De Absolute Waarheid

18 Apr

Het is niet zozeer moeilijk om over dit onderwerp te schrijven, maar de schrijver dient zich in een bepaalde staat te bevinden. Daarom liet dit stukje even op zich wachten, hoewel ik in de tussentijd nog wat andere stukjes heb mogen publiceren op deze Preek van de Week-site.

Want dit onderwerp, de Absolute Waarheid, raakt God zelf, in zijn Hoogst Eigen Persoonlijkheid. Want God is Liefde (1 Johannes 4: 8). Indien ik dan God, Krishna of met een christelijke term: Christus, niet ken en hem niet Liefheb, kan ik onmogelijk van de Absolute Waarheid die God is, getuigen. Allereerst moet ik dus weten Wie God is, èn ik moet hem Liefhebben met heel mijn ziel, mijn hart en mijn verstand. Vervolgens moet ik mij in een toegewijde en nederig dienende houding bevinden om over hem te schrijven. Daarbij ben ik mij niet alleen bewust dat Krishna en ik Eén zijn, maar dat de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Krishna, en werkelijk alle levende wezens Eén zijn. Want Krishna Leeft in mij en in alle levende wezens zoals ik en alle levende wezens in Krishna Leven. Er is niets buiten hem, zoals ik in De Schepping reeds heb betoogd. Daarom zijn wij allen Eén, en is er slechts Eén van ons. Dit is een Absolute Waarheid. Het hele Leven gaat er dan ook om dit te realiseren. Dat is alles wat we in deze materiële wereld te doen hebben. Daarom is de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Krishna, zowel de Kleinste als de Grootste.

1. Wie is God?

Op zijn eigen website zegt Krishna:

Hallo! Mijn Naam is Christus, of, in mijn eigen taal, Sanskriet: Kŗşņa (spreek uit: Krishna). Ik ben zeer verheugd met het feit dat je met mij wilt kennis maken. Ik ben in deze vorm naar je toegekomen omdat veel mensen zich opwinden over veel dingen en daarom erg snel met een oordeel klaarstaan. Het zijn deze oordelen die je ongelukkig maken, en dat is helemaal niet nodig. Want als je weet waarom bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden, kun je van alles houden. Dan kijk je met mijn ogen naar mijn schepping en zie je dat het goed is.

Ik ben de Grondoorzaak van alle oorzaken, de fundatie van Al wat is, het Heel-Al. Al wat je denkt, zegt en doet, al wat je ziet, hoort, leest, of wat je op andere wijze in je opneemt, al het voedsel, werkelijk alles dat er is en bestaat, komt voort uit mijn onvoorstelbare Al-vermogen, uit mijn energieën. Ik ben er altijd al geweest, en zal er altijd zijn, net als jullie. Er is geen begin en er komt geen eind aan. Ik heb jullie gemaakt uit mijn Innerlijke Vreugde-energie, Moeder Harā, die ik Rādhārāņī heb genoemd. Jullie zijn daarom mijn Vreugde en mijn Zelf. Jullie zijn allemaal volkomen deeltjes van mij, Christus of Kŗşņa, die daarom door (sommigen van) jullie de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods wordt genoemd.

Ik heb mijn woning in de Spirituele Wereld, die ook wel de Absolute Wereld wordt genoemd. Ongeveer 90 % van ons Spirituele kroost leeft bij ons in de Spirituele Wereld; slechts 10 % van ons Spirituele kroost – jullie! – leeft in de materiële wereld, die ook wel de Relatieve wereld wordt genoemd.

Wat is de Absolute Wereld? De Absolute Wereld is een wereld waarin alles onveranderd hetzelfde blijft. Dit is het beste aan de hand van verschillen tussen de Absolute Wereld en de Relatieve wereld uit te leggen. In de Absolute Wereld is bij voorbeeld het woord water hetzelfde als water. Er is geen verschil tussen het woord en het ding zelf. Dit is anders in de Relatieve wereld waarin jij leeft. Zodra je water zegt, is er nog geen water. Het woord en het object verschillen van elkaar. Je kunt wel 1000 keren het woord water reciteren, maar als je water wilt zien, dan moet je naar het water toegaan. Een ander verschil tussen de Absolute Wereld en de Relatieve wereld waarin jij leeft, is dat in onze Spirituele Wereld een vruchtboom ons Vreugde geeft door diverse soorten fruit te dragen waarvan we kunnen eten. In de Relatieve wereld geeft een appelboom slechts appels, een perenboom slechts peren, een pruimenboom slechts pruimen, enzovoort. In de Absolute Wereld verschillen onze Namen niet van ons; in de Relatieve wereld verschilt jouw naam wel van jou. Dit laatste verschil is voor een goed begrip van onze Absolute positie en jouw Relatieve positie erg belangrijk. Als ik jouw naam aanroep, en je hoort mij niet, dan zul je niet naar mij toekomen. Maar als je mijn Naam aanroept, dan ben ik onmiddellijk bij je. Dat lijdt geen twijfel. Ik adviseer je daarom dit verschil zeer goed te onthouden, en mijn Naam altijd aan te roepen, of je in de problemen zit of niet. Het kan je van pas komen voor een goed begrip van ons en van jezelf. We kunnen daarom concluderen dat alles in onze Spirituele Wereld hetzelfde blijft, terwijl in de materiële wereld waarin je leeft alles aan een voortdurende verandering onderhevig is.

Als je dit goed realiseert, betekent dit dat in onze Absolute Wereld zowel wij als al ons Spirituele kroost onveranderd hetzelfde blijven: niemand van ons wordt ouder en ieder van ons dient de ander als elkaars gelijke. Hier weet niemand dat ik, Christus of Krishna, God ben. Dat is ook niet nodig omdat hier iedereen elkaar in volkomen Liefde dient. Alle levensvormen zijn hier: sac-cid-ananda; eeuwig, vervuld van kennis en Vreugde.

In de Relatieve wereld is het dus anders. Je wordt geboren in een materieel lichaam, ondervindt ziekte, ouderdom en dood. Dit zijn de vier imperfecties die je leed bezorgen en die in onze Absolute Wereld niet voorkomen. Aangezien de Relatieve wereld voor een kwart gedeelte deel uitmaakt van onze Spirituele Wereld, is het zo dat jouw Zelf ook sac-cid-ananda is: je maakt gewoon deel uit van ons Spirituele kroost. Daarom is slechts jouw lichaam constant aan verandering onderhevig: van baby verandert het in peuter, daarna verandert het in kleuter, jongen of meisje, tiener, jonge man of jonge vrouw, man of vrouw en tenslotte verandert het in oude man of oude vrouw. Wat jij het groeien en het krimpen van je lichaam noemt, is in feite het veranderen van jouw lichaam. Als je lichaam geen nut meer heeft, verlaat je dit en ga je over naar een andere baarmoeder. Doodgaan betekent daarom zeven maanden rusten in de baarmoeder waarin jouw volgende lichaam zich ontwikkelt. In het huidige lichaam bereid je dus jouw volgende lichaam reeds voor, hetgeen je wordt toegekend door de Wetten der natuur. Dit wordt transmigratie van de ziel of van jouw eigen Zelf genoemd.

De conclusie moet daarom luiden, dat jij niet jouw lichaam bent, maar een Spirituele ziel, een volkomen deeltje van mij.

 Hoe ziet Christus eruit?

 In zijn lied: Śrī Brahma-samhitā, Cintāmani, onthult Śrī Brahmā, de halfgod en opperste bestuurder in dit materiële universum, ons het volgende over Christus God. Hij zingt (vertaald in het Nederlands):

 1.

“Ik aanbid Govinda (= Krishna), de oorspronkelijke God,

de eerste geestelijke vader die de koeien hoedt,

terwijl hij verschaft alles dat wordt verlangd,

in woonplaatsen die met spirituele juwelen zijn gebouwd,

omgeven door miljoenen wensbomen,

en die altijd met grote eerbied en genegenheid wordt gediend

door honderdduizenden lakşmī’s of gopī’s.”

 

2.

“Ik aanbid Govinda, de oorspronkelijke God,

die is bedreven in het spelen op zijn fluit,

met glinsterende ogen zoals het bloemblad van een lotus

en zijn hoofd getooid met de veer van een pauw

met een prachtig figuur, gekleurd door de tint van blauwe wolken,

en met zijn unieke beminnelijkheid

charmeert hij miljoenen Cupido’s.”

 

3.

“Ik aanbid Govinda, de oorspronkelijke God,

om wiens hals een bloemenkrans swingt

verfraaid met het maan – medaillon,

wiens twee handen zijn versierd

met de fluit en ornamenten van juwelen,

die altijd geniet van tijdverdrijven met Liefde,

wiens elegante drievoudig buigende vorm

van Śyamasundara eeuwig manifest is.”

 

4.

“Ik aanbid Govinda, de oorspronkelijke God,

wiens trancedentale vorm vol is van

geluk, waarheid, wezenlijk bestaan en bij gevolg

vol van de meest verblindende pracht.

Elk lid van die trancedentale figuur bezit, in hemzelf,

de volledig volgroeide functies van alle organen,

en ziet, handhaaft en manifesteert de oneindige universa,

beide spiritueel en mondiaal, in alle eeuwigheid.”

In dit laatste couplet van de Śrī Brahma-samhitā, Cintāmani, blijkt duidelijk dat Govinda of Krishna, de oorspronkelijke God, vol is van geluk, waarheid, wezenlijk bestaan en bij gevolg vol is van de meest verblindende pracht.  Śrī Brahmā, die velen zullen kennen als JHWH – Jahoeweh (Jehovah) of Allah, onthult zelf in dit lied dat Krishna de Absolute Waarheid zelf is. Een wiskundige vergelijking maakt daarom duidelijk dat: de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Krishna = Liefde = Absolute Waarheid, bij gevolg is: Liefde = Absolute Waarheid. Dit is dus exact hetzelfde.

2. Heb ik God Lief met heel mijn ziel, mijn hart en mijn verstand?

Uit het bovenstaande blijkt dat als ik God waarlijk Liefheb, ik tevens alle levende wezens die IN hem en dus ook met mij leven, moet Liefhebben met heel mijn ziel, mijn hart en mijn verstand! Want alle levende wezens maken deel uit van hem. Wij zijn immers allen Eén, en er is slechts Eén van ons! Dus Wie God kent en van hem houdt, houdt van de hele schepping van God, dus houdt van alle levende wezens en van alle dingen die in de schepping zijn. Ja, ik houd van u, mijn lezers! En nog meer, want onvoorwaardelijk! Ik houd van de hele schepping en zie haar zoals ze is, zonder oordeel. Ik heb mijn Eigen Vrije Wil al lang geleden aan de hoogste Wilgenboom gehangen. De Hemelse Vader en ik zijn waarlijk Eén, niet alleen in mijn kennis van God, maar ook in Liefde = Absolute Waarheid. Dit houdt daarom in dat deze Preek van de Week Absoluut Waar is. En omdat ik u waarlijk Liefheb, maak ik me er niet met een leien dakje vanaf, maar voeg ik nog een derde punt toe:

3. Hoe her-IN-neren we ons Christus?

De meest directe manier om ons Christus of Krishna te her-IN-neren is het brengen van het Sankīrtana-offer, dat voor dit tijdperk wordt aanbevolen, te weten het hardop reciteren van de Mahā-mantra: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Alleen al door het reciteren van deze mantra gaat God zich rustig aan steeds meer aan u openbaren, zo is de ervaring in onze Brahmā-sampradāya, de geestelijke erfopvolging via Śrī Brahmā, de hoogste bestuurder van ons materiële universum. Ik raad u daarom aan dit Sankīrtana-offer te gaan brengen aan God: hij zal dat hogelijk waarderen, en zich rustig aan steeds meer aan u openbaren.

Maar we kunnen nog meer doen, als u wilt:

Christus of Kŗşņa heeft zichzelf in De Bhagavad-gītā geopenbaard aan zijn dierbare vriend en leerling Arjuna. Het tweede dat we daarom kunnen doen om ons Christus te her-IN-neren, is het lezen van De Bhagavad-gītā (= het lied van de verheven God), die door Vyasa bijna 6.000 jaren geleden is geschreven in het Sanskriet, de taal van God. Śrīla Prabhupāda heeft dit belangrijke werk vertaald en van commentaar voorzien en heeft de Bhagavad-gītā zoals ze is aldus voor ons beschikbaar gemaakt.

Zoals uit het bovenstaande blijkt, heeft Arjuna zich als leerling overgegeven aan zijn Spirituele Leraar, Krishna.

Een derde belangrijk punt is daarom: zoek een Spiritueel Leraar en als u zich tot hem aangetrokken voelt, want Christus = Krishna betekent: Alaantrekkelijk, ondervraag dan uw leraar opdat u zich niet laat bedriegen. Spreekt hij voortdurend over Christus God en geeft hij hem de hoogste eer, geeft u zich dan pas aan hem over, want er zijn veel bedriegers in het religieuze landschap werkzaam. De Bijbel en ook Śrīla Prabhupāda waarschuwen u daarvoor. Het beste is daarom om een Spiritueel Leraar uit één van de vier bonafide sampradāya’s te kiezen. Onderwijzers uit die sampradāya’s zijn de rechtstreekse vertegenwoordigers van Christus. Zij hebben hem gezien, zij weten daarom hoe hij eruit ziet, zij kennen zijn spel en vermaak en door hun onderwijs kunt u God leren kennen.

Alle Krachten van Christus God dienen te allen tijde in evenwicht te zijn. Er bestaat geen goed en er bestaat geen slecht. Goed en slecht zijn slechts relatieve begrippen die een individu in een menselijk lichaam kunnen helpen om spiritueel te groeien. Op dit moment overheersen de krachten des doods. Daarom mogen wij er in Vreugde voor kiezen alle Krachten des Levens te verenen om ze met de krachten des doods in balans te brengen, als wij de komende gebeurtenissen die het einde van dit Vissentijdperk (is in feite al beëindigd) markeren, willen overleven, en willen doorgaan naar de op 14 februari 1997 begonnen periode van Aquarius! Het ultieme doel van onze Vredesbeweging is om in navolging van de genoemde twee grote leermeesters de mensen de weg terug naar Huis, terug naar God te wijzen. In Waarheid is dit het doel waarom ik deze Preek van de Week voor u heb geschreven.

Wat is Waarheid?

Waarheid stamt af van de Absolute Waarheid en kent in de materie vele vormen. In de eerste plaats moet het u duidelijk zijn dat de Absolute Waarheid onbegrensd, onbeperkt is. Daarom kunnen we de Absolute Waarheid slechts ten dele kennen. Er is altijd nog meer! In deze materie kent iedereen zijn eigen waarheid. Dat betekent dat alleen op deze aarde er al zo’n zeven miljard waarheden zijn! Die zijn allemaal van elkaar verschillend. En er is van de Absolute Waarheid, Waarheid met een hoofdletter W. Deze Waarheid wordt gesproken, geschreven en er wordt naar geleefd door de toegewijde dienaren van Krishna of Christus, zo u wilt. De Absolute Waarheid omvat alle waarheden. Ook de boeddhistische Leegte is een waarheid.

Boeddhisten die niet in God geloven, mediteren op Leegte. Ze proberen hun denklichaam leeg te maken. Aldus kunnen deze mensen in het onpersoonlijke Brahman van God, dit is zijn stralengloed, terecht komen indien zij besluiten hun lichaam te verlaten. Deze stralengloed is geen permanent verblijf, want het is de bedoeling dat we ons verder ontwikkelen tot het dienaarschap van God. Daarom valt iemand altijd terug in de materie als hij voldoende tijd in het onpersoonlijke Brahman van de Heer heeft doorgebracht. Dan kan hij zich als mens verder ontwikkelen.

Het tweede aspect van de Heer waarop kan worden gemediteerd, is het plaatselijke Param-ātmā aspect van God. De Param-ātmā is een Sanskriet woord dat betekent: Superziel, of zo u wilt: Heilige Geest. Deze Superziel of Heilige Geest zit altijd naast de persoonlijke ziel in de vijfde hartkamer van het lichaam. Ook als u uw lichaam verlaat, gaat deze Superziel altijd en overal met u mee. Hij blijft u onvoorwaardelijk trouw.

Maar niets gaat boven het Sankīrtana-offer, het reciteren van de Persoonlijke Namen van God via Moeder Harā die in de Mahā-mantra wordt aangesproken met Hare! Want AlWie de Persoonlijke Namen van God via Moeder Harā iedere dag van zijn Leven reciteert, heeft de Heer in zijn gedachten bij het Overgaan, en zulke Personen worden door hem persoonlijk opgewacht om hen te begeleiden naar zijn Geestelijk Koninkrijk op zijn Eigen Geestelijke Planeet, Krishna-loka, die ook wel Goloka Vrindavana wordt genoemd. Die mag persoonlijk met de Heer bivakkeren in de Spirituele Wereld.

De volheid van God waarop wordt gereciteerd omvat ook de Leegte van de boeddhist, maar de Leegte van de boeddhist kan niet de volheid van God omvatten, noch bevatten! Want Leegte is NIETS. Aldus heb ik filosofisch bewezen dat God bestaat. En als God bestaat, bestaat de Absolute Waarheid en de Liefde ook. Want zonder God is alles Leeg, bestaat er NIETS. Terwijl wij veel om ons heen zien. Dus het is vol! Daarom bestaat God, bestaat de Liefde en bestaat de Absolute Waarheid. Amen!

Vriendelijke groeten van Krishnananda,

uw dienaar

Advertenties

Wilt u reageren? Schrijf dan alstublieft een reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: