Fwd aan ingekopiëerden: Corien aan t spit

19 Okt

Vrede zij met Allen!

Om te beginnen heb ik zelf geen kennis van deze zaak, en daarom zend ik hem op verzoek van mevrouw X door aan de Staten-Generaal (mevrouw Leijten van de SP schijnt hiervan af te weten), aan de Nationale ombudsman en aan de diverse omroepen / nieuwsprogramma’s om eens een onderzoek naar dit: “GGZ-gedoe”, te doen. Een aantal actualiteitenprogramma’s staan in de e-mail hieronder al vermeld. Lees voor een goed begrip ook de tweede e-mail van mevrouw X waarin zij heeft beschreven wat haarzelf is overkomen.

Algemene en belangrijke opmerkingen: wie goed doet, goed ontmoet! Maar een zelf-frauderende zogenaamde: “Rijksoverheid”, roept Willens en wetens frauderende Mensen en instellingen op. En dan moeten organen van de zelf-frauderende zogenaamde: “Rijksoverheid”, fraude van Mensen en instellingen gaan opsporen. Ik zeg: “Beste frauderende zogenaamde: ‘Rijksoverheid’, kijk eerst eens naar uw Eigen handel en wandel, en als dat nu eindelijk eens is gecorrigeerd, ga pas dan achter andere fraudezaken aan. Want: een goed voorbeeld doet goed volgen!”.

En daarmee is onze Wereldwijde en ver-Enigde Natie: Mahābhārata, nodig en uitgeroepen bij de Verenigde Naties! Om een goed voorbeeld te geven!

Hierboven staan geen loze kreten vermeld: zowel de zogenaamde: “Rijksoverheid”, als de daarbij horende zogenaamde: “Rechtspraak”, zijn frauderende instellingen (varend onder dezelfde vlag van het Postkantoor in de post zone: Nederland, aangesloten bij de Universele Postunie [UPU] te Zwitserland). De zogenaamde: “Rijksoverheid”, pleegt in elk geval identiteitsfraude, welke fraude in stand wordt gehouden door de zogenaamde: “Rechtspraak”. Onpartijdige rechtspraak? Bij de zogenaamde: “Rechtspraak”, heb ik inmiddels drie afgedane zaken, en geen van deze drie zaken geeft uitspraak op door mij voorgelegde beroepen! Er werd in één geval zelfs afgeweken van de Eigen procedureregels! Dossiers zijn in te zien.

Dat wat wordt genoemd: “natie Nederland”, valt onder de dictatuur van het Postkantoor van de UPU! Neem eens contact op met FEDERAL-POSTAL-JUDGE: David-Wynn: Miller, in de USA. Samen met zijn compagnon: Russell-Jay: Gould, is hij op visite geweest bij de Verenigde Naties, bij het Vaticaan, bij de UPU, bij de Bank of International Settlements (alwaar zelfs ministers niet mogen binnenkomen), bij de Wereldbank en bij het Internationale Monetaire Fonds. Als hij dan zegt: “Al het geld is van het postkantoor”, en dat de postkantoren van de meeste postzones zijn aangesloten bij de UPU die wordt bestuurd vanuit het Vaticaan, dan moet er ergens een Lichtje gaan branden, tòch? Voer genoeg om nog uit te zoeken nà de uitzendingen over Goldman-Sachs door voorheen nog: KRO-Brandpunt, en VPRO-Tegenlicht. Ik kan me nog de opmerking van de Brandpunt-reporter her-IN-neren, dat het leek alsof hij bij een sektarische geloofsgemeenschap was geweest. Welnu: dit aspect blijkt nu te kloppen! Ik wens u sterkte en veel succes bij uw verdere onderzoeken!

Begin doorgestuurd bericht aan ingekopiëerden, doorgezonden door: Krishnānanda: dāsa:

Van: mevrouw X
Datum: 17 oktober 2017 15:53:08 CEST
Aan: NATU 2PERS <natu2pers@gmail.com>
Onderwerp: Antw.:⁨ Corien aan t spit⁩

Beste mensen,

Gaarne dit bericht aan mevrouw Corien door sturen, in verband met het volgende: Prof. Jim van Os heeft GGZ in zijn handen, Kopstuk: GGZ handel in diagnoses staat nu op de shop, in het maandblad staat het allemaal terug te lezen, mevrouw Leijten van SP tweede kamer is druk bezig met het GGZ gedoe, het lijkt mij goed deze voornoemde aan te spreken, verder dit hele dwangmiddelen gedoe indienen bij Zembla die zijn met grote onderzoeken bezig er is volgens mij al iets van geopenbaard, door de 2 verpleegkundigen uit Amsterdam die het GGZ hebben aangeklaagd. Hiermee is Nova en NU.NL betrokken bij tal van klachten van burgers en ook met Zembla aan de slag zijn gegaan. Dit weet ik niet heel zeker maar het IKON (nu KRO) is er ook mee aan de slag gegaan.

AAN; JP, goed plan, maar ze zal niet naar buiten mogen, je wordt in feite van iedereen afgesloten, telefoon, PC, worden gewoon uitgeschakeld. Zelf mee gemaakt!!!

Groet, mevrouw X
Delfzijl

Op 16 oktober 2017 om 15:18 schreef mevrouw X:

Beste mensen,

Naar aanleiding van uw emailbericht met de vraag wie kent een goede advocaat?

Het is mij ook overkomen die op grove leugens zijn uitgevoerd, ik heb een hele harde strijd moeten doen, en ben door 18 z.g. ‘verpleegkundige’ zwaar mishandeld ik lag nog te slapen, en na deze mishandeling hing mijn hoofd er scheef bij, elke medische zorg werd me ontnomen, en na 8 dagen kon ik alarm slaan bij eerste hulp. En wat het houdt elkaar de handen boven het hoofd, een arts was correct en gaf toe dat het buitensporig geweld is mijn hals spier ernstige is beschadigd, de pijnstillers zijn me afgepakt door dat GGZ tuig.

Als je een goede advocaat wilt wat ik me goed kan voorstellen en heb je ook keihard nodig, hij is zelf Psycholoog en heeft het gauw door of je wel of niet de waarheid spreekt en het wél wáár is wat men over jouw persoon beweerd en bekronkeld heeft. Dit is zijn adres en zowel privé als vast nummer: Mr T.P. Klaassen Helden / mobielnummer: 0654254340 zijn vaste telefoonnummer is: 077-3077397 zijn vrouw neemt dit aan, en wordt je teruggebeld.

Verder mag u mijn naam zeggen opdat hij weet van u het nummer heeft gekregen. mevrouw X, Zoetermeer destijds. Ik wens u heel veel kracht en moed toe, en ik zou het op prijs stellen als u goede resultaten heeft.

Met vriendelijke groet,
mevrouw X

In Licht en Liefde verbonden,

met vriendelijke groeten en hoogachting,

POSTMASTER-MINISTER-OF-ASHA-PLENIPOTENTIARY-JUDGE-OF: Mahābhārata-Vaikuṇṭhaloka: Krishnānanda: dāsa, uw Aller dienaar

Government of Mahābhārata

Seat: ~CoP-14711~~Mahābhārata-Vaikuṇṭhaloka

Correspondence-address of Department of ASHA:

Mahābhārata

Spiritual District of Holland

P.O. Box 47

3230 AA BRIELLE

telefax / antwoordapparaat: 0181 – 665117

Advertenties

Copyright/Copyclaim Flag

23 Sep

WANT Vrede ZIJ MET U! / FOR Peace BE WITH YOU!

WANT VANDAAG IS EEN FEESTDAG. / FOR TODAY IS A DAY FOR FEASTING.

WANT DEZE BIJGAANDE COPYRIGHT/COPYCLAIM (CRCCFlag.pdf) IS NU BIJ HET INTERNATIONALE GERECHTSHOF VAN DE VERENIGDE NATIES, BIJ DE HOGE-RAAD-DER-NEDERLANDEN EN BIJ DE RAAD-VAN-STATE PER FAX. /

FOR THIS ENCLOSED COPYRIGHT/COPYCLAIM (CRCCFlag.pdf) IS NOW WITH THE INTERNATIONAL-COURT-OF-JUSTICE OF THE UNITED-NATIONS, WITH THE SUPREME-COURT-OF-THE-NETHERLANDS AND WITH THE COUNCIL-OF-STATE OF THE NETEHRLANDS BY FAX.

VOOR HET MAKEN VAN DEZE COPYRIGHT/COPYCLAIM IS HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VAN: FEDERAL-POSTAL-JUDGE: David-Wynn: Miller [AOL], DOOR MIJ ALS EEN MODEL. /

FOR MAKING THIS COPYRIGHT/COPYCLAIM THE USE OF THE WEBSITE OF: FEDERAL-POSTAL-JUDGE: David-Wynn: Miller [AOL], IS BY ME AS A MODEL.

DOOR DEZE E-MAIL IS DEZE COPYRIGHT/COPYCLAIM BIJ DE VERENIGDE NATIES, NEW YORK; WANT HUN FAX IS UIT. / BY THIS E-MAIL THIS COPYRIGHT/COPYCLAIM IS WITH THE UNITED NATIONS, NEW YORK; FOR THEIR FAX IS NOT CONNECTED. WANT WIJ ZIJN HIERVAN GETUIGE. / FOR THE WITNESS OF THIS IS BY US.

IN LICHT EN LIEFDE VERBONDEN, / CONNECTED IN LIGHT AND LOVE,
MET VRIENDELIJKE GROETEN EN HOOGACHTING, / SINCERELY YOUR SERVANT,
: Krishnānanda: dāsa, : POSTMASTER-MINISTER-OF-ASHA-PLENIPOTENTIARY-JUDGE, JULLIE DIENAAR

CRCCFlag.pdf

Mooi stukje geschiedenis en verweer inzake gemtrails, vaccinatie end via de paus

18 Sep

Peace be with you!

This one is sent without comment.

Connected in Light and Love,
Sincerely your servant,
Krishnānanda

Francisco_-_H.pdf

Postkantoor Mahābhārata geopend op 4 september 2017 / belastingz itting van 8 september 2017 gestopt

6 Sep

Vrede zij met Allen!

We hebben met ons Aller Mahābhārata weer een volgende stap gezet.

Op maandag 4 september jl. is er een contract ontstaan tussen PostNL en mijzelf als mede-postmaster, reden waarom het Postkantoor van onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, is opgericht en geopend op dezelfde datum. Om deze reden ben ik druk in de weer om ons Postkantoor uit te rusten met de vereiste attributen. Omdat ons Postkantoor onze hele ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, omvat, staat het naast de Universele Post Unie (UPU) te Bern, Zwitserland.
Op de eerste pagina van de bijlage: 2014RBDenHaag.pdf, staan de gedetailleerde gegevens van ons contract.
Het gevolg is – mede door het bijgevoegde geschrift in de NU-tijd, dat daardoor enigszins moeilijker is te lezen – dat de Supreme-Court-of-Justness of Mahābhārata, Vaikuṇṭhaloka, meer aanzien krijgt.

In dat geschrift in de NU-tijd heb ik overwogen dat er fraude wordt gepleegd door Rechtbank Den Haag. Zo is er voor de zitting een ander zaaknummer toegekend, heeft de zogenaamde rechter geen autograaf onder de brief van de griffier gezet, waardoor hij geen rechter, maar slechts een acteur is. Daarnaast heb ik overwogen dat de rechtbank partijdig is. Zowel de rechtbank als het belastingbedrijf “varen” onder dezelfde vlag.
Ik eis correctie van de geconstateerde vergissingen en daarmee is het stoppen van de zitting van vrijdag 8 september a.s. een feit.

Het bijgevoegde document is inmiddels gefaxt naar Rechtbank-Den-Haag, de Hoge-Raad-der-Nederlanden, en naar het Internationale-Gerechtshof zodat Rechtbank-Den-Haag nog ruim de tijd heeft om de zitting te stoppen. Het document is er immers al!

Zodra ik de benodigde stempels heb ontvangen, kunnen Residenten van Mahābhārata als zij dat Willen hun Mahābhārata-wereldpaspoorten door mij laten: “Postmasteren”, op de pagina’s 6 of 7. De kans is dan groter om met deze paspoorten te reizen. Om deze kans helemaal te vergroten, heb ik inmiddels contact opgenomen met WSA te Washington, DC, om enige veranderingen in het paspoort aan te brengen. Dat kan echter – gezien de daarmee verbonden kosten – niet op stel en sprong, maar WSA is wèl geïnteresseerd.

Nu dat was dan weer het goede nieuws over ons Aller Mahabharata.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, Postmaster-Plenipotentiary-Judge en minister van ASHA, uw dienaar

2014RBDenHaag.pdf

uitroepen onafhanklijkheid van de ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata

19 Aug

Geachte leden van de Staten-Generaal; geachte heer De Geus van het Belastingbedrijf; geachte lezer, Vrede zij met u Allen!

Hierbij zend ik u toe ons document van onafhankelijkheidsverklaring: IndProcl.pdf, dat reeds per fax is gezonden aan het Internationale Gerechtshof van de Verenigde Naties te Den Haag en aan de Hoge Raad der Nederlanden. Met de fax van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties kon ik nog geen verbinding krijgen. Dat probeer ik aanstaande maandag nog tot stand te brengen.

Het document spreekt voor zich en onze onafhankelijkheid en daarmee soevereiniteit dient te worden nagekomen en nageleefd, want als een groepje boeren de onafhankelijkheid kunnen verklaren van een stukje grondgebied dat nu de zogenaamde: “Natie Zwitserland”, is, dan zijn wij op God’s gezag helemaal in staat om de onafhankelijkheid van onze Ware ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, wederom bij de Verenigde Naties, bij het Internationale Gerechtshof daarvan en bij de Hoge Raad der Nederlanden uit te roepen.
Ook u, geachte leden van de Staten-Generaal en heer De geus van het Belastingbedrijf, bent er nu van in kennis gesteld, alsmede in afschrift enkele zogenaamde: “Instellingen van de Rijksoverheid”.

Te uwer informatie wijzen wij u er nog op dat uw rechterlijke macht beperkt is ten aanzien van onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, als gevolg van artikel 13a van uw Wet algemene bepalingen omdat op God’s en onze ver-Enigde Natie het Volkenrecht van toepassing is. Dit is zo omdat we een kerkgenootschap hebben opgericht bij een notaris in welke statuten onze ver-Enigde Natie: Mahābhārata, en haar Grondwet van Mahābhārata voor uw zogenaamde: “geldende Nederlandse wetgeving”, zijn vastgelegd. Dientengevolge is ook deze wetgeving beperkt toepasbaar op onze ver-Enigde Natie. Zekerheidshalve geldt dit naast onze onafhankelijkheidsverklaring.

Ik hoop u hiermee naar juiste orde en voldoende te hebben geïnformeerd.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, minister van ASHA, uw Aller dienaar

IndProcl.pdf

Burgerlijke Rechtsvordering in dat wat u nog steeds noemt: “Nederland”

15 Aug

S u p r e m e C o u r t of J u s t n e s s

Geachte leden van de Staten-Generaal, hier ben ik weer, maar nu in de functie van President / judge of the Supreme Court of Justness of Mahābhārata, Vaikuṇṭhaloka, en ik wens u Vrede toe!

Heel dat wat u nog steeds noemt: “Nederland”, was geschokt door de uitzetting van een moeder die haar kinderen heeft verstopt, dan wel laten onderduiken. Daarmee werd ze alleen uitgezet in de richting van de grote Russische Federatie, waaruit zij juist was gevlucht. Als dat gebeurt, betekent dat, dat u uw wetten niet op orde hebt en dat is iets waarop ik u al jaren aanspreek. U dient de wetten aan te passen aan de Wil van uw zogenaamde: “Nederlanders”, waarvoor u hoort te werken. Waarom doet u dat niet en blijft u telkens weer hun Wil negeren? Want dit soort dingen mogen natuurlijk nooit en te nimmer voorkomen in een zogenaamd: “gastvrij”, land, maar het gebeurt telkens weer! Dit is weer een bewijs van het feit dat u voor Anderen, namelijk de Illuminati, werkt. U maakt alles stuk en als u dat niet begrijpt, vertaal ik het in: u maakt alles kapot! Ik hoop dat ik hiermee duidelijk ben!

De Kinderombudsman Die ik vanavond in het programma Nieuwsuur hoorde, heeft groot gelijk: er wordt niet naar het belang van de kinderen gekeken! Die spelen in de hele procedure een ondergeschikte tot geen enkele rol! Dat betekent derhalve dat de procedure in het geheel niet goed is gevolgd en dat de rechter, in hoogste instantie de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, om die reden in het geheel niet tot de gewraakte beslissing had mogen komen. Want er moet nog ergens onder in de la van de Rechtspraak en de Afdeling bestuursrechtspraak een verdrag inzake kinderrechten zijn, welk verdrag niet wordt, noch is in deze zaak (en wellicht ook in vele andere zaken) nageleefd. Ik wijs u Allen op artikel 94 van uw Grondwet waarin wordt bepaald dat wettelijke regels buiten toepassing blijven indien ze strijdig zijn met internationale verdragen. Het verdrag inzake de rechten van het kind is zulk een verdrag. Gelet op de kinderen die in uw zogenaamde: “Nederland”, zijn opgegroeid en in uw land op school gaan en daar ook hun vriendjes hebben, in acht genomen dat zij aan die grote Russische Federatie die op een ander gebied zelfs uw vijand wordt geacht te zijn totaal geen her-IN-nering hebben, mocht op het laatst de Afdeling bestuursrechtspraak nooit en te nimmer tot deze beslissing komen.
Dit betekent, geachte leden van de Staten-Generaal en rechterlijke colleges, dat niet de kinderen naar de moeder toe dienen te worden gebracht, maar dat de moeder dient terug te komen!

Wat hier in deze procedure is gebeurd, is eveneens gebeurd in de bestuursrechtelijke procedures van de Mens Krishnānanda ter zake van zijn Namenclaim en ter zake van belastingaanslagen die zelfs niet eens op de aan hem toebehorende Namen staan! Want die zijn gestolen door dat wat u noemt: “het Rijk”! Uw zogenaamde: “Rijksoverheid”, is namelijk de grootste identiteitsfraudeur, maar daaraan wordt niets gedaan. Ik heb het u al verschillende malen geschreven. Nu weet ik waarom het zo warm is: ik ben een roepende in de woestijn! Wat zijn uw kamers dor: ze dragen nauwelijks vrucht!

Als ik in mijn procedures op Europese Verdragen wees en ernaar verwees, dan werd er gewoon het zogenaamde: “geldende Nederlands recht”, toegepast. Inderdaad: geldend want niet geldig! Niet geldig historisch gezien; niet geldig omdat uw wetgeving steunt op identiteitsfraude. Daarmee is er sprake van wetgeving die geldend moet worden gemaakt en zo nodig met bruut geweld dient te worden gehandhaafd. Wat dat betreft is de Rechtspraak en functioneert de Rechtspraak ook als een dochteronderneming van dat wat ik noem: “het Staatsbedrijf der Nederlanden”. De rechters zijn daarmee Allen objectief partijdig. (In verleden geschriften heb ik subjectieve partijdigheid en objectieve partijdigheid met elkaar verwisseld; daarvoor bied ik u mijn excuses aan.) Ik heb daarbij uitgelegd dat er objectieve partijdigheid is omdat er geen Trias Politica is: alle rechters en raadsheren zijn namelijk ondergeschikt gemaakt aan de wetgevende en wetuitvoerende Macht: Koning met zijn ministersploeg, aan wie ze trouw moeten zweren of beloven. En daar begint het gedonder, want in feite is daarmee het wrakingsrecht al ontnomen!
En dan heb ik nog niet eens geschreven over de Algemene wet bestuursrecht! Waarom krijgen uw zogenaamde: “natuurlijke personen”, niet eenzelfde bescherming in die Algemene wet bestuursrecht als bij het strafrecht en bij het burgerlijk recht? Het proces-verbaal wordt door de Hoge Raad der Nederlanden als de enige kenbron van de procedure gezien en dient in het strafrecht en in het burgerlijk recht te worden opgemaakt op straffe van nietigheid, maar dat hoeft niet bij het bestuursrecht! Slechts als de Hoge Raad of een belanghebbende erom vraagt, dient het te worden opgemaakt, maar er is dan nog steeds geen sprake van op straffe van nietigheid. Dit klopt niet, dames en heren!
Nog een punt: de openbaarheid van uitspraken. “Over zes weken doe ik schriftelijk uitspraak”, hoor ik rechters zeggen. De uitspraak in het bestuursrecht dient in het openbaar te worden uitgesproken; dat hoeft dus niet perse in een terechtzitting te worden gedaan. Een bestuursrechter kan in het Vondelpark zijn uitspraak doen en zeggen: “Ik heb de uitspraak in het openbaar gedaan!” Plaats en tijdstip van de uitspraak waren onbekend. Een belanghebbende is daarmee haar of zijn wrakingsrecht ontnomen. Er is geen sanctie.
Wat dat aangaat, is de Algemene wet bestuursrecht noch vis noch vlees! Op deze wijze wordt er door veel bestuursrechters lekker gemanipuleerd. Althans: ik ben er nog geen tegengekomen, welke rechter dat niet heeft gedaan. Ik ben geweest in Rechtbank Rotterdam en in Rechtbank Den Haag: dat zijn er al twee, lieve Mensen! En ik verneem van anderen. Vandaar dat ik eerder al schreef: wat doet de Raad van State in het kader van zijn advieswerk?
Die mevrouw en haar kinderen dienen uw land te verlaten en ik mag niet mijn Eigen Namen in rechte van die zogenaamde: “Rijksoverheid”, terug claimen en moet berusten in identiteitsfraude en moet gewoon, als iedere andere zogenaamde: “natuurlijke persoon”, belasting betalen. Dat ik Gewetensbezwaard ben om dat nog langer te doen, is niet aan de orde, ondanks het feit dat ik in het jaar 2012 al heb gevraag of u de belastingwetgeving aan het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie ter zake van Vrijheid van Geweten zoudt Willen aanpassen. Dit verzoek hebt u tot heden niet ingewilligd. Daarom ook wordt internationale wetgeving niet en worden uw Eigen geldend gemaakte regeltjes interpretatief toegepast, geholpen door de Algemene wet bestuursrecht waarin toch geen sancties zijn opgenomen. En dat heet dan voor de bühne dat de procedures goed zijn gevolgd en gevoerd; aan mijn zolen!

En in mijn zaak klopte het helemaal niet, want het college stelde namelijk dat het geen verandering mag aanbrengen in het Basis Register Personen zonder aanpassing van mijn geboorteakte. Laten wij nu onderzocht hebben dat er helemaal geen aanpassing van mijn geboorteakte nodig is om de gevraagde inschrijving te realiseren! Want mijn vader heeft mij slechts: “Dirk”, genoemd, gespeld als volgt: een: “D”, gevolgd door een: “i”, een: “r”, en een: “k”! “Dirk” dus, en niets anders! Wat heb ik gevraagd om in te schrijven? Mijn Eigen Natuurlijke Rechtspersoonlijkheid, genaamd: “Dirk; otf van den Engel”! En nader onderzoek heeft zelfs uitgewezen dat het: “Dirk; otf van den Engel / Goudriaan”, dient te zijn. (Otf staat voor: of the family, in het Nederlands: van de familie; een dergelijke inschrijving geeft slechts weer wat zo is.) Het betreft daarom geen echte wijziging, eerder een aanpassing van mijn inschrijving, en krachtens de Auteurswet eraan toegevoegd: (© juni 1955, Eigendom van Krishnānanda). Want het Auteursrecht op mijn Eigen Naam: “Dirk”, is in juni 1955 per geboorteakte aan mij overgedragen. En daarbij horen ex lege mijn familienamen: “Van den Engel”, en: “Goudriaan”. En als ik er dan niet ingevolge de Auteurswet vrijelijk over kan beschikken, blijken ze gestolen te zijn. Enige verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur hebben dat ook uitgewezen.
De inschrijving van de door: “het Rijk”, van de van mij gestolen Namen vervaardigde zogenaamde: “natuurlijke persoon”, mag niet worden gewijzigd in iets dat van mijzelf is!
En zo is bewezen dat de slavernij op het grondgebied van het Spirituele District Holland van de ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, nog welig tiert. De zogenaamde: “natuurlijke personen”, ontvangen zelfs een Burger Slaven Nummer (BSN). Dit is in strijd met onder meer artikel 4 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en vanzelfsprekend met artikel 8 van de Grondwet van Mahābhārata. Op grond van artikel 2 van deze grondwet mogen Mensen niet worden beschouwd als juridische entiteiten zoals de zogenaamde: “natuurlijke personen”, dat zijn. Spiritueel gezien zijn ze vrij en gelijk in waardigheid en rechten. Ze hebben verstand en bewustzijn en dienen elkaar te bejegenen in een geest van broederschap. Onze grondwet is gewoon de codificatie van de Universele door God ingestelde natuurwetten. Zo simpel is het, en dan heb je geen andere wetten meer nodig! Overtredingen kunnen gewoon worden berecht op grond van deze grondwet. Er zijn ook geen nadere differentiaties nodig in de vorm van bestuursrecht, strafrecht of burgerlijk recht: de rechter kent de Universele door God ingestelde natuurwetten en daarmee vanzelfsprekend de Grondwet van Mahābhārata. En omdat hij slechts God dient, en in hem Allen, is hij tevens werkelijk onafhankelijk. In ons Aller Mahābhārata is er daarmee ook geen Wet op de Rechterlijke Organisatie, noch een mogelijkheid tot wraking nodig.

Lieve Mensen, wat een deregulering! En wat zouden de Mensen daarmee blij zijn! Alles is mooi en overzichtelijk geordend, zònder geldend te maken wetten.
Maar wie ASHA, de Kosmische Ordening, niet kent, raakt zelf verstrikt in de vele wetten die u denkt te moeten maken. Terwijl u het ene gat probeert te vullen met wetgeving, zie! Daar ontstaat weer een ander gat. En dan hebben we het nog niet eens over de mazen gehad. De aankomende periode is er een zònder wetten! En daarom, geachte leden van de Staten-Generaal, kunt u beter gaan oefenen door vooreerst uw wetten aan te passen aan onze Grondwet van Mahābhārata; dan bent u in elk geval niet langer in strijd met de door God ingestelde natuurwetten, waaraan eenieder: bewust of onbewust tòch voldoet!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, Universeel Predikant / Ācārya, en uit dien hoofde tevens President / judge van de Supreme Court of Justness voornoemd, uw Aller dienaar

vijftal video”s

10 Aug

Geachte leden van de Staten-Generaal, heer De Geus van het Belastingbedrijf en andere aangeschrevenen, Vrede zij met u!

Hieronder treft u aan links naar You-tube filmpjes en films over zogenaamde: “persisting contrails”, oftewel chemtrails.

In de eerste film spreekt Rosalind Petersen in de Verenigde Naties; zij gebruikt daar de term: “persisting contrails”.
Zij spreekt haar bezorgdheid uit over met name agriculture, de landbouw. Ze benoemt speciaal het spuiten met waarover ik u al eerder heb geschreven: Aluminium, Barium en Strontium en oxiden.
In andere films wordt het verschil tussen feitelijke contrails en chemtrails getoond en wordt dat ook uitgelegd.
In diverse films wordt het interieur van zo’n vliegtuig getoond met allemaal tanks waaruit al dat spul over u en de mensen achter uw zogenaamde: “natuurlijke personen”, wordt gespoten. In één film wordt ook duidelijk gemaakt dat dat spul allemaal ook rustig aan naar beneden komt, en daarom luidt de conclusie dat u en de mensen achter uw zogenaamde: “natuurlijke personen”, dat spul ook daadwerkelijk inademen en daardoor ziek kunnen en uiteindelijk ook worden.
In één film wordt over de combinatie van HAARP en chemtrails gesproken en wordt ook getoond wat HAARP doet.

Het beste houden we voor het lest en daarin spreken twee klokkenluiders: een vrouw die bij de VS-luchtmacht heeft gewerkt en een man die bij de CIA heeft gewerkt, vrijuit. De man heeft het ook nog over het verband tussen injecties en Autisme!

Chemtrails worden niet alleen in de Verenigde Staten over mensen uitgespoten, maar ook in Europa: ik heb ze gezien boven Groot Brittannië, boven Duitsland, boven België en waarom zouden ze dan niet ook boven uw zogenaamde: “Nederland”, worden uitgespoten? Dat gebeurt bijna dagelijks! Ook zie ik het soms ‘s nachts gebeuren als ik nog even een rondje loop. En weet u: de film toont zo mooi dat op de ene dag zoveel vliegtuigen vliegen en op de andere dag bijna niet! De ene dag zijn er dan veel chemtrails terwijl de andere dag niet wordt gespoten. Ook wordt u al vast gewaarschuwd dat de mensdieren die achter het zogenaamde: “weather modification programm” zitten nu spul aan het ontwikkelen zijn, welk spul u niet meer kunt zien.
Er hoeft nu geen petitie meer te worden gehouden: de vele bewijzen worden nu duidelijk aan u getoond: outside en inside!
En ik schrijf u nu dat u net zoveel weet van wat er zich allemaal afspeelt als het Congres in de Verenigde Staten, namelijk helemaal niets! Het is allemaal geheim!
Het is aan de dappere mensen als deze klokkenluiders dat de wereld nu enigszins bekend is met de fenomenen HAARP en chemtrails.
En laten we ook niet vergeten: de verspreiders van deze films, waardoor u niet langer om deze fenomenen heen kunt: deze films vormen de duidelijke bewijzen.

Kijkt u nu eerst naar wat Rosalind Petersen de Verenigde Naties en de wereld heeft te vertellen:

https://www.youtube.com/watch?v=L5is16A8pfw
https://m.youtube.com/watch?v=lZaD-H_j3pU
https://www.youtube.com/watch?v=oYoRTNiHZlo#t=349.986563
https://www.youtube.com/watch?v=jHm0XhtDyZA#t=5.264354
https://www.youtube.com/watch?v=Nl5NW9KcMt0#t=3.886313

Als u al deze filmbewijzen hebt bekeken, verzoek ik u op grond van artikel 5, nee: eis ik van u op grond van de artikelen 11, 20, 21, en 22, lid 1, van de Grondwet dat u een einde maakt aan de levensbedreigende chemtrails, in elk geval boven uw zogenaamde: “Nederland”, voor zover dat althans nog bestaat. Want het hoofdkantoor van alle banken in Zwitserland, het vanuit Nederland opgerichte BIS, en ook London-City en een bepaald gedeelte van Washington, DC, en het Vaticaan worden als naties beschouwd en de diverse daaronder gerangschikte zogenaamde: “naties”, worden als bedrijven beschouwd; precies omgedraaid als u het pleegt voor te stellen.
Onlangs heb ik u ook meegedeeld wie uw werkelijke bazen zijn: https://www.illuminatiofficial.org/.

En nu deel ik u mee, onder toeziend oog van de Hoge Raad der Nederlanden en de Raad van State dat ik geen belasting wens te betalen ter verrijking van die enkele tienduizenden die onder meer Illuminati worden genoemd, welke club vanuit het BIS in Zwitserland alle opdrachten geeft om het geld naar zich toe te laten vloeien en haar gif boven ons Aller hoofden, dus ook uw hoofden, uit laat spuiten. Want u bent – zeker Universeel gezien – medeplichtig aan moord, waaraan ik niet langer wens deel te nemen! Als u zich niet meer aan uw Grondwet houdt als sociaal contract met de mensen achter uw zogenaamde: “natuurlijke personen” die uw Eigendom zijn (in strijd met internationale regelingen, waaronder artikel 4 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden), dan hebt uzelf dit sociale contract verbroken en hoeft niemand meer, dus ook ik niet, belasting te betalen.
Dit is de keuze waarvoor ik u nu stel en ik zal deze e-mail na verzending uitprinten, ondertekenen en dit aan Rechtbank Den Haag faxen als stuk in mijn belastingprocedure. In deze procedure heb ik toch al uitgebreid betoogd waarom niemand belastingplichtig is behalve dat wat wordt genoemd: “het Rijk”, zelf als Eigenaar van + 17 miljoen zogenaamde: “natuurlijke personen”, die in uw zogenaamde: “Nederland”, wonen en die u daarom: “Nederlanders”, hebt genoemd.

Ik hoop dat u het nu hebt begrepen: òf u houdt zich aan de Grondwet, òf niemand, in elk geval ik niet, betaalt nog belasting. Want u kunt niet alles maken: uw hele wetgeving steunt op identiteitsfraude en u hebt daaraan niets gedaan. Nu moet iedereen het maar eens weten!

Hoe ook: we blijven te allen tijde in Licht en Liefde met elkaar verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Kris, Universeel Predikant / Ācārya, uw Aller dienaar