Een afzonderlijk Mens MAAKT het verschil, vervolg: gevaren voor de wereld

4 Jul

Omdat het moeilijk is de mogelijke gevaren voor de wereld te bewijzen, uit ik u mijn gevoelens ditmaal via deze Preek van de Week.
In de eerste plaats: mocht er inderdaad iets gebeuren, dan hèb ik gereageerd en u van de nodige informatie voorzien;
in de tweede plaats: doe ik dit niet en er mocht wat gebeuren, dan zit ik met het zelfverwijt: had ik toen maar gerapporteerd wat ik wist.

Laat me u daarom eerst vertellen wat ik weet: boven redelijke twijfel heeft Alan Alfond bewezen dat er wezens van andere planeten, “goden”, op deze aarde zijn (geweest – ik kan niet hard maken dat ze [allen] weg zijn). Daarnaast staat de Vedische literatuur van Vyasadeva (bijna 6.000 jaren geleden) en de Bijbel, met name de Psalmen, de Boeken Ezechiël en Openbaring er vol van. Mozes spreekt erover in Genesis en ook in Exodus (Ishkur stelde zich voor als Jahweh!). Die wezens uit het universum hebben we “goden” genoemd omdat zij meer konden dan wij! Zij waren technisch en mechanisch superieur aan ons, primitieve aardse mensen. Zij waren in staat de (aanvankelijk twee) Pyramides van Giza te bouwen, welke Pyramides samen met de twee bergtoppen van de Sinaï de aanvliegroute vormden van de vimana’s (vliegtoestellen) na de grote watervloed van bijna 13.000 jaren geleden. Saillant detail is, dat de Sfinx met zijn “godenhoofd” (Enki) naar de luchthaven in de Sinaïwoestijn wees.
Er waren wezens op aarde die de mensheid en daardoor de aarde wilden ontwikkelen, en er waren wezens op aarde die het minder goed met onze planeet voorhadden. Die laatste groep heeft kennelijk onze hersenen gespoeld door indoctrinatie. Want hun wedijver is over gegaan op ons mensen! Hun systemen leren we vandaag de dag op onze scholen! En hun oorlogen worden vandaag de dag door ons gevoerd met de door ons verworven kennis van de middelen en methoden! Daarom moeten we nu in deze economie concurreren, dus strijden om te overleven, zo nodig ten koste van anderen. Daarom zijn vredesoperaties nodig die worden gesaboteerd door zogenaamd terreur. Daarom noem ik dit een economie van angst en strijd die op een wankele financiële basis is gefundeerd. Dat konden we afgelopen maandagavond weer zien in de herhaling van de reportage van VPRO’s Tegenlicht over Goldman Sachs.

Goldman Sachs opereert slim en medogenloos. Deze bank zoog Griekenland, de verzekeringsmaatschappij AIG leeg en het zuigt alles en iedereen die zich al dan niet bewust daartoe aanbiedt leeg. Pas daarom op in het financiële verkeer en wees zeer voorzichtig. Een deelnemer aan de reportage vergeleek dit instituut met een inktvis die de aarde omklemt en leegzuigt. Goldman Sachs is niet de Wereldregering (van de Nieuwe WereldOrde), maar zuigt het geld uit de economie. En de andere geldzuiger is de Wereldbank / IMF met zijn noodfonds. De premier van Italië en het hoofd van de Europese Centrale Bank zijn geliëerd aan Goldman Sachs. Dus: geef de Europese Centrale Bank meer gezag en Goldman Sachs zuigt het op. Dat is gelijk al het eerste gevaar! Dit kunt u overigens ook in de Bijbel, het Boek Openbaring nalezen! Deze profetie gaat zich thans vervullen – althans als de aarde en haar bewoners zich niet snel ontwikkelen!
Want in tegenstelling tot wat ik wel eens van de kansel hoor, is het zó, dat apocalyptische profetieën juist niet tot vervulling hoeven te komen: alles hangt af van de keuzes die mensen maken, want God grijpt niet in in de keuzes die mensen maken. De apocalyptische profetieën vormen in feite de achterkant, de schaduwkant, van de medaille van het Plan van God. Het Plan van God is:  ONTWIKKELING!!!  Niets minder, meer of anders! Als de mens zich niet wenst te ontwikkelen, als de mens niet de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de evolutie van de aarde, eerst dan vinden de apocalyptische profetieën plaats. De vervulling van dergelijke profetieën is altijd gebaseerd op keuze. Wie daarom voor ontwikkeling kiest, hoeft dus nooit en te nimmer bang te zijn voor de vervulling van apocalyptische profetieën. Er is altijd keuze, en God zal ons nooit zijn grootste geschenk aan ons, mensen: de Eigen Vrije Wil om te kiezen, ontnemen.

We spreken tegenwoordig over bevriende naties en over de as van het kwaad (Bush). Maar is dit zo? Is dit de werkelijkheid? Kent u het verhaal van National Geographic Channel over het maken van een medicijn om de hersenen van de mens te kunnen beïnvloeden? De betreffende man die loslippig was, noem hem een klokkenluider, “viel” uit het raam! Daarna bleef het stil. Inmiddels wordt er op internet alom gewaarschuwd, onder meer door Jesse Ventura (zie zijn filmpjes op You-tube.com), oud Gouverneur en oud Navy-seal zoals ze dat in de VS noemen, voor de HAARP-machines. Deze machines (zie hiervoor ook You-tube.com met als trefwoord HAARP) zijn ontwikkeld om de atmosfeer om de aarde te beïnvloeden. Hierdoor kunnen weer en klimaat veranderen. Aardbevingen, tsunami’s, cyclonen, typhonen e.d. kunnen met deze machines tegenwoordig overal ter aarde worden opgeroepen. Ook kunnen met deze machines perioden van droogte en hoosbuien worden ontketend. Niemand is meer veilig; niets is meer zoals het was. Ook zijn deze machines ontwikkeld om de hersenen van mensen te beïnvloeden: ze zijn afgestemd op de hersengolven van mensen! De Verenigde Staten van Amerika heeft er twee: één in Alaska en één in het Caribisch gebied; Noorwegen heeft er één in Tromso (dus twee op het noordelijk halfrond); Rusland heeft er één; en China heeft er ook één (deze bevinden zich volgens mijn vriendin Selma op het Zuidelijk halfrond, op Antarctica). Er zijn er dus twee in de Poolgebieden op het Noordelijk halfrond; één in het midden (Caribisch gebied) en twee in de Poolgebieden op het Zuidelijk halfrond. Een prachtige situatie om het weer en klimaat, maar ook de mensen op deze planeet te kunnen beïnvloeden. Als u dit weet, weet u dan nog wie vriend of vijand is?

Deze twee bovenstaande bedreigingen kunt u nog wel verifiëren! Ze zijn wat mij betreft reëel. Maar er zijn ook bedreigingen die niet zo makkelijk zijn na te gaan:
er speelt namelijk ook nog iets in de diverse religies: met name in de christenheid en in de islam. Dan gaat het over de strikte opvolgers van Joannes de Doper, de fanatici. Deze strikte opvolgers van Joannes de Doper vereren hem als de messias in plaats van Jezus! Zij minachten Jezus en zijn (ware) navolgers ook. Leonardo da Vinci behoorde tot hen. Zij werken meestal ondergronds en af en toe gebeurt er iets; er is nauwelijks vat op te krijgen. Weet en begrijp in dit verband, dat de islam de beenderen van Joannes de Doper die zij als een groter profeet vereert dan Jezus heeft bijgezet in een moskee! Omdat deze mensen meestal ondergronds werken, zijn zij overal en nergens.

We zien nu de volgende bedreigende omstandigheden: we weten niet meer wie onze vriend of vijand is; religies worden gebruikt voor doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk niet waren gegeven. Ik heb het eens nagegaan op internet: je kunt dominee worden op een universiteit waarvan de studie wordt gereguleerd door de Protestantse kerk (alleen de naam al!), met als nevenvakken onder andere islam. Religie is dus uit elkaar getrokken! Maar ik zou wel eens een Katholieke, dus een algemene universiteit willen zien, alwaar men kan studeren voor èn dominee, èn pastoor, èn rabbijn, èn imam, èn pandit, èn lama, èn wetenschapper! Want van de wetenschap is óók een religie gemaakt! Een religie met vele dogma’s, die zich van dezelfde praktijken bedient als die waaraan religie zich vandaag de dag schuldig maakt. Daarom zou ik graag een universiteit zien waar men kan worden opgeleid tot Universeel Predikant! Die is er niet, op onze World University of Peace na, en dat zegt veel! Onze hersenen worden alom gespoeld door indoctrinatie vanuit vele richtingen en daardoor raken we de weg kwijt en voelen we ons niet meer veilig. De werkelijkheid is dat gevaar dreigt vanuit álle naties (vriend èn vijand) en vanuit álle godsdiensten, inclusief de wetenschap! Niet alleen vanuit de islam, heer Wilders!

Welke gevaren voorzie ik nog meer?
Ik heb veel gelezen: fictie en non-fictie! Ik heb alle informatie bijeengehaald en daaruit is het volgende plaatje ontstaan.
Nog deze maand beginnen de Olympische spelen in Londen. Dat is niet toevallig. De verheven planeet Venus heeft haar overgang op zes juni jl gemaakt. Er kwamen daarbij goede krachten voor de aarde vrij, maar was tevens het sein voor de Anderen dat zij niet veel tijd meer hebben. Zij moeten zich dus haasten in hun razernij!
In een journaal op tv is ooit het beeld vertoond dat “geleerden” een variant van de Vogelgriepvirus hebben ontwikkeld welke variant zowel kan worden overgedragen door vogels, als door mensen. Deze variant is ook gevaarlijk voor vogels èn voor mensen! Dat potje waarin dit virus zit zou keurig netjes zijn opgeborgen achter een glazen vitrine. Maar wie zegt ons dat dit nog steeds het geval is tijdens de Olympische Spelen! Atleten over de hele wereld komen samen in Londen om samen te sporten. Wat is een mooier moment om deze vogelgriepvirusvariant in de lucht los te laten tijdens deze Olympische Spelen. Vele atleten uit vele landen ademen de virus diep in; we wachten de incubatietijd af, en de ziekte is over de hele wereld verspreid! Heel makkelijk, zonder veel moeite, en anoniem!

Een tweede gevaar, en wel dichter bij ons bed, bijna in de achtertuin van Brielle, is het volgende!
Wellicht hebt u erover gelezen in de media. Dicht bij ons staan opslagtanks, die niet meer in goede staat van onderhoud verkeren. Ook in deze situatie heeft iemand de klok geluid! Men durft er niet meer te werken uit angst voor de veiligheid van de eigen persoon. Ook hier vermoed ik opzet, net als met de HAARP-machines en het gevaar van Vogelgriep, omdat dit allemaal middelen zijn om de overbevolking van onze planeet radicaal te verminderen! Ik heb namelijk vernomen dat het de bedoeling is de wereldbevolking terug te brengen van thans zeven miljard naar slechts vijfhonderd miljoen “uitverkorenen”. Hieraan is men kennelijk al bezig vanaf 9/11, 11 september 2001! Als er niets gebeurt, worden die tanks niet opgeknapt en staat ons een gigantische ontploffing te wachten! Een kennis van mij heeft er al over gedroomd!

Tenslotte is er nog een gevaar in de lucht die wij mogen inademen: die wordt steeds vuiler, of mag ik zeggen: vergiftigder? Toen ik in het jaar 2006 verhuisde van Zutphen naar Zwartewaal (vanwege de lucht!!!), bleef mijn toestand drie jaren lang stabiel: hij ging niet vooruit, maar zeker ook niet achteruit! In de winter van 2009 kreeg ik plotseling weer klachten: ik kreeg droge ogen en dichtknijpneigingen van mijn oogleden die steeds erger worden, maar wèl afhankelijk zijn van de luchtkwaliteit. U kunt de vuiligheid, het vergif ook in de lucht zien, maar ik hoor er weinig mensen (op mij na) over klagen. Daarnaast constateerde mijn arts een tekort aan vitamine B12. Dit tekort werd veroorzaakt door te weinig maagzuur waardoor de vitamine B12 niet kon worden opgenomen. Dit probleem is inmiddels verholpen. Ik heb sinds half 2011 staar in mijn rechter oog gekregen. Een vergiftigde lucht zorgt voor klachten van het lichaam. Omdat in vergiftigde lucht een tekort aan zuurstof is, kunnen er uiteenlopende klachten en ook ziekten ontstaan, mede als gevolg van (te) weinig zuurstof in de hersenen, zoals bij voorbeeld: astma, kanker, Alzheimer, geheugenproblemen, verstoring van het bewegingsapparaat, kindsheid, e.d. Bij mijzelf is door een dokter in Engeland MCS geconstateerd! Ik heb last van diverse chemische luchtjes: Meervoudige Chemische Overgevoeligheid. Ik ben weliswaar opgenomen in de WAO (80 tot 100 % arbeidsongeschikt volgens de oude regeling), maar niet op grond van mijn MCS-verschijnselen! Ik zit in de WAO vanwege een rapport van een psychiater!
Met de luchtkwaliteit ben ik al bezig vanaf 1999, toen ons in 2010 ontbonden Kerkgenootschap “Vrede Zij Met U!” meedeed met de inspraakregeling van de Vijfde nota inzake de ruimtelijke ordening van het Rijk.

Valt het u op dat de zon wéér verzengend schijnt? Dat er dus weer een gat in de ozonlaag moet zijn, waarop wij niet worden gewezen?
Valt het u op dat we diverse weersomstandigheden hebben in zowel lente, als zomer, als herfst, als winter? Dat we in elk van deze seizoenen het weer hebben van alle vier seizoenen?

Het gaat niet goed met de mensheid op deze planeet, en dus ook met onze planeet zelf. Zij is in een zeer grote onbalans en zorgt er momenteel ook voor dat het hele universum daarom in onbalans verkeert. Als wij niet onze verantwoordelijkheid nemen voor de versnelling van onze evolutie en daarmee de evolutie van de planeet, zullen we worden getroffen door de dingen die we zelf hebben veroorzaakt: de totale vervulling van de apocalyptische profetieën, waaronder de val van ons financiële stelsel met onze economie van angst en strijd en de derde wereldoorlog als vermeld in het Boek Daniël en het Boek Openbaring. Deze oorlog zal geen winnaar, noch verliezer kennen, want hij is er om de Krachten met elkaar in balans te brengen, zodat ze met elkaar in harmonie zullen zijn. Dus wat er ook gebeurt, en waarvoor de mens ook kiest, uiteindelijk zal de aarde evolueren naar de haar toekomende plaats in het universum, namelijk het paradijs! Een minder waar stukje in de Bijbel was: de verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs. Het is juist de bedoeling dat wij samen van de aarde weer een paradijs maken!

Daarom heb ik al aan de fracties van de Tweede Kamer en hun voorzitters en aan de Eerste Kamer geschreven dat het nu hoog tijd is voor integratie en werkelijke samenwerking. Want de “Onderwereld” heeft zich goed georganiseerd. Zó goed dat wij het niet kunnen waarnemen! Ondanks de gevaren die ik hen steeds voor ogen heb gehouden, luisteren ze weer niet en nemen ze niet hun verantwoordelijkheid voor evolutie. De politieke partijen zèlf staan integratie en samenwerking in de weg met hun verschillende programma’s. (Dat geldt overigens ook voor de verschillende milieubewegingen die ook niet integreren en hooguit op onderdelen samenwerken.) Ze kiezen liever voor de “campagne”-strijd. Ze blijven hangen in de ideeën van het verleden. Daarom is er ook deze verminkte vorm van democratie, een nepdemocratie, namelijk die van verdeel en heers! Tot groot genoegen van de Nieuwe WereldOrde die op deze wijze makkelijk de wereld kan regeren door deze verdeeldheid. Bedrijven als Goldman Sachs, de Wereldbank / IMF, de Europese Centrale Bank zijn slechts middelen van deze Wereldregering die al actief is. Onlangs is er weer een jaarvergadering gehouden van de denktank van de Nieuwe WereldOrde, de Bilderbergconferentie. Daarbij zijn volgens de website aanwezig geweest, onder meer: onze premier, de heer Rutte, onze parlementariër, de heer Pechtold, ons lid in de Europese Commissie, mevrouw Kroes en onze eigen Hare Majesteit de Koningin! Er is geen algemeen gehouden verslag bekend, maar we mogen als belastingbetaler wèl de kosten betalen van de staatsdeelnemers!

Geacht lezers, bent u nòg niet gewetensbezwaard om nog langer belasting te betalen? Want: wie kunnen we nog vertrouwen? En waaraan betalen wij allemaal mee? Er dreigt overal gevaar, zelfs in onze eigen achtertuin! Maar niemand ziet het, of wil het zien, noch slaat er acht op. Het ligt in uw vermogen om het gevaar van de Vogelgriep te voorkomen! Het ligt in uw vermogen om het gevaar van de opslagtanks te beteugelen! Het ligt in uw vermogen om een ozongat te dichten! Het ligt in uw vermogen om de lucht te ontgiften! Alles ligt in uw vermogen, indien u zich ontwikkelt! Indien u de verantwoordelijkheid neemt voor de evolutie van de aarde. Hoe? Dat kan heel simpel als volgt:
politieke lichamen, stop met het dualistische politieke systeem als een signaal naar de bevolking van Nederland, want alles is Eén. Werk daarom in Eendracht samen, zonder programmatische strijd, voor het welbevinden van alle medelanders. Zodoende roep ik u op om samen met mij voor evolutie te kiezen om te beginnen in Nederland. Dat is de enige begaanbare weg voor versnelling. Slechts één persoon in evolutie is nodig om tienduizend personen in evolutie te krijgen; honderd evoluerende medelanders zijn nodig om een miljoen medelanders in beweging te brengen. Tienduizend medelanders zijn nodig om honderd miljoen Europeanen in de evolutionaire staat te brengen! Op deze wijze kan versnelling van de evolutie van de aarde plaatsvinden, en hoeven de apocalyptische profetieën niet langer te worden vervuld. Doet u mee?

Met vriendelijke groeten,
Krishnananda, uw dienaar

Advertenties

Wilt u reageren? Schrijf dan alstublieft een reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: