent dat alles wat je doet zichtbaar en controleerbaar is. Wat deden deze heren in afwijking van hun partijnamen en wellicht ook statuten en / of reglementen van hun respectieve partijen? Zij bezochten de Bilderbergconferentie die ik zie als de denktank van de Elite / Alignement / Nieuwe WereldOrde of hoe u ze ook verder wilt noemen. Wat deden ze daar? Vragen uit de Tweede Kamer schoten te kort. Want de heren mochten niets verklappen! Daarom stel ik de beide heren nu – voor het aangezicht van alle fracties en daarmee oud-leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer die een afschrift van deze mail ontvangt:

Heren Alexander Pechtold en Mark Rutte,
Waarom hebt u – wellicht ook in strijd met uw beider partijstatuten en / of -reglementen – ondemocratisch gehandeld door als lid van de Tweede Kamer dat door het Nederlandse volk is gekozen, dan wel als Minister-President, een functie die vertrouwelijke informatie in zich herbergt, in een niet-democratisch gekozen instelling als de Bilderbergconferentie aan de gesprekken deelgenomen, terwijl u wist dat u er niets van naar buiten mocht brengen? Hierdoor is uw handelswijze voor de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging oncontroleerbaar en onnavolgbaar geworden. Dit had u als democraten nooit en te nimmer mogen doen.
Graag willen wij dat deze vraag die wèl kan en moet worden beantwoord óók in uw Kamer wordt gesteld in een openbaar debat en wij willen graag een liefst Kamerbreed antwoord op onze vraag horen en ontvangen. Dit is broodnodig omdat wij van Community of Peace Nederland op dit moment geen enkel vertrouwen meer hebben in de beide heren, die zich wat ons betreft dus moeten verantwoorden voor den volke!

Ons wantrouwen wordt voorts nog vergroot door de volgende feiten:

  • De Elite  doet er alles aan om landen, steden en volken in de schulden te krijgen (dringen) – kijk naar Ierland, Griekenland, Spanje, een land dat voorheen een solidere begroting kende dan Nederland!, Italië, Verenigde Staten van Amerika, Groot-Brittannië, IJsland, enz. – en als de schulden groot genoeg worden bevonden, zegt ze: “En nu moeten jullie maar eens naar ons luisteren en doen wat wij willen!” Het beest van de Wereldregering zal alsdan zijn kop opsteken. Is het daarom de bedoeling dat Nederland in een chaos zal gaan verkeren gelet op de verkiezingsuitslag?
  • In het interview wordt verteld dat als het zover is, papier geld niets meer waard is; men doet er goed aan papier in te wisselen voor goud en zilver: de goudprijs stijgt al! Wil de Elite ons financieel-economische systeem tot stilstand brengen hetgeen de chaos slechts verergert? (Zie het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 18.)
  • In het tweede deel van het interview wordt mensen aangeraden om zo snel mogelijk van hun papiergeld af te komen, omdat de plannen van de Elite zijn vertraagd! Er wordt gewezen op de houding van Rusland, China, welke beide landen ook vertegenwoordigers hadden op de Bilderbergconferentie, op de strijd in Syrië, en op de toekomstige strijd in Saoedi-Arabië. Ook worden we aangeraden op de houding van de “Moslim-Brotherhood” te letten. Rusland heb ik persoonlijk op grond van het Bijbelboek Openbaring dat ik momenteel in een grondige studie heb reeds geïdentificeerd als één van de beesten (hoofdstuk 17: past precies!). China is wereldwijd actief en juint zijn volk al aardig op tegen Japan. Volgens het interview zijn Rusland en de Verenigde Staten van Amerika al in onderhandeling voor de na-Assaatse periode. We zien de radicale Moslims al tijden bezig als er ook maar één aanleidin(g / kje) wordt gegeven.
  • Wij verwijzen voorts naar hetgeen Krishnananda eerder heeft geschreven (al dan niet in een Preek van de Week, zie hieronder) over de financiële wereld van Goldman Sachs, de Wereldbank / Internationaal Monetair Fonds met onder meer de bankencrisis van 2008 – de monumenten van de stad Washington (DC) stonden in dat jaar op één lijn met de sterren boven deze monumenten waarop ze in de 18e eeuw reeds in voorbereiding op deze match waren gebouwd: zo boven, zo beneden! – tot gevolg. Wat die monumenten betreft: de Elite of Alignement heeft destijds George Washington willen kronen tot Koning van de Verenigde Staten van Amerika, hetgeen hij dus heeft geweigerd! Want de Verenigde Staten zijn een republiek. Wat de Elite of Alignement betreft, zou het hier (gedeeltelijk) kunnen gaan om buitenaardse wezens die langzamer in jaren vorderen dan wij, mensen! Dat is wel zo logisch omdat dit overeenstemt met onder meer de Bijbelboeken Genesis, Psalmen, Ezechiël en Openbaring, en met de Vedische geschriften die bijna 6.000 jaren geleden door Vyasa zijn geschreven. Verder stemt dat overeen met geschriften van recente geleerden als Zecharia Sitchin en Alan F. Alfond.
  • Wij verwijzen verder naar hetgeen Krishnananda heeft geschreven over de HAARP-machines die de atmosfeer om de aarde kunnen beïnvloeden en die kunnen worden afgestemd op de frequentie van hersengolven van mensen met de grondgebieden waarop deze machines zijn toegelaten, te weten: er zijn vijf HAARP-machines: één in Alaska; één in Noorwegen (Tromso); Twee in het Zuidpoolgebied van Rusland en van China; en één in het Caribisch gebied van de Verenigde Staten van Amerika. Mooi verdeeld toch? Twee in het Noordpool gebied; twee in het Zuidpool gebied en één ongeveer in het midden. Aldus is werelwijd effect gegarandeerd.
  • Tenslotte verwijzen wij nog naar wat er is geschreven over de strijd van met name de opvolgers van Joannes de Doper (fanatieke gelovigen die zich onder andere onder de Islam, onder de joden en onder de christenen bevinden) tegen de (ware) opvolgers van Jezus. Wij wijzen er hierbij nog met nadruk op dat wij niets tegen normaal gelovige islamieten (islam betekent overgave!), joden en christenen hebben. Maar er zijn groepen onder deze gelovigen die hun “godsdienst” gebruiken als, inderdaad heer Wilders: ideologie! Daardoor worden ze fanatiek. En daarom stel ik persoonlijk keihard: houd de afstand tussen kerk / moskee / tempel en staat zeer groot, want niet al deze instellingen die door mensen zijn gesticht, worden geleid door de Hand van God, maar religie en staat kunnen nooit en te nimmer worden gescheiden van elkaar omdat alles Eén is. Religie betekent immers: God kennen en van hem houden. Religie is door God zelf gegeven in een Geestelijke Erfopvolging, waarvan er op deze aarde slechts vier zijn. Niet voor niets heb ik ons Kerkgenootschap “Vrede Zij Met u!” aan het einde van de overgangsperiode van Vissen naar Aquarius op 16 mei 2010 ontbonden: één dag na de geboortedag van Onze Heer Jezus (de) Christus die wij vieren op 15 mei (oorspronkelijk in het jaar zeven vóór Christus om 15:15 uur).

3. Wij verzoeken de Nieuwe Tweede Kamer zich in de toekomst meer sterk te maken voor Welzijn. Want Welzijn biedt onze bevolking ware welvaart. Welvaart zonder Welzijn is niets, maar Welzijn voor alle burgers is Alles!

U hebt uw werk met name ten aanzien van de heren Pechtold en Rutte onderschat, zéker omdat wij u vele malen en met regelmaat vanaf eind 2007 hebben gewaarschuwd voor de dingen die nu na de verkiezing van de Nieuwe Tweede Kamer onderhand staan te gebeuren maar niet hoefden te gebeuren. U hebt niet over de scheiding van uw partijen heen kunnen of willen kijken om gezamenlijk als Tweede Kamer het dreigende gevaar te keren. U hebt de mammon van ons financieel-economische systeem gediend in plaats van God en nu staat dit systeem op instorten. U hebt als Tweede Kamer geen mededogen getoond met de Grieken en de Spanjaarden die uit hun huis worden gezet. U hebt de scheiding tussen rijk en arm ook in ons Nederland weer groter gemaakt. En zo kan ik nog wel even doorgaan! U hebt de Elite door uw vele verschillen in uw dualistische verscheurende systeem werkelijke Macht gegeven! Daarom zijn nu onderhand miljoenen Nederlanders in levensgevaar gebracht (zie hiervoor ook de Bijbelboeken Daniël en Openbaring).

Om deze redenen zullen wij deze e-mail als mijn nieuwe Preek van de Week openbaar maken, zodat de Nieuwe Tweede Kamer en andere geïnteresseerden kunnen lezen wat er in de wereld en in de Nederlandse politiek speelt: wat ons betreft is dit niet meer vrijblijvend. De kiezers hebben gesproken; de leden van de Oude Tweede Kamer zullen wat ons betreft vóór ontbinding eerst verantwoording moeten afleggen, om te beginnen met een openbaar debat om deze e-mail te kunnen beantwoorden. Aldus kunnen de leden van de Nieuwe Tweede Kamer met een schone lei beginnen.

Met vriendelijke groeten en hoogachting,
Namens Community of Peace Nederland,
Krishnananda, uw dienaar! (Zie deze mail ook alstublieft als een dienst aan u en behandel hem als zodanig, want dan gaat het alsnog goed! – Maar wederom: Uw Wil geschiede!)

Advertenties

Wilt u reageren? Schrijf dan alstublieft een reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: