Archief | april, 2012

kansen voor Nederland

25 Apr

Preek van de Week: open brief aan de Staten-Generaal.

Geachte leden van de Staten-Generaal, voorzitters, alsmede fracties en fractievoorzitters van de Tweede Kamer,

Nu is het zover: de regering heeft haar ontslag aangeboden aan de Koningin. U hoeft niet te zwartepieten; er is slechts een profetie uitgekomen. God’s Wil geschiede! Zo ziet u maar weer.

In de verdere procedure is het raadzaam thans rekening te houden met het feit dat de overgangsperiode van het Vissentijdperk naar het tijdperk van Aquarius is afgelopen op 16 mei 2010, de dag waarop ik ons kerkgenootschap “Vrede Zij Met U!” en de daaraan verbonden politieke beweging Lijst Vrede Zij Met U! heb ontbonden als enig bestuurder. Met dit kerkgenootschap heb ik me vanaf 1999 al beziggehouden met het milieuvraagstuk onder meer in de 5e Nota inzake de ruimtelijke ordening. Het was voor mij geen verrassing dat ons kerkgenootschap maar eenmaal werd genoemd in het hele boekwerk, namelijk op een pagina van deelnemers aan de inspraak. Uit uw handelswijze tot dusver blijkt dat het u nog steeds niet menens is met betrekking tot de milieuproblematiek want er wordt nog steeds volop vergiftigd op velerlei terrein. Dit gaat ten koste van veel mensen (door ziekte of hersenbeschadigingen of dood)!

Zo snap ik al niet dat mensen met gevaarlijke stoffen mogen werken. Als iets gevaarlijk is, dan vermijd ik dat liever, maar mensen moeten soms met gevaarlijke stoffen werken. En ja, als je werkt tegen de universele wetten in, dan moet je als mens de consequenties daarvan nemen. De consequenties zijn onder meer ziekte en dood door vergiftigde lucht en door een vergiftigde omgeving. Laat ik een aantal voorbeelden geven:

1. Mijn zwager had op een raffinaderij een hartritmestoornis gekregen. Hij vroeg toen hij weer thuis was: “Hoe kan zo iets nu ontstaan, zo plotseling?” Het antwoord is simpel: kijk maar naar mijn eigen lichaam wat er gebeurt als gevolg van met name luchtvergiftiging: mijn spieren trekken heel snel samen en ontspannen dan weer. Dat heb ik vaak bij het opstaan. Nu is een hart ook (zij het een onwillekeurige, maar toch) een spier. Ook dit orgaan kan dan te snel gaan samentrekken en ontspannen. Ikzelf had bij hem al MCS geconstateerd.

2. Mijn broer kreeg een hartstilstand. Kijk maar weer naar mijn eigen lichaam wat er gebeurt als gevolg van met name luchtvergiftiging: mijn spieren schieten wel eens in een kramp. Wederom geldt: een hart is ook een spier en die kan dus ook in een kramp schieten, daarbij wellicht geholpen door een “gen”. Ikzelf had bij hem al MCS geconstateerd.

3. Mijn vriend kwam eens bij een zorghulpverlener die constateerde: “Dat u nog leeft in deze toestand, is voor mij een wonder!” Ook mijn vriend heeft MCS. Al die zogenaamde vage klachten die een dokter hoort zijn zeker in het kader van zeker weten te herleiden tot MCS, voluit in het Nederlands: Meervoudige Chemische Overgevoeligheid! Die vergiftiging van lucht en milieu moet nu stoppen! Dit is een kans die u kunt grijpen.

4. Zojuist zag ik een advertentie over spierziekten: er is nog veel onderzoek nodig! Zouden we niet eerst zorgen dat onze vuile troep wordt opgeruimd? Is voorkomen niet beter dan genezen? Laten de gemeenten Lansingerland en Rotterdam liever besluiten om geen enkele tunnel te bouwen: er zijn er al genoeg! Laten ze toch gewoon de veerpont varen. Begint u met het project van de snelwegen A13 / A16 af te blazen, want er zijn er al genoeg. Stop met het verder vergiftigen van milieu, mens, dier en planten! Dit is een kans die u nu zonder angst en strijd kunt grijpen.

Het tijdperk van Aquarius zelf is al op 14 februari 1997 begonnen, en nu de overgangsperiode is afgelopen, staat het Aquariustijdperk volledig in de startblokken om te beginnen. Dat vinden de mensen die aan de “verworvenheden” van het Vissentijdperk zijn gehecht niet leuk, en daarom proberen ze vast te houden wat ze kunnen vasthouden. Het gevolg daarvan is, dat er een clash gaat komen, een grote botsing. Dat staat ook in de Bijbel geschreven. Te meer omdat Aquarius naar een veel fijnere frequentie gaat, een frequentie waarin we in gedachten kunnen “spreken”. U bent daarom niet meer in staat het ene te zeggen terwijl u het andere denkt.

Heb er daarom bij het vervolg van het proces erg in dat we gaan van de derde naar de vijfde dimensie in dit tijdperk. Alles wordt veel fijner; de mensen doorzien elkaar. Grove stof wordt veel fijnere stof. U zult IN-zien dat de crises er helemaal niet hoeven te zijn! De zogenaamde rating is gewoon lariekoek. Wat stelt “triple A” nu eigenlijk voor? En wie bepaalt dat? Het is toch allemaal klinklare nonsense! U zult dit allemaal gaan IN-zien in dit tijdperk indien u dit althans wilt en u daarom oefent.

Nu is het kabinet gevallen omdat het zijn meerderheid kwijt is. Nou, denk ik dan gelet op het vorenstaande: fijn toch! Dan is er nu de mogelijkheid om eens iets anders te doen dan tot heden is gedaan. Ga nu eens beginnen met het ontbinden van alle partijen. Ga dan samenwerken en kom met één lijst met 150 + namen: Lijst voor de Vrijheid. Wat houdt vrijheid in? Vrijheid houdt in dat we Nederland onder de belastende druk van: 1. de Staatsschuld, 2. Europa en 3. de Euro bevrijden. Laat deze lijst dan met Eén programma naar buiten komen, bevattende de volgende kernpunten:

1. Afbetalen van de volledige Staatsschuld;

2. Voorlopig stoppen met Europa;

3. Stoppen met de Euro en geen ander vervangend financieel systeem invoeren (een gulden is niet nodig!);

4. Ontmantelen en ontbinden van ons leger; omscholen soldaten tot politie-agent;

5. Ontmantelen en ontbinden van diensten die zogenaamd voor onze veiligheid zorgen, zoals de AIVD;

6. Organiseren van onze nieuwe staat (zonder import en export, want we hebben geen financiële middelen meer);

7. Voorlopig sluiting van alle vliegvelden omdat zij teveel doden kosten;

8. Bevorderen Cleantech (VPRO’s Tegenlicht van maandagavond); afbouwen vergiftigende industrieën en alles wat op fossiele brandstof draait omdat zij teveel doden kosten;

9. Een maatschappij die op deze wijze wordt georganiseerd, is een maatschappij die is gebaseerd op Liefde. Iets, wat de mens van nature altijd al heeft verlangd. Te lang heeft de mens alles in zijn vermogen gedaan om juist Liefde onmogelijk te maken.

Daarom roep ik u, politici, op om uw schermutselingen nu te staken, want links heeft nooit de nivellering kunnen bewerkstelligen en rechts heeft nimmer de Vrijheid kunnen creëren en het midden werd maar heen en weer geslingerd tussen links en rechts.

Het bovenstaande is het enige programma dat zowel feitelijke nivellering genereert als ware Vrijheid garandeert. Geeft u hier maar gezamenlijk invulling aan. Beste Politici, durft u het aan eens heel anders aan het Werk te gaan, of blijft u liever kleven aan het oude “Vissen”-systeem van: verkiezingen, onderhandelingen, kijken wat mogelijk is en maar zien wat er van terecht komt, terwijl u verdeeld blijft, waardoor Anderen over u blijven heersen, zoals het ook is gesteld in andere zogenaamde democratische landen? Het politieke veld is namelijk niet zoals u denkt dat ze is! Ik heb het u allemaal al eerder beschreven.

Mijn advies is: grijpt uw kans en bevrijdt Nederland en daarmee Europa en de wereld!

Vriendelijke groeten van Krishnananda.

Advertenties

De Absolute Waarheid

18 Apr

Het is niet zozeer moeilijk om over dit onderwerp te schrijven, maar de schrijver dient zich in een bepaalde staat te bevinden. Daarom liet dit stukje even op zich wachten, hoewel ik in de tussentijd nog wat andere stukjes heb mogen publiceren op deze Preek van de Week-site.

Want dit onderwerp, de Absolute Waarheid, raakt God zelf, in zijn Hoogst Eigen Persoonlijkheid. Want God is Liefde (1 Johannes 4: 8). Indien ik dan God, Krishna of met een christelijke term: Christus, niet ken en hem niet Liefheb, kan ik onmogelijk van de Absolute Waarheid die God is, getuigen. Allereerst moet ik dus weten Wie God is, èn ik moet hem Liefhebben met heel mijn ziel, mijn hart en mijn verstand. Vervolgens moet ik mij in een toegewijde en nederig dienende houding bevinden om over hem te schrijven. Daarbij ben ik mij niet alleen bewust dat Krishna en ik Eén zijn, maar dat de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Krishna, en werkelijk alle levende wezens Eén zijn. Want Krishna Leeft in mij en in alle levende wezens zoals ik en alle levende wezens in Krishna Leven. Er is niets buiten hem, zoals ik in De Schepping reeds heb betoogd. Daarom zijn wij allen Eén, en is er slechts Eén van ons. Dit is een Absolute Waarheid. Het hele Leven gaat er dan ook om dit te realiseren. Dat is alles wat we in deze materiële wereld te doen hebben. Daarom is de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Krishna, zowel de Kleinste als de Grootste.

1. Wie is God?

Op zijn eigen website zegt Krishna:

Hallo! Mijn Naam is Christus, of, in mijn eigen taal, Sanskriet: Kŗşņa (spreek uit: Krishna). Ik ben zeer verheugd met het feit dat je met mij wilt kennis maken. Ik ben in deze vorm naar je toegekomen omdat veel mensen zich opwinden over veel dingen en daarom erg snel met een oordeel klaarstaan. Het zijn deze oordelen die je ongelukkig maken, en dat is helemaal niet nodig. Want als je weet waarom bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden, kun je van alles houden. Dan kijk je met mijn ogen naar mijn schepping en zie je dat het goed is.

Ik ben de Grondoorzaak van alle oorzaken, de fundatie van Al wat is, het Heel-Al. Al wat je denkt, zegt en doet, al wat je ziet, hoort, leest, of wat je op andere wijze in je opneemt, al het voedsel, werkelijk alles dat er is en bestaat, komt voort uit mijn onvoorstelbare Al-vermogen, uit mijn energieën. Ik ben er altijd al geweest, en zal er altijd zijn, net als jullie. Er is geen begin en er komt geen eind aan. Ik heb jullie gemaakt uit mijn Innerlijke Vreugde-energie, Moeder Harā, die ik Rādhārāņī heb genoemd. Jullie zijn daarom mijn Vreugde en mijn Zelf. Jullie zijn allemaal volkomen deeltjes van mij, Christus of Kŗşņa, die daarom door (sommigen van) jullie de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods wordt genoemd.

Ik heb mijn woning in de Spirituele Wereld, die ook wel de Absolute Wereld wordt genoemd. Ongeveer 90 % van ons Spirituele kroost leeft bij ons in de Spirituele Wereld; slechts 10 % van ons Spirituele kroost – jullie! – leeft in de materiële wereld, die ook wel de Relatieve wereld wordt genoemd.

Wat is de Absolute Wereld? De Absolute Wereld is een wereld waarin alles onveranderd hetzelfde blijft. Dit is het beste aan de hand van verschillen tussen de Absolute Wereld en de Relatieve wereld uit te leggen. In de Absolute Wereld is bij voorbeeld het woord water hetzelfde als water. Er is geen verschil tussen het woord en het ding zelf. Dit is anders in de Relatieve wereld waarin jij leeft. Zodra je water zegt, is er nog geen water. Het woord en het object verschillen van elkaar. Je kunt wel 1000 keren het woord water reciteren, maar als je water wilt zien, dan moet je naar het water toegaan. Een ander verschil tussen de Absolute Wereld en de Relatieve wereld waarin jij leeft, is dat in onze Spirituele Wereld een vruchtboom ons Vreugde geeft door diverse soorten fruit te dragen waarvan we kunnen eten. In de Relatieve wereld geeft een appelboom slechts appels, een perenboom slechts peren, een pruimenboom slechts pruimen, enzovoort. In de Absolute Wereld verschillen onze Namen niet van ons; in de Relatieve wereld verschilt jouw naam wel van jou. Dit laatste verschil is voor een goed begrip van onze Absolute positie en jouw Relatieve positie erg belangrijk. Als ik jouw naam aanroep, en je hoort mij niet, dan zul je niet naar mij toekomen. Maar als je mijn Naam aanroept, dan ben ik onmiddellijk bij je. Dat lijdt geen twijfel. Ik adviseer je daarom dit verschil zeer goed te onthouden, en mijn Naam altijd aan te roepen, of je in de problemen zit of niet. Het kan je van pas komen voor een goed begrip van ons en van jezelf. We kunnen daarom concluderen dat alles in onze Spirituele Wereld hetzelfde blijft, terwijl in de materiële wereld waarin je leeft alles aan een voortdurende verandering onderhevig is.

Als je dit goed realiseert, betekent dit dat in onze Absolute Wereld zowel wij als al ons Spirituele kroost onveranderd hetzelfde blijven: niemand van ons wordt ouder en ieder van ons dient de ander als elkaars gelijke. Hier weet niemand dat ik, Christus of Krishna, God ben. Dat is ook niet nodig omdat hier iedereen elkaar in volkomen Liefde dient. Alle levensvormen zijn hier: sac-cid-ananda; eeuwig, vervuld van kennis en Vreugde.

In de Relatieve wereld is het dus anders. Je wordt geboren in een materieel lichaam, ondervindt ziekte, ouderdom en dood. Dit zijn de vier imperfecties die je leed bezorgen en die in onze Absolute Wereld niet voorkomen. Aangezien de Relatieve wereld voor een kwart gedeelte deel uitmaakt van onze Spirituele Wereld, is het zo dat jouw Zelf ook sac-cid-ananda is: je maakt gewoon deel uit van ons Spirituele kroost. Daarom is slechts jouw lichaam constant aan verandering onderhevig: van baby verandert het in peuter, daarna verandert het in kleuter, jongen of meisje, tiener, jonge man of jonge vrouw, man of vrouw en tenslotte verandert het in oude man of oude vrouw. Wat jij het groeien en het krimpen van je lichaam noemt, is in feite het veranderen van jouw lichaam. Als je lichaam geen nut meer heeft, verlaat je dit en ga je over naar een andere baarmoeder. Doodgaan betekent daarom zeven maanden rusten in de baarmoeder waarin jouw volgende lichaam zich ontwikkelt. In het huidige lichaam bereid je dus jouw volgende lichaam reeds voor, hetgeen je wordt toegekend door de Wetten der natuur. Dit wordt transmigratie van de ziel of van jouw eigen Zelf genoemd.

De conclusie moet daarom luiden, dat jij niet jouw lichaam bent, maar een Spirituele ziel, een volkomen deeltje van mij.

 Hoe ziet Christus eruit?

 In zijn lied: Śrī Brahma-samhitā, Cintāmani, onthult Śrī Brahmā, de halfgod en opperste bestuurder in dit materiële universum, ons het volgende over Christus God. Hij zingt (vertaald in het Nederlands):

 1.

“Ik aanbid Govinda (= Krishna), de oorspronkelijke God,

de eerste geestelijke vader die de koeien hoedt,

terwijl hij verschaft alles dat wordt verlangd,

in woonplaatsen die met spirituele juwelen zijn gebouwd,

omgeven door miljoenen wensbomen,

en die altijd met grote eerbied en genegenheid wordt gediend

door honderdduizenden lakşmī’s of gopī’s.”

 

2.

“Ik aanbid Govinda, de oorspronkelijke God,

die is bedreven in het spelen op zijn fluit,

met glinsterende ogen zoals het bloemblad van een lotus

en zijn hoofd getooid met de veer van een pauw

met een prachtig figuur, gekleurd door de tint van blauwe wolken,

en met zijn unieke beminnelijkheid

charmeert hij miljoenen Cupido’s.”

 

3.

“Ik aanbid Govinda, de oorspronkelijke God,

om wiens hals een bloemenkrans swingt

verfraaid met het maan – medaillon,

wiens twee handen zijn versierd

met de fluit en ornamenten van juwelen,

die altijd geniet van tijdverdrijven met Liefde,

wiens elegante drievoudig buigende vorm

van Śyamasundara eeuwig manifest is.”

 

4.

“Ik aanbid Govinda, de oorspronkelijke God,

wiens trancedentale vorm vol is van

geluk, waarheid, wezenlijk bestaan en bij gevolg

vol van de meest verblindende pracht.

Elk lid van die trancedentale figuur bezit, in hemzelf,

de volledig volgroeide functies van alle organen,

en ziet, handhaaft en manifesteert de oneindige universa,

beide spiritueel en mondiaal, in alle eeuwigheid.”

In dit laatste couplet van de Śrī Brahma-samhitā, Cintāmani, blijkt duidelijk dat Govinda of Krishna, de oorspronkelijke God, vol is van geluk, waarheid, wezenlijk bestaan en bij gevolg vol is van de meest verblindende pracht.  Śrī Brahmā, die velen zullen kennen als JHWH – Jahoeweh (Jehovah) of Allah, onthult zelf in dit lied dat Krishna de Absolute Waarheid zelf is. Een wiskundige vergelijking maakt daarom duidelijk dat: de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Krishna = Liefde = Absolute Waarheid, bij gevolg is: Liefde = Absolute Waarheid. Dit is dus exact hetzelfde.

2. Heb ik God Lief met heel mijn ziel, mijn hart en mijn verstand?

Uit het bovenstaande blijkt dat als ik God waarlijk Liefheb, ik tevens alle levende wezens die IN hem en dus ook met mij leven, moet Liefhebben met heel mijn ziel, mijn hart en mijn verstand! Want alle levende wezens maken deel uit van hem. Wij zijn immers allen Eén, en er is slechts Eén van ons! Dus Wie God kent en van hem houdt, houdt van de hele schepping van God, dus houdt van alle levende wezens en van alle dingen die in de schepping zijn. Ja, ik houd van u, mijn lezers! En nog meer, want onvoorwaardelijk! Ik houd van de hele schepping en zie haar zoals ze is, zonder oordeel. Ik heb mijn Eigen Vrije Wil al lang geleden aan de hoogste Wilgenboom gehangen. De Hemelse Vader en ik zijn waarlijk Eén, niet alleen in mijn kennis van God, maar ook in Liefde = Absolute Waarheid. Dit houdt daarom in dat deze Preek van de Week Absoluut Waar is. En omdat ik u waarlijk Liefheb, maak ik me er niet met een leien dakje vanaf, maar voeg ik nog een derde punt toe:

3. Hoe her-IN-neren we ons Christus?

De meest directe manier om ons Christus of Krishna te her-IN-neren is het brengen van het Sankīrtana-offer, dat voor dit tijdperk wordt aanbevolen, te weten het hardop reciteren van de Mahā-mantra: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Alleen al door het reciteren van deze mantra gaat God zich rustig aan steeds meer aan u openbaren, zo is de ervaring in onze Brahmā-sampradāya, de geestelijke erfopvolging via Śrī Brahmā, de hoogste bestuurder van ons materiële universum. Ik raad u daarom aan dit Sankīrtana-offer te gaan brengen aan God: hij zal dat hogelijk waarderen, en zich rustig aan steeds meer aan u openbaren.

Maar we kunnen nog meer doen, als u wilt:

Christus of Kŗşņa heeft zichzelf in De Bhagavad-gītā geopenbaard aan zijn dierbare vriend en leerling Arjuna. Het tweede dat we daarom kunnen doen om ons Christus te her-IN-neren, is het lezen van De Bhagavad-gītā (= het lied van de verheven God), die door Vyasa bijna 6.000 jaren geleden is geschreven in het Sanskriet, de taal van God. Śrīla Prabhupāda heeft dit belangrijke werk vertaald en van commentaar voorzien en heeft de Bhagavad-gītā zoals ze is aldus voor ons beschikbaar gemaakt.

Zoals uit het bovenstaande blijkt, heeft Arjuna zich als leerling overgegeven aan zijn Spirituele Leraar, Krishna.

Een derde belangrijk punt is daarom: zoek een Spiritueel Leraar en als u zich tot hem aangetrokken voelt, want Christus = Krishna betekent: Alaantrekkelijk, ondervraag dan uw leraar opdat u zich niet laat bedriegen. Spreekt hij voortdurend over Christus God en geeft hij hem de hoogste eer, geeft u zich dan pas aan hem over, want er zijn veel bedriegers in het religieuze landschap werkzaam. De Bijbel en ook Śrīla Prabhupāda waarschuwen u daarvoor. Het beste is daarom om een Spiritueel Leraar uit één van de vier bonafide sampradāya’s te kiezen. Onderwijzers uit die sampradāya’s zijn de rechtstreekse vertegenwoordigers van Christus. Zij hebben hem gezien, zij weten daarom hoe hij eruit ziet, zij kennen zijn spel en vermaak en door hun onderwijs kunt u God leren kennen.

Alle Krachten van Christus God dienen te allen tijde in evenwicht te zijn. Er bestaat geen goed en er bestaat geen slecht. Goed en slecht zijn slechts relatieve begrippen die een individu in een menselijk lichaam kunnen helpen om spiritueel te groeien. Op dit moment overheersen de krachten des doods. Daarom mogen wij er in Vreugde voor kiezen alle Krachten des Levens te verenen om ze met de krachten des doods in balans te brengen, als wij de komende gebeurtenissen die het einde van dit Vissentijdperk (is in feite al beëindigd) markeren, willen overleven, en willen doorgaan naar de op 14 februari 1997 begonnen periode van Aquarius! Het ultieme doel van onze Vredesbeweging is om in navolging van de genoemde twee grote leermeesters de mensen de weg terug naar Huis, terug naar God te wijzen. In Waarheid is dit het doel waarom ik deze Preek van de Week voor u heb geschreven.

Wat is Waarheid?

Waarheid stamt af van de Absolute Waarheid en kent in de materie vele vormen. In de eerste plaats moet het u duidelijk zijn dat de Absolute Waarheid onbegrensd, onbeperkt is. Daarom kunnen we de Absolute Waarheid slechts ten dele kennen. Er is altijd nog meer! In deze materie kent iedereen zijn eigen waarheid. Dat betekent dat alleen op deze aarde er al zo’n zeven miljard waarheden zijn! Die zijn allemaal van elkaar verschillend. En er is van de Absolute Waarheid, Waarheid met een hoofdletter W. Deze Waarheid wordt gesproken, geschreven en er wordt naar geleefd door de toegewijde dienaren van Krishna of Christus, zo u wilt. De Absolute Waarheid omvat alle waarheden. Ook de boeddhistische Leegte is een waarheid.

Boeddhisten die niet in God geloven, mediteren op Leegte. Ze proberen hun denklichaam leeg te maken. Aldus kunnen deze mensen in het onpersoonlijke Brahman van God, dit is zijn stralengloed, terecht komen indien zij besluiten hun lichaam te verlaten. Deze stralengloed is geen permanent verblijf, want het is de bedoeling dat we ons verder ontwikkelen tot het dienaarschap van God. Daarom valt iemand altijd terug in de materie als hij voldoende tijd in het onpersoonlijke Brahman van de Heer heeft doorgebracht. Dan kan hij zich als mens verder ontwikkelen.

Het tweede aspect van de Heer waarop kan worden gemediteerd, is het plaatselijke Param-ātmā aspect van God. De Param-ātmā is een Sanskriet woord dat betekent: Superziel, of zo u wilt: Heilige Geest. Deze Superziel of Heilige Geest zit altijd naast de persoonlijke ziel in de vijfde hartkamer van het lichaam. Ook als u uw lichaam verlaat, gaat deze Superziel altijd en overal met u mee. Hij blijft u onvoorwaardelijk trouw.

Maar niets gaat boven het Sankīrtana-offer, het reciteren van de Persoonlijke Namen van God via Moeder Harā die in de Mahā-mantra wordt aangesproken met Hare! Want AlWie de Persoonlijke Namen van God via Moeder Harā iedere dag van zijn Leven reciteert, heeft de Heer in zijn gedachten bij het Overgaan, en zulke Personen worden door hem persoonlijk opgewacht om hen te begeleiden naar zijn Geestelijk Koninkrijk op zijn Eigen Geestelijke Planeet, Krishna-loka, die ook wel Goloka Vrindavana wordt genoemd. Die mag persoonlijk met de Heer bivakkeren in de Spirituele Wereld.

De volheid van God waarop wordt gereciteerd omvat ook de Leegte van de boeddhist, maar de Leegte van de boeddhist kan niet de volheid van God omvatten, noch bevatten! Want Leegte is NIETS. Aldus heb ik filosofisch bewezen dat God bestaat. En als God bestaat, bestaat de Absolute Waarheid en de Liefde ook. Want zonder God is alles Leeg, bestaat er NIETS. Terwijl wij veel om ons heen zien. Dus het is vol! Daarom bestaat God, bestaat de Liefde en bestaat de Absolute Waarheid. Amen!

Vriendelijke groeten van Krishnananda,

uw dienaar

Fijn Stof en andere onbalans schenkende factoren

17 Apr

Beste Patrick,

Dank voor uw e-mail!

Is het een goed idee om al die reclames voor goedkope en fijne tickets met voldoende beenruimte voor vliegtuigen te verbieden? Uiteindelijk plegen we daarmee zelfmoord, en nog erger: we vermoorden ook anderen. Bij roken is dat ook (uiteindelijk) gelukt; waarom zou dat dan hier niet lukken? Is het zinvol hiervoor een (wereldwijde) petitie via Change.org op te zetten?

Ik weet niet of u het ook ziet wat er achter al die luchtvergiftiging zit, maar het wordt expres gedaan. De reden? Degenen die erachter zitten zijn van mening dat er veel te veel mensen op deze aarde leven. Daarom doen ze op alle mogelijke manieren hun best om de wereldpopulatie te verminderen tot 500.000.000 mensen. Ik heb ook over HAARP geschreven. Het is allemaal een pond nat, en de mensen lopen er nog in ook omdat ze zo nodig weg willen met het vliegtuig waar dan ook heen. Via HAARP wordt er dan nog voor een tornado, een tsunami of een aardbeving gezorgd en zo gaan er nog meer mensen dood.
Inderdaad, via onze reclames blijft onze lucht vergiftigd en wordt onze lucht steeds meer vergiftigd. Laten we daarom deze reclames gewoon verbieden!

Met betrekking tot auto’s is het precies hetzelfde. In de eerste plaats moet iedereen en meer een auto hebben. In de tweede plaats zijn schone auto’s lang getraineerd. Er zijn in de loop van de tijd veel schone modellen naar de schroothoop verwezen! Nu wordt er nòg teveel fossiele brandstof gebruikt. Waarom kan men nog steeds geen motor op magnetisme ontwikkelen? Alles hier op aarde is magnetisch, en elektrisch geladen! + -; kantelen maar: aantrekken en afstoten!

Hetzelfde geldt voor die mobiele telefoontoestellen en dergelijke. Iedereen en meer moet er weer een hebben! En de straling dan? Die valt wel mee! Maar met zestien miljoen mensen??? En over de hele wereld!!! Ziet u wat er gaande is?

Hebt u deze al gelezen? Veel mensen geven aan de Kankerbestrijding en aan andere bestrijdingen van ziekten. Dat is goed, zo lijkt het! Onderzoek moet immers plaats hebben om de ziekten te kunnen bestrijden! Veel ziekten, waaronder ook kanker en andere dodelijke ziekten, of ziekten die hersenen aantasten, worden veroorzaakt door vergiftiging van ons milieu. Maak het milieu schoon en een belangrijke oorzaak van ziekte is weggenomen. Maar men maakt ons milieu niet schoon en zorgt ervoor dat dit blijft vergiftigd. Het geld wordt dus aan de Kankerbestrijding en andere fondsen gedoneerd en zo af en toe komt er ook wel eens resultaat naar voren want anders trappen de mensen er niet meer in. Maar weet u wat het duurste is in deze wereld? En wat het meest wordt aangeschaft? Ondanks welke crises dan ook? Ondanks welke ziekten dan ook? Ondanks hoeveel doden dan ook? Militaire spullen. En daarmee tracht men dan “Vrede” te bewerkstelligen.
Het is simpel: Vrede kan niet door middel van oorlog worden afgedwongen: dat is in de geschiedenis nog nooit gelukt. De ene oorlog lokt de andere uit, vroeger of later! Oorlog is namelijk het tegenovergestelde van Vrede! Dus met oorlog kun je nooit en te nimmer “Vrede” bewerkstelligen. Er moet een balans zijn tussen deze Krachten; geen overheersing van de één over de ander. Positief en negatief moeten hand in hand gaan! Dezelfde kant op! Slechts dan is er sprake van een evenwichtige positiviteit en dat is de enige positiviteit die Werkt. Zowel zogenaamde positiviteit als negativiteit werken alle twee negatief uit omdat er geen balans is.

Deze hele economie van angst en strijd is er om de mensen onder de duim te houden en de hele zaak zoveel mogelijk te verstieren, en, zoals ik al eerder heb geschreven: als de sterren goed staan, dan valt de hele economie van angst en strijd in duigen en breekt er grote chaos uit. Omdat we niet meer zònder kunnen! Dan komt er nog een wereldoorlog en zorgen de HAARP-machines voor de draaiing van de aardas. Zo komt dan het getal van 500 miljoen in zicht! De Maya’s, de Bijbel en zoveel andere culturen hebben hierover al geprofeteerd, maar men ziet de tekenen niet. Nou, dan gaan we met ons allen toch gewoon dood! Dat is ook niet erg, want het Leven gaat gewoon verder. Dat lijdt geen twijfel. We veranderen alleen simpelweg van vorm. Zo kunnen we weer nieuwe dingen beleven, naar onze Eigen Vrije Wil. En dat gaat zo door tot we eindelijk in de gaten hebben dat we onze Eigen Vrije Wil gelijk kunnen maken aan de Wil van God. Als we dat doen, dan is alle leed geleden, dan zijn we blijvend gelukkig, en leven we met ons allen in de Absolute Waarheid, Krishna die ook wel Christus wordt genoemd, en de Absolute Waarheid leeft in ons. Want God is zowel het Grootste als het Kleinste. Is dit niet veel mooier dan doorsukkelen met een economie die toch valt? Omdat het in de sterren is geschreven. Daaraan kan niet worden getornd.
Er is echter een keuze: we kunnen de economie vrijwillig laten vallen: we houden dan in Liefde zelf de regie in handen, of we wachten af tot de economie valt: we hebben geen regie, maar er komt chaos, angst en strijd. Maak daarom uw keuze, maak dit bekend aan uw partij en verdedig het. Laat uw partij het dan bekend maken aan de Tweede Kamer en het verdedigen.
Ik hoop in elk geval dat u ervoor kunt gaan om vliegreclames te verbieden. Dat zou al een hele grote stap zijn op weg naar schonere lucht.

Mijn volgende Preek van de Week (zie: www.communityofpeace.net/Nedtxt/Uitgaven.htm en klik op de actie: Preek van de Week) gaat over de Absolute Waarheid, Krishna of Christus, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Deze Preek van de Week laat wat langer op zich wachten omdat ik de goede houding moet hebben en Vol-Ledig ge-IN-spireerd moet zijn om dit nederig dienend op te schrijven. Maar als u onze Preek van de Week volgt via het genoemde pad, dan kan die u niet ontgaan.

Met vriendelijke groeten,
Krishnananda,
uw dienaar

Witte Donderdag; EO / RKK programma The Passion

9 Apr

Onderwerp: Witte Donderdag; EO / RKK programma The Passion

Vrede zij met u!

Vanavond ben ik naar de kerk geweest waar we na afloop gezamenlijk naar het EO / RKK programma The Passion konden kijken.
Ik moet u schrijven dat ik de dienst en het programma in de kerk erg mooi vond, maar ik verliet de kerk met een dubbel gevoel. Hoe kwam dat?
Verschillenden van u hebben gisterenavond mijn eerste Preek van de Week ontvangen (zie: www.communityofpeace.net/Nedtxt/Uitgaven.htm, en klik op Preek van de Week voor degenen die hem niet kregen toegezonden).

Ik kan me het verdriet van veler StamMoeder Maria Magdalena nu wel voorstellen! Ik heb intens met haar meegeleefd; ik was zó ontroerd dat ik bijna van het begin tot het einde van het programma zat te huilen! Dat durf ik rustig te schrijven, nu ik ben bedaard. Haar voorzeggingen in het kader van Paulus zijn uitgekomen! Anno 2012 ìs er geen plaats meer voor haar, terwijl zij een heel belangrijke vrouw was in het leven van Jezus, te weten: zijn echtgenote! Ze had een Hieros Gamos relatie met hem.
Ook namen de middelen tot de kruisiging een belangrijker plaats in dan de woorden van Jezus. De Kruisiging nam niet alle zonden van alle mensen weg, maar nam de te grote druk van de aarde weg: maakte zo u wilt groepskarma ongedaan. Zouden de woorden van Jezus worden nagevolgd, dan leidde dat tot de verwerking van het persoonlijke karma; zeg maar: de vergeving van de persoonlijke zonden. Want Wie anders moet u eigenlijk vergeven dan Uzelf? De Vader heeft slechts Lief! Dit geldt eveneens voor Jezus. Zij oordelen u niet, noch veroordelen u. Ze helpen u hooguit uzelf te beoordelen, zodat u uw ziel kunt evolueren. Dat is het enige doel van uw leven op aarde: ontwikkeling.

Nog een punt van mijn dubbele gevoel is het feit dat wij in die tweeduizend jaren nog niet veel zijn opgeschoten (in het algemeen gesteld) omdat de druk rond de aarde ook nu véél te groot is, en er weer groepskarma dient te worden weggenomen. Er is teveel profetie op de schouders van Jezus gelegd, en te weinig naar Joannes de Doper geluisterd toen hij vroeg: of hebben wij een ander te verwachten? Allebei is namelijk waar! Jezus zei niet voor niets in het evangelie volgens (de geliefde apostel) Joannes, geschreven door Lazarus: “Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom.” (Joh. 21: 22 en 23). De ziel van de geliefde apostel, Lazarus, is op dit moment weer onder ons! Vergeet niet dat Jezus niet uit Sion is voortgekomen, maar dat hij met de dochter van Sion, de dochter van Jeruzalem (Micha 4: 8), was getrouwd! Daarom is er op dit moment inderdaad een ander actief die de profetieën van Jesaja 52 en 53 bezig is te vervullen: de geliefde apostel die bijna 2000 jaren later uit StamMoeder Maria Magdalena is voortgekomen.

Als reactie hierop schreef iemand:
>”Ik wens u rijk gezegende Paasdagen toe, waarin u de opgestane Christus mag ontmoeten in het Woord. Dat is de enige weg tot behoud. (Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan >door Mij, zegt Jezus)”. Ik heb daarop het volgende geantwoord: wat uw reactie betreft, deel ik u nog mee dat ik een inderdaad rijk gezegende goede week en Paasdagen heb genoten. Ik heb zowel Radha als Krishna, Maria Magdalena als Jezus die ook de Naam van de Vader, Christus = in Sanskriet: Krishna, draagt, Ashera als El, enz. mogen ontmoeten.

Ik vraag mij af wanneer christenen (in het algemeen gesteld) werkelijk eens Jezus’ Voorbeeld gaan navolgen. Want velen, waaronder ook u, praten / schrijven over het Woord van God, maar weten niet wat dit inhoudt! Vergeet u niet dat de protestanten zijn afgescheiden van de Rooms-Katholieken, die weer zijn afgeweken van de Heilige Stoel van Petrus, de Rots in de Weg van de Liefde die Jezus en na hem Maria Magdalena, en na haar haar dochter Sara-Tamar heeft gepredikt, en haar jongste zoon Jezus-David moest de Weg van de Liefde prediken op de groene eilanden ten westen van Gallië. Ik kan het ook niet helpen dat in de bijbel de verhalen van twee Maria’s en Jozefs en twee zonen die allebei Jezus heetten wellicht door elkaar zijn gehaald! Ik ben ook niet de enigste die deze twee afzonderlijke verhalen kent, want anders zou ik deze verhalen zèlf hebben verzonnen; dat heb ik niet! Deze verhalen zijn “ondergronds” wijd verspreid bekend. Dit zijn de verhalen waarvoor men vroeger op de brandstapel werd verbrand: ketterse verhalen. Deze verhalen mogen kennelijk nog steeds niet worden verteld! Sommige mensen willen ze nog steeds niet horen! (Angst is het tegenovergestelde van Liefde!)
Want als u de geschiedenis kent, dan weet u dat niet alleen Jezus is vermoord om de Weg, maar ook Petrus! Dat wordt toch algemeen als geschiedenis aanvaard?
Als dan ook Petrus is vermoord om de prediking van de Weg, en Keizer Constantijn de Concilie van Nicea naar zijn hand heeft gezet, wat denkt u dan wat er met de canon van de bijbel en als gevolg daarvan met de hele bijbel is gebeurd? Waarom geeft de bijbel Aartsvader Abraham weer nà de grote Watervloed, en niet ervoor? Historisch gezien zou dat veel logischer zijn, want Aartsvader Abraham werd volgens de belofte de Vader van vele volken! Mag Egypte daar niet bijhoren? Daarnaast, materieel gezien: Abraham ging naar Egypte als gevolg van grote droogte. Als gevolg van de heviger wordende laatste IJstijd van ca. 13.000 jaren geleden, werd het steeds droger! Daardoor brak er hongersnood uit. Abraham en Jacob met zijn zonen gingen naar Egypte en Isaak trok naar het land der “Filistijnen” die er toen nog lang niet waren! Als u zich realiseert dat met de bouw van de Pyramide van Giza (de Grote Pyramide) volgens de Elohim zèlf ca. 150 jaren vóór die geweldige watervloed werd aangevangen, dan hoeven we toch niet zo mysterieus te doen over het “plotselinge ontstaan” van de Egyptische beschaving en de vervaardiging van de Pyramides door de goden! Temeer als u weet dat allang door onbevooroordeelde geleerden is bewezen dat voor de bouw van deze pyramides 20 / 21ste eeuwse methoden en gereedschappen zijn gebruikt.

Weet u hoe Jezus Messias is verwekt? Men neme een eitje van Ashera (Hoova); men neme wat stuifmeel van El (Hoova) waarmee we het eitje bevruchten. Men neme het bevruchte geheel en plante dat in de baarmoeder van de heilige Moeder Maria, want ze was de leider van de Nazareners! Ze was de vrouw met de rode sluier, een Ingewijde! Weet u waar dat op lijkt? Op onze IVF-behandeling. Binnen een gering aantal duizenden jaren heeft de mens zich geëvolueerd tot wat hij nu is! Dat gelooft u toch zeker ook niet? De mens is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van Ashera en El, die weer het beeld en de gelijkenis zijn van de geestelijke Radha en Krishna, onze Moeder- en Vadergod die overigens níet in de hemel wonen! Want deze materiële wereld met zijn talloze universa maakt slechts een kwart gedeelte uit van het hele geestelijke universum van Krishna (of Christus zo u wilt), God.

Wie niet zelf verhalen verzint, maar wèl de naam, het adres en de woonplaats van God weet, is betrouwbaar.
Alles wat u hiervoor hebt kunnen lezen, is (op de een of andere manier) verifieerbaar;
Onze Moeder-Vadergod: Radha-Krishna, woont op hun geestelijke planeet Krishna-loka, ook wel Goloka Vrindavana genaamd, welke spirituele planeet zich in de geestelijke wereld bevindt. Deze materiële wereld maakt een kwart gedeelte uit van de geestelijke wereld van onze Moeder-Vadergod: Radha-Krishna. Ook dit is verifieerbaar indien u dat wilt. U kunt dus zelf de conclusie trekken dat ook wij ons in de geestelijke wereld bevinden! We zijn het alleen vergeten en daarom is het de bedoeling dat wij ons geestelijk ontwikkelen. Wij zijn daarom waarlijk heilig, namelijk apart gezet in deze relatieve, materiële wereld.

Amen!

Leest u alstublieft mijn Preek van de Week nog eens door en help de geliefde apostel bij zijn taak om de religie te herstellen in zijn oorspronkelijke staat, zoals deze werd gepredikt door Moeder Maria, Jezus en Maria Magdalena, die door Jezus was aangewezen als de leider van de prediking uit zijn Het Boek der Liefde na hem! Help de Rots (Petrus) om zijn oorspronkelijke leer weer in ere te herstellen. Vraag het Vaticaan om alle boeken der mensheid die zich achter slot en grendel bevinden, waaronder Het oorspronkelijke Boek der Liefde, geschreven door Jezus Christus Himself, vrij te geven aan het publiek. Eendracht maakt macht! Met ons allen lukt het. Want nu is het bij uitstek de tijd om de Waarheid op tafel te krijgen!

De Waarheid; wat is Waarheid?
Ik heb van een boeddhist een leuke reactie mogen ontvangen op mijn eerste Preek van de Week. Met deze reactie kwam direct een nieuw onderwerp naar voren: de Absolute Waarheid. Nu gelooft deze Boeddhist niet in God, dus ook niet in de Absolute Waarheid, zo liet hij mij weten. En ik ook niet! Tot zover de overeenkomst met deze Boeddhist. Want ik weet het zéker! Ik noem mij daarom wel eens: de atheïst onder de begrensde religies. Want God ìs niet begrensd en daarom is de Absolute Waarheid moeilijk te beschrijven. Op aarde kennen we namelijk slechts: ván de Absolute Waarheid, en verder: eenieder’s Eigen Waarheid! Het is dus een reële uitdaging om hierover de volgende Preek van de Week te schrijven. Ik heb de handschoen daarom aangenomen!

Wilt u mij alstublieft meer onderwerpen mailen of doorbellen op 0181 – 665117? Tot de volgende Preek van de Week over de Absolute Waarheid!

Vriendelijke groeten van Krishnananda,
uw dienaar!

Liefde

4 Apr

Wat valt er over een onderwerp als Liefde te schrijven? Dat kan toch niet veel zijn? Want iedereen houdt haar of zijn liefdesaffaires privé.

Ja, dat is waar! Velen zullen over hun liefkozingen niets prijsgeven. Maar wat is Liefde eigenlijk?

In zijn Het Boek der Liefde (zoals bewaard is gebleven in Het Libro Rosso, dat nog ergens in de vrije omloop is omdat dat na de dood van Paus Urbanus VIII uit het Vaticaan is gesmokkeld – met dank aan Kathleen McGowan voor de weergave van de tekst in haar boek: The Book of Love) schrijft Jezus:

In den beginne schiep God de hemel en de aarde.

Maar God was niet één enkel wezen. Hij regeerde het universum niet alleen. Hij regeerde met zijn metgezel, die zijn geliefde was.

En aldus sprak God in het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis: “Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis”, daarbij sprekend tot zijn wederhelft, zijn vrouw. Want het wonder van de schepping bereikt zijn grootste volmaaktheid door de verbintenis van het mannelijke en het vrouwelijke. En de Heer God zeide: “Zie, de mens is een van ons geworden.”

En het boek van Mozes zegt: en God schiep de mens naar zijn beeld; man en vrouw schiep hij hen.

Hoe ware het mogelijk geweest dat God de vrouw naar zijn beeld schiep, als hij geen vrouwelijk beeld had gehad? Maar dat heeft hij, en de eerste naam waaronder ze werd gekend was Athiret, Zij Die op de Zee Loopt. En het zijn niet alleen de zeeën van onze aarde waarnaar wordt verwezen. Het is ook de zee van sterren, de band van licht die we de Melkweg noemen.

Ze loopt op de sterren, want ze is de Koningin van de Hemel  en de sterren zijn haar domein.

En ze werd gekend onder vele namen. Een van deze is Stella Maris, Ster van de Zee. Ze is de Meer Min, want Meer betekent zowel “Liefde” als “zee”, en dat is waarom het water vaak wordt gezien als een symbool van haar barmhartige wijsheid.

Een ander symbool waarmee ze wordt aangeduid, is een cirkel van sterren rond een centrale zon, het vrouwelijke dat met haar liefde het mannelijke omhult. Waar dit symbool verschijnt, weet dan dat de geest van al wat goddelijk is in het vrouwelijke tegenwoordig is.

Later werd Athiret van de Zee en de Sterren bij de Heebreeërs bekend als Ashera, onze Goddelijke Moeder, en de Heer werd El genaamd, onze Hemelse Vader.

En zo was het dat El en Ashera hun grootste en heilige liefde wilden beleven in een meer expressieve, fysieke vorm en die zegen wilden delen met de kinderen die uit hun verbintenis zouden voortkomen. Iedere ziel die werd geschapen, kreeg een wederhelft, een gelijke met dezelfde kern. In het boek Genesis wordt dit verteld met de allegorie van Adam’s wederhelft die wordt geschapen uit zijn rib, zijn wezen, zodat zij vlees is van zijn vlees en been van zijn gebeente, geest van zijn geest.

En God zeide, zo wordt ons verteld door Mozes: “En ze zullen tot één vlees zijn.”

Aldus werd de Hieros Gamos geschapen, het heilige huwelijk tussen vertrouwen en bewustzijn dat de geliefden verenigt tot Eén. Dit is ons heiligste geschenk van onze Vader en Moeder in de hemel. Want wanneer we samenkomen in het bruidsvertrek, vinden we de goddelijke verbintenis waarvan El en Ashera wensten dat al hun aardse kinderen die zouden ervaren, in het Licht van de zuivere Vreugde en het wezen van de ware Liefde.

In de Hieros Gamos, het heilige verbond tussen geliefden, is God aanwezig. Om God’s zegen te ontvangen dient bij een eenwording zowel vertrouwen als bewustheid in de omhelzing tot uiting te worden gebracht.

Wanneer geliefden samenkomen is dat een viering van hun liefde in den vleze: niet langer zijn ze twee afzonderlijke wezens, maar ze zijn één geworden. Buiten het bruidsvertrek zullen ze leven als de vleesgeworden liefde.

In haar gewijde vorm kent de liefde in haar uiting de volgende zes aspecten:

  1. Agapè – liefde die is vervuld van de Vreugde die de geliefden ontlenen aan elkaar en aan de wereld, een volstrekt zuivere vorm van spirituele expressie, waarbij de heilige omhelzing stoelt op bewustheid;
  2. Philia – liefde die een uiting is van vriendschap en respect, tussen de zuster-bruid en de broeder-bruidegom, maar ook de liefde tussen bloedbroeders en -zusters en ware kameraden, waarbij de heilige omhelzing stoelt op vertrouwen;
  3. Charis – liefde die zich uit in goedertierenheid, in toewijding en in de lofzang op God’s aanwezigheid in het bruidsvertrek; dit is de liefde van onze vader en moeder, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde;
  4. Eunoia – liefde die inspireert tot diepgevoelde compassie en inzet jegens de wereld en al God’s kinderen; dit is de liefde die zich uit in liefdadigheid en in goede werken voor de gemeenschap;
  5. Storgè – een zuivere vorm van liefde vervuld van tederheid, zorg en empathie; dit is de liefde die we voelen voor kinderen;
  6. Eros – liefde als intens beleefde lichamelijke viering waarin de zielen samenkomen in de eenwording van het vlees; dit is de ultieme expressie van geliefden die haar heiligste vorm vindt in de Hieros Gamos.

Er is geen duisternis die niet kan worden verslagen door het licht van de liefde in een van deze uitingsvormen. En wanneer deze voltallig en in harmonie op Aarde bestaan, is daar voor duisternis geen plaats.

Liefde overwint alles.

Wie oren heeft om te horen die hore.

Er bestaat geen twijfel over het feit dat Jezus met zijn Maria Magdalena na de dood van Joannes de Doper (met wie ze eerst was getrouwd te Kana; ze had een kind van Joannes, te weten: Joannes-Jozef) in een Hieros Gamos relatie leefden. Maria Magdalena was degene die Jezus het beste begreep en daarom gaf zij leiding aan de prediking van het evengelie uit Het Boek der Liefde van haar man, na zijn hemelvaart in bi-locatie naar zijn Vader. In Waarheid: Jezus = El. Er wordt wel beweerd dat Jezus haar nog twee kinderen had geschonken: dit is niet waar! Jezus heeft in zijn Hieros Gamos relatie met haar Maria’s Hoova-genen versterkt. De twee kinderen, Sara-Tamar en Yeshua (Jezus)-David zijn verwekt door zijn oom, Jozef van Arimathea. De reden hiervan was dat de ziel van zijn oom Jozef afkomstig was van de planeet Altea (hier meer bekend als Atlantis). Hierdoor ontstond er een invloedrijke mix van de planeten Hoova en Altea op aarde. Nazaten van StamMoeder Maria Magdalena zijn ondermeer: de heilige Martinus van Tours, waar veel Sint-Martinuskerken naar zijn vernoemd, en hoogwaardigheidsbekleders als Karel de Grote en René d’Anjou.

De Liefde voor Maria Magdalena en de aanvaarding van haar leiderschap in de prediking van de Leer van de Weg van de Liefde kwam tot uiting toen Jozef van Arimathea, de heilige evangelist / kunstenaar Lucas en de kunstenaar Nicodemus gezamenlijk de Orde van het Heilige Graf stichtten. Samen legden zij de gelofte af haar en de heilige leer te beschermen en te steunen, tijdens haar leven, tijdens het leven van haar kinderen en tot in lengten van dagen. Op die Heilige Stille Zaterdag zwoeren de drie mannen een onverbrekelijke bloedeed. Ze legden getuigenis af van hun geloof en sloten een bondgenootschap dat bekend zou worden als de Orde van het Heilige Graf. Deze Orde zou dus ook in deze tijd nog moeten bestaan! Wie weet neemt er iemand contact met me op! Laten we het hopen.

Waarom was het óók belangrijk dat Petrus de Rots in de Prediking was?

Petrus was de Rots in de Prediking van Jezus’ Weg van de Liefde omdat zijn enige dochter, Petronella, trouwde met de jongste zoon van Maria Magdalena: Jezus-David. Tijdens zijn gevangenschap heeft Jezus bij een bezoekje van Maria toen ze zwanger was van Jezus-David voorzegd dat Jezus-David met Jozef van Arimathea “naar de groene eilanden ten westen van Gallië” moest gaan om ook daar de Weg van de Liefde te verkondigen. Ook heeft hij toen voorzegd welke naam zij haar kind moest geven: Yeshua (Jezus)-David.

Maria Magdalena en Sara-Tamar zijn bij elkaar gebleven en hebben ondermeer in het Katharenland verkondigd (Zuid-Frankrijk en het Pyreneeëngebied). We weten hoe het met de Weg van de Liefde is afgelopen: alle “ketters”, degenen die deze leer verkondigden en openlijk beleden, moesten worden verbrand op de beruchte brandstapels. Zodoende werden de volgelingen van Het Boek der liefde, de zuivere christenen die bekend zijn geworden als de Katharen, gedwongen onder te duiken en geheime manieren te vinden om hun leer te blijven uitdragen. Dankzij het neoplatonisme en de wederopbloei van de aandacht voor de Griekse filosofie en dialectiek bleven de ketterse leringen in de streek La Beauce navolging vinden. Veel van de meer controversiële principes van de vroege christenheid werden als het ware in een Grieks jasje gestoken, zodat ze konden worden beargumenteerd als wetenschappelijk in plaats van ketters. Hieruit kunnen we afleiden dat de Rooms-Katholieke kerk de Heilige Stoel van de eerste Bisschop Petrus heeft misbruikt op een gruwelijke manier. Zij verkondigt niet de Weg van de Liefde, maar haar eigen doctrines die er wellicht een klein beetje op lijken. Zij is meer de weg van Paulus gaan volgen. Maria Magdalena heeft over Paulus in haar evangelie, zoals opgetekend te Arques, het volgende geschreven:

Zij die me hebben verteld over Paulus, hebben gezegd dat hij zich uitsprak tegen de rol van vrouwen in de Weg. Dit is het allerzekerste bewijs dat zo’n man niets weet van de waarheid van Easa’s (= Jezus’, koosnaam van Maria Magdalena) leer of het wezen van Easa zelf. Easa’s grote eerbied voor vrouwen is bekend bij de uitverkorenen, en ik ben hiervan het bewijs. Niemand kan daar iets aan veranderen, ze kunnen mijn bestaan alleen volledig uit de geschiedenis schrappen. Verder heb ik gehoord dat deze Paulus de middelen tot Easa’s dood eerbiedigde, in plaats van de woorden die Easa sprak. Dit bedroeft me als een groot gebrek aan begrip.

Deze Paulus is een lange tijd door Nero gevangengezet. Mij is verteld dat hij veel brieven heeft geschreven aan zijn getrouwen, waarin hij de leer verkondigde die volgens hem van Easa afkomstig was. Maar zij die naar mij toekwamen, zeggen dat hij niet de Weg verkondigde, dat zijn leer niet de onze was.

Ik treur om iedere man die is gemarteld en vermoord in het duistere rijk van die monsterlijke Nero. En toch vervult het me met vrees. Ik vrees dat deze Paulus weldra wordt gezien als een groot martelaar voor de Weg, en dat velen geloven dat zijn valse leer die van Easa is. Dat is hij niet.

Ook de tekst uit dit evangelie, Het Boek der Apostelen, volgens Maria Magdalena, dank ik aan Kathleen McGowan. Dit stuk evangelie is opgetekend in haar boek The Expected One. Meer auteurs hebben de waarheid van Paulus betwijfeld. Zij hebben gelijk gehad.

Wat denkt u als u het bovenstaande hebt eigen gemaakt, en u vergelijkt de tekst van 1 Korintiërs 13 over de Liefde die is toegeschreven aan Paulus met de volgende passage van Jezus die is opgenomen in het Vredesevangelie der Essenen, Boek 1? (in het Vaticaan opgediept en geschreven door Dr. Edmond Bordeaux Székely):

WANT UW HEMELSE VADER IS LIEFDE,

WANT UW MOEDER AARDE IS LIEFDE,

WANT DE ZOON DES MENSEN IS LIEFDE!

Het is door de liefde, dat de Hemelse Vader en Moeder Aarde en de Zoon des Mensen een worden. Want de geest van de Zoon des Mensen is geschapen uit de geest van de Hemelse Vader en zijn lichaam uit het lichaam van Moeder Aarde. Wordt daarom volmaakt, zoals de geest van uw Hemelse Vader en het lichaam van uw Moeder Aarde volmaakt zijn. En hebt uw Hemelse Vader net zo lief als Hij uw geest liefheeft. En hebt uw Moeder Aarde net zo lief als zij uw lichaam liefheeft. En hebt uw ware broeders net zo lief als uw Hemelse Vader en Moeder Aarde hen liefhebben. En dan zal uw Hemelse Vader u zijn geest schenken en uw Moeder Aarde zal u haar heilig lichaam schenken. En dan zullen de zonen der mensen als ware broeders elkaar liefde schenken: de liefde die zij ontvingen van hun Hemelse Vader en hun Moeder Aarde. En allen zullen zij elkander tot troost zijn. En dan zullen alle kwaad en smart van de Aarde verdwijnen en er zal liefde en vreugde op aarde zijn! En dan zal de aarde zijn als de hemelen en het koninkrijk Gods zal komen. En dan zal de Zoon des Mensen in al zijn glorie komen om het koninkrijk Gods te beërven. En dan zullen de Zonen der Mensen hun goddelijke erfenis verdelen: het koninkrijk Gods. Want de zonen der mensen leven in de Hemelse Vader en in Moeder Aarde en de Hemelse Vader en Moeder Aarde leven in hen. En dan zal, met het koninkrijk Gods, het einde der tijden komen. Want de liefde van de Hemelse Vader geeft allen het eeuwige leven in het koninkrijk Gods. Want liefde is eeuwig! Liefde is sterker dan de dood!

Al ware het dat ik de taal der mensen en de taal der engelen sprak, maar ik had de liefde niet: dan was ik slechts als schallend koper of een rinkelende cimbaal. Al zou ik u alles kunnen voorspellen wat komen gaat, al kende ik alle geheimen en al had ik alle wijsheid; en al had ik geloof, zo sterk als de storm, die bergen kan verzetten, maar ik had de liefde niet: dan was ik niets! En al zou ik al mijn goederen uitdelen om de armen te voeden en al gaf ik al mijn vuur weg, dat ik ontving van mijn Hemelse Vader, maar ik had de liefde niet: dan zou dit mij geenszins baten. De liefde is geduldig; de liefde is vriendelijk; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardig; zij is niet opgeblazen; zij is niet grof, noch zelfzuchtig; zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet in onrecht, maar schept genoegen in gerechtigheid. De liefde beschermt alles, de liefde gelooft alles, de liefde hoopt alles, de liefde verdraagt alles, zij put zichzelf nooit uit; maar aan de spraak zal een einde komen en kennis zal verdwijnen. Want slechts voor een deel kennen wij de waarheid en voor een deel dwalen wij; maar wanneer de volmaaktheid in al haar volheid komen zal, dan zal al wat onvolledig is uitgewist worden. Toen een man nog kind was, sprak hij nog als een kind, verstond hij nog als een kind en dacht hij nog als een kind. Maar toen hij een man werd, legde hij zijn kinderlijkheid af. Want nu zien wij nog als door een spiegel en door raadselen. Nu weten wij nog maar ten dele, maar wanneer wij God van aangezicht tot aangezicht zullen zien, dan zullen wij niet meer slechts ten dele kennen, maar gelijk zo wij van Hem zullen leren. En voor nu blijven ons deze drie dingen: geloof, hoop en liefde; maar de meeste van deze is de Liefde!

Nu gaat het in de vergelijking met 1 Korintiërs 13 over de Liefde natuurlijk over deze laatst geciteerde alinea, maar het eerste gedeelte is hiermee onlosmakelijk verbonden: wat hierboven staat is de Weg van de Liefde ten top! Waarom zijn deze regels van Jezus dan toebedeeld aan Paulus? Om de waarheid van zijn leer te bevestigen?  Om de mensen in verzoeking te leiden? Om de mensen de doctrines van de kerk in te palmen, zodat de kerk macht over hen heeft en hen onder de duim kan houden?

Aldus is het niet moeilijk om een conclusie over de staat van de huidige christelijke kerk te trekken. Maar oordeel niet, veroordeel niemand en wees vergevingsgezind. Dat is de Weg die we mogen gaan: de Weg der Liefde! Zie de dingen gewoon zoals ze zijn en zeg het zoals het is, zonder een zwijm van oordeel. Maar houd deze vragen wèl in uw achterhoofd. Laat u niet langer beetnemen, door niemand!

De Bijbel is niet in Liefde bewerkt, en daarom proberen wij zoveel mogelijk haar weer te geven zoals ze is. Dit is een enorme klus die niet snel klaar is. Stukken tekst die al zijn gepubliceerd, staan op http://www.communityofpeace.net/Nedtxt/00Bijbel.htm.

In verband met de goede week waarin wij het lijden en de kruismarteling van onze Heer Jezus Christus mogen herdenken, is het goed om nog even op Maria Magdalena’s bespiegelingen te wijzen in het kader van het verraad van Judas en de verloochening van Petrus: de Heer zèlf heeft Judas opgedragen hem te verraden! Uit zichzelf wilde hij dat geenszins doen. Verder heeft ook de Heer zèlf Petrus opgedragen hem te verloochenen omreden dat hij de Leer van de Weg van de Liefde moest verkondigen. De heer zèlf was dus de oorzaak van het verraad en de verloochening door Judas, respectievelijk Petrus. Judas kon het niet verkroppen dat hij Jezus moest verraden en pleegde zelfmoord. Maria Magdalena heeft, behalve om haar man, om niemand zo gerouwd als om Judas, die een ware vriend was van de Heer. Er is nog een misverstand over Judas: sommige mensen zeggen dat hij een dief was en geld haalde uit de gezamenlijke pot. Ook dit feit is niet waar volgens Maria Magdalena: Judas was de trouwste discipel van Jezus!

Ook de Avondmaalviering is veranderd sinds het in de ban doen van Het Boek der Liefde! Daarom is het van belang om bij deze viering weer de juiste formule te hanteren:

Jezus schrijft hierover in zijn Het Boek der Liefde:

Wat is mijn vlees? Mijn vlees is het Woord, de Waarheid van de Logos.

Wat is mijn bloed? Mijn bloed is de Adem, de verheffing van de Geest die het vlees bezielt.

Wie het Woord en de Adem ontvangt, zal zijn gevoed en gekleed. Want het Woord en de Adem zijn de mens tot voedsel, ze drenken en kleden hem.

Dit brood is mijn vlees, en het is het Woord van de Waarheid.

Deze wijn is mijn bloed,en het is de Adem van de Geest.

Hiermee eindigt deze eerste Preek van de Week, waarin de Weg van de Liefde van onze Heer Jezus Christus centraal stond. Wij wensen u allen een fijne goede Week en een mooie Paasviering toe!

Vrede, Liefde, Harmonie!

Krishnananda,

uw dienaar.

 

Afbeelding