Witte Donderdag; EO / RKK programma The Passion

9 Apr

Onderwerp: Witte Donderdag; EO / RKK programma The Passion

Vrede zij met u!

Vanavond ben ik naar de kerk geweest waar we na afloop gezamenlijk naar het EO / RKK programma The Passion konden kijken.
Ik moet u schrijven dat ik de dienst en het programma in de kerk erg mooi vond, maar ik verliet de kerk met een dubbel gevoel. Hoe kwam dat?
Verschillenden van u hebben gisterenavond mijn eerste Preek van de Week ontvangen (zie: www.communityofpeace.net/Nedtxt/Uitgaven.htm, en klik op Preek van de Week voor degenen die hem niet kregen toegezonden).

Ik kan me het verdriet van veler StamMoeder Maria Magdalena nu wel voorstellen! Ik heb intens met haar meegeleefd; ik was zó ontroerd dat ik bijna van het begin tot het einde van het programma zat te huilen! Dat durf ik rustig te schrijven, nu ik ben bedaard. Haar voorzeggingen in het kader van Paulus zijn uitgekomen! Anno 2012 ìs er geen plaats meer voor haar, terwijl zij een heel belangrijke vrouw was in het leven van Jezus, te weten: zijn echtgenote! Ze had een Hieros Gamos relatie met hem.
Ook namen de middelen tot de kruisiging een belangrijker plaats in dan de woorden van Jezus. De Kruisiging nam niet alle zonden van alle mensen weg, maar nam de te grote druk van de aarde weg: maakte zo u wilt groepskarma ongedaan. Zouden de woorden van Jezus worden nagevolgd, dan leidde dat tot de verwerking van het persoonlijke karma; zeg maar: de vergeving van de persoonlijke zonden. Want Wie anders moet u eigenlijk vergeven dan Uzelf? De Vader heeft slechts Lief! Dit geldt eveneens voor Jezus. Zij oordelen u niet, noch veroordelen u. Ze helpen u hooguit uzelf te beoordelen, zodat u uw ziel kunt evolueren. Dat is het enige doel van uw leven op aarde: ontwikkeling.

Nog een punt van mijn dubbele gevoel is het feit dat wij in die tweeduizend jaren nog niet veel zijn opgeschoten (in het algemeen gesteld) omdat de druk rond de aarde ook nu véél te groot is, en er weer groepskarma dient te worden weggenomen. Er is teveel profetie op de schouders van Jezus gelegd, en te weinig naar Joannes de Doper geluisterd toen hij vroeg: of hebben wij een ander te verwachten? Allebei is namelijk waar! Jezus zei niet voor niets in het evangelie volgens (de geliefde apostel) Joannes, geschreven door Lazarus: “Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom.” (Joh. 21: 22 en 23). De ziel van de geliefde apostel, Lazarus, is op dit moment weer onder ons! Vergeet niet dat Jezus niet uit Sion is voortgekomen, maar dat hij met de dochter van Sion, de dochter van Jeruzalem (Micha 4: 8), was getrouwd! Daarom is er op dit moment inderdaad een ander actief die de profetieën van Jesaja 52 en 53 bezig is te vervullen: de geliefde apostel die bijna 2000 jaren later uit StamMoeder Maria Magdalena is voortgekomen.

Als reactie hierop schreef iemand:
>”Ik wens u rijk gezegende Paasdagen toe, waarin u de opgestane Christus mag ontmoeten in het Woord. Dat is de enige weg tot behoud. (Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan >door Mij, zegt Jezus)”. Ik heb daarop het volgende geantwoord: wat uw reactie betreft, deel ik u nog mee dat ik een inderdaad rijk gezegende goede week en Paasdagen heb genoten. Ik heb zowel Radha als Krishna, Maria Magdalena als Jezus die ook de Naam van de Vader, Christus = in Sanskriet: Krishna, draagt, Ashera als El, enz. mogen ontmoeten.

Ik vraag mij af wanneer christenen (in het algemeen gesteld) werkelijk eens Jezus’ Voorbeeld gaan navolgen. Want velen, waaronder ook u, praten / schrijven over het Woord van God, maar weten niet wat dit inhoudt! Vergeet u niet dat de protestanten zijn afgescheiden van de Rooms-Katholieken, die weer zijn afgeweken van de Heilige Stoel van Petrus, de Rots in de Weg van de Liefde die Jezus en na hem Maria Magdalena, en na haar haar dochter Sara-Tamar heeft gepredikt, en haar jongste zoon Jezus-David moest de Weg van de Liefde prediken op de groene eilanden ten westen van Gallië. Ik kan het ook niet helpen dat in de bijbel de verhalen van twee Maria’s en Jozefs en twee zonen die allebei Jezus heetten wellicht door elkaar zijn gehaald! Ik ben ook niet de enigste die deze twee afzonderlijke verhalen kent, want anders zou ik deze verhalen zèlf hebben verzonnen; dat heb ik niet! Deze verhalen zijn “ondergronds” wijd verspreid bekend. Dit zijn de verhalen waarvoor men vroeger op de brandstapel werd verbrand: ketterse verhalen. Deze verhalen mogen kennelijk nog steeds niet worden verteld! Sommige mensen willen ze nog steeds niet horen! (Angst is het tegenovergestelde van Liefde!)
Want als u de geschiedenis kent, dan weet u dat niet alleen Jezus is vermoord om de Weg, maar ook Petrus! Dat wordt toch algemeen als geschiedenis aanvaard?
Als dan ook Petrus is vermoord om de prediking van de Weg, en Keizer Constantijn de Concilie van Nicea naar zijn hand heeft gezet, wat denkt u dan wat er met de canon van de bijbel en als gevolg daarvan met de hele bijbel is gebeurd? Waarom geeft de bijbel Aartsvader Abraham weer nà de grote Watervloed, en niet ervoor? Historisch gezien zou dat veel logischer zijn, want Aartsvader Abraham werd volgens de belofte de Vader van vele volken! Mag Egypte daar niet bijhoren? Daarnaast, materieel gezien: Abraham ging naar Egypte als gevolg van grote droogte. Als gevolg van de heviger wordende laatste IJstijd van ca. 13.000 jaren geleden, werd het steeds droger! Daardoor brak er hongersnood uit. Abraham en Jacob met zijn zonen gingen naar Egypte en Isaak trok naar het land der “Filistijnen” die er toen nog lang niet waren! Als u zich realiseert dat met de bouw van de Pyramide van Giza (de Grote Pyramide) volgens de Elohim zèlf ca. 150 jaren vóór die geweldige watervloed werd aangevangen, dan hoeven we toch niet zo mysterieus te doen over het “plotselinge ontstaan” van de Egyptische beschaving en de vervaardiging van de Pyramides door de goden! Temeer als u weet dat allang door onbevooroordeelde geleerden is bewezen dat voor de bouw van deze pyramides 20 / 21ste eeuwse methoden en gereedschappen zijn gebruikt.

Weet u hoe Jezus Messias is verwekt? Men neme een eitje van Ashera (Hoova); men neme wat stuifmeel van El (Hoova) waarmee we het eitje bevruchten. Men neme het bevruchte geheel en plante dat in de baarmoeder van de heilige Moeder Maria, want ze was de leider van de Nazareners! Ze was de vrouw met de rode sluier, een Ingewijde! Weet u waar dat op lijkt? Op onze IVF-behandeling. Binnen een gering aantal duizenden jaren heeft de mens zich geëvolueerd tot wat hij nu is! Dat gelooft u toch zeker ook niet? De mens is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van Ashera en El, die weer het beeld en de gelijkenis zijn van de geestelijke Radha en Krishna, onze Moeder- en Vadergod die overigens níet in de hemel wonen! Want deze materiële wereld met zijn talloze universa maakt slechts een kwart gedeelte uit van het hele geestelijke universum van Krishna (of Christus zo u wilt), God.

Wie niet zelf verhalen verzint, maar wèl de naam, het adres en de woonplaats van God weet, is betrouwbaar.
Alles wat u hiervoor hebt kunnen lezen, is (op de een of andere manier) verifieerbaar;
Onze Moeder-Vadergod: Radha-Krishna, woont op hun geestelijke planeet Krishna-loka, ook wel Goloka Vrindavana genaamd, welke spirituele planeet zich in de geestelijke wereld bevindt. Deze materiële wereld maakt een kwart gedeelte uit van de geestelijke wereld van onze Moeder-Vadergod: Radha-Krishna. Ook dit is verifieerbaar indien u dat wilt. U kunt dus zelf de conclusie trekken dat ook wij ons in de geestelijke wereld bevinden! We zijn het alleen vergeten en daarom is het de bedoeling dat wij ons geestelijk ontwikkelen. Wij zijn daarom waarlijk heilig, namelijk apart gezet in deze relatieve, materiële wereld.

Amen!

Leest u alstublieft mijn Preek van de Week nog eens door en help de geliefde apostel bij zijn taak om de religie te herstellen in zijn oorspronkelijke staat, zoals deze werd gepredikt door Moeder Maria, Jezus en Maria Magdalena, die door Jezus was aangewezen als de leider van de prediking uit zijn Het Boek der Liefde na hem! Help de Rots (Petrus) om zijn oorspronkelijke leer weer in ere te herstellen. Vraag het Vaticaan om alle boeken der mensheid die zich achter slot en grendel bevinden, waaronder Het oorspronkelijke Boek der Liefde, geschreven door Jezus Christus Himself, vrij te geven aan het publiek. Eendracht maakt macht! Met ons allen lukt het. Want nu is het bij uitstek de tijd om de Waarheid op tafel te krijgen!

De Waarheid; wat is Waarheid?
Ik heb van een boeddhist een leuke reactie mogen ontvangen op mijn eerste Preek van de Week. Met deze reactie kwam direct een nieuw onderwerp naar voren: de Absolute Waarheid. Nu gelooft deze Boeddhist niet in God, dus ook niet in de Absolute Waarheid, zo liet hij mij weten. En ik ook niet! Tot zover de overeenkomst met deze Boeddhist. Want ik weet het zéker! Ik noem mij daarom wel eens: de atheïst onder de begrensde religies. Want God ìs niet begrensd en daarom is de Absolute Waarheid moeilijk te beschrijven. Op aarde kennen we namelijk slechts: ván de Absolute Waarheid, en verder: eenieder’s Eigen Waarheid! Het is dus een reële uitdaging om hierover de volgende Preek van de Week te schrijven. Ik heb de handschoen daarom aangenomen!

Wilt u mij alstublieft meer onderwerpen mailen of doorbellen op 0181 – 665117? Tot de volgende Preek van de Week over de Absolute Waarheid!

Vriendelijke groeten van Krishnananda,
uw dienaar!

Advertenties

Wilt u reageren? Schrijf dan alstublieft een reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: